Ontwikkeling en Beheer van Informatie Systemen: Information Systems Foundation (ISyF) en Information Systems Design and Development Foundation (ISDDF) (binnenkort zal de ISDDF door de DevOps Foundation (DEVOPSF) vervangen worden)

Logo TailorIT RGB

Ontwikkeling en Beheer van Informatie Systemen: Information Systems Foundation (ISyF) en Information Systems Design and Development Foundation (ISDDF) (binnenkort zal de ISDDF door de DevOps Foundation (DEVOPSF) vervangen worden)

 1.990,00

Ontwikkeling en Beheer van Informatie Systemen: Information Systems Foundation (ISyF) en Information Systems Design and Development Foundation (ISDDF) (binnenkort zal de ISDDF door de DevOps Foundation (DEVOPSF) vervangen worden)

Information Systems Foundation (ISyF)

Information Systems Foundation richt zich op starters in de IT. Op mensen die meer willen weten van informatiesystemen, hun rol in organisaties en hun belangrijkste toepassingen.

Information Systems Design and Development Foundation (ISDDF)

De training ISDDF (Information Systems Design and Development Foundation) biedt een goed overzicht van het totale proces van systeemontwerp -en ontwikkeling. Men maakt kennis met diverse ontwerpmethoden -en tools.

Doel

Information Systems Foundation (ISyF)

De module Informatiesystemen biedt een goede en toegankelijke start in, en een oriëntatie op de IT. De belangrijkste begrippen, componenten en toepassingen van informatiesystemen komen aan bod. De module biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s en fasen uit de life cycle van systemen. Diverse onderwerpen, disciplines, functies en taken die betrekking hebben op informatiesystemen worden in een brede context geplaatst.

Information Systems Design and Development Foundation (ISDDF)

Deze training richt zich op het complete traject van systeemontwerp en -ontwikkeling. Het ontwerpen, modelleren en ontwikkelen van informatiesystemen staat centraal. De training geeft I -Trackers inzicht in de belangrijkste methoden en tools. De opzet van de module volgt de opbouw van een ontwikkeltraject. I -Trackers krijgen hiermee een duidelijk beeld van het ontwikkeltraject en op de belangrijkste methoden en technieken die hierbij kunnen worden ingezet

Doelgroep

Information Systems Foundation (ISyF)

De module richt zich op startende en ervaren IT-ers die hun perspectief willen verruimen en/of meer zicht willen krijgen op de rol van de IT binnen organisaties.

Information Systems Design and Development Foundation (ISDDF)

De doelgroep voor deze module bestaat uit mensen die een beeld willen krijgen van het totale ontwikkeltraject van systemen. Zij zijn bijvoorbeeld als IT-projectmanager of -medewerker werkzaam.

Voorkennis

Information Systems Foundation (ISyF)

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Information Systems Design and Development Foundation (ISDDF)

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Kennis op het niveau van de module Information Systems Foundation (ISyF) wordt aangeraden. Met name voor wat betreft de life cycle, werkwijzen en methoden voor systeemontwikkeling.

Vorm

Klassikaal

Inhoud

Information Systems Foundation (ISyF)

Componenten van het informatieparadigma. Geautomatiseerde Informatie Systemen. Eigenaar, gebruiker en beheerder van Informatie Systemen. Integratie van Informatie Systemen. De samenhang tussen organisatie (waarom), informatievoorziening (wat) en Informatie- en Communicatie Technologie (waarmee.
Beslissen en besturen.
Besluitvormingsniveaus.
Het proces informatieverzorging.
Soorten Informatiesystemen: toepassingsgebieden.
Business Intelligence.
E-business en E-commerce.
Business Progress Redesign.
Workflowmanagement.
ERP-systemen.
CRM-systemen.
Ontwikkeling van informatiesystemen.
Kwaliteit: kwaliteitsaspecten, kwaliteitseisen, kwaliteitssystemen en modellen

Information Systems Design and Development Foundation (ISDDF)

Proces van informatiesysteemontwikkeling.
Denkwijzen.
Werkwijzen.
Methoden.
Procesmodellering.
Gegevensmodellering.
Gedragsmodellering.
Object georiënteerde modellering.
Procemodel.
Gegevensmodel.
Gedragsmodel.
Objectmodel: Klassediagram.
Testvormen.
Kwaliteitszorg en testen.
V-model (uit T-Map).
CASE-tools.
Testingtools.

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

De trainingsdagen zullen met een officiële examens afgesloten worden.

4 dagen

€ 1.990

Gratis door de toegekende subsidie. Het is niet meer mogelijk om je voor deze training in te schrijven.

Cursusdata

Andere data?

Locaties

Virtueel via MS Teams

Andere locatie?

SKU: NL-LEERT-DOOR-ISYF-ISDDF Categorieën: , Tags: ,
Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.