77-728: Excel 2016 Expert: Interpreting Data for Insights

Kandidaten op expertniveau voor het Excel 2016-examen hebben een geavanceerd begrip van de Excel-omgeving en kunnen anderen begeleiden naar het juiste gebruik van de functies van het programma.

Ze maken, beheren en distribueren professionele spreadsheets voor verschillende gespecialiseerde doeleinden en situaties. Ze passen hun Excel-omgevingen aan om aan de projectbehoeften te voldoen en de productiviteit te verhogen. Voorbeelden van deskundige werkmappen zijn aangepaste bedrijfssjablonen, financiële grafieken met meerdere assen, afschrijvingstabellen en voorraadplanningen. Kandidaatrollen kunnen accountants, financiële analisten, gegevensanalisten, commerciële bankiers en anderen zijn.

De certificeringsexamens voor Microsoft Office Specialist (MOS) 2016 introduceren een nieuw op prestaties gebaseerd formaat voor het beter testen van de kennis, vaardigheden en capaciteiten van een kandidaat met behulp van de MOS 2016-programma’s:

Instructies voor MOS 2016-examentaken bevatten doorgaans niet de opdrachtnaam, zoals in eerdere versies. Functienamen worden bijvoorbeeld vermeden en vervangen door descriptoren. Dit betekent dat kandidaten het doel en het algemene gebruik van de programmafunctionaliteit moeten begrijpen om de taken in elk van de projecten met succes te voltooien.
Het examenformaat van MOS 2016 omvat meerdere projecten.

Locaties

Meer weten over dit examen of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.

Details

Examen ID: 77-728

Andere examens