MySQL for Developers

Logo TailorIT RGB

MySQL for Developers

 2.210,00

MySQL for Developers

Deze cursus leert je de kennis, vaardigheden, tools en problemen die betrokken zijn bij het schrijven van toepassingen met de MySQL-databaseserver. Het vormt de kern van het leertraject van MySQL Developer.

Doel

Deze cursus leert je de kennis, vaardigheden, tools en problemen die betrokken zijn bij het schrijven van toepassingen met de MySQL-databaseserver. Het vormt de kern van het leertraject van MySQL Developer.

Doelgroep

Database Administrators, Database Designers, Developers

Voorkennis

Ervaring met het maken van tabellen en query's in relationele databases en comfort met eenvoudige SQL-instructies en een andere programmeertaal, MySQL voor beginnerscursus

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

Introduction 
MySQL Product 
MySQL Services and Support 
MySQL Resources 
Example Databases

MySQL Client/Server Concepts 
MySQL General Architecture 
Diskspace use 
Memory use

MySQL Clients 
Invoking Client Programs 
Using Option Files 
The MySQL Client 
MySQL Workbench 
MySQL Connectors 
Third Party APIs

Querying for Table Data 
The SELECT Statement 
Aggregating Query Results 
Using UNION 
Import and Export Data

Handling Errors and Warnings 
SQL Modes 
Handling Missing or Invalid Data Values 
Interpreting Error Messages 
Conditions and Signals 
Error Handling when using Connectors

Data Types 
Data Type Overview 
Numeric Data Types 
Character String Data Types 
Binary String Data Types 
Temporal Data Types 
Spatial Data Types 
NULLs

SQL Expressions 
SQL Comparisons 
Functions in SQL Expressions 
Comments in SQL Statements

Obtaining Metadata 
Metadata Access Methods 
The INFORMATION_SCHEMA Database/Schema 
Using SHOW and DESCRIBE 
The mysqlshow Command

Database 
Database Properties 
Good Design Practices 
Identifiers 
Creating Databases 
Altering Databases 
Dropping Databases

Tables 
Creating Tables 
Table Properties 
Column Options 
Creating Tables Based on Existing Tables 
Altering Tables 
Dropping Tables 
Foreign Keys

Manipulating Table Data 
The INSERT Statement 
The DELETE Statement 
The UPDATE Statement 
The Replace Statement 
INSERT with ON DUPLICATE KEY UPDATE 
The TRUNCATE TABLE Statement

Transactions 
What is a Transaction 
Transaction Commands 
Isolations Levels 
Locking

Joins 
What is a Join? 
Joining Tables in SQL
Basic Join Syntax 
Inner Joins 
Outer Joins 
Other Types of Joins 
Joins in UPDATE and DELETE statements

Subqueries 
Types of Subqueries 
Table Subquery Operators 
Correlated and Non-Correlated Subqueries 
Converting Subqueries to Joins

Views 
What are Views? 
Creating Views 
Updating Views 
Managing Views 
Obtaining View Metadata

Prepared Statements 
Why use Prepared Statements 
Using Prepared Statements for the mysql client 
Executing a Prepared Statement 
Deallocating a Prepared Statement 
Programming with Prepared Statements

Stored Routines 
What is a Stored Routine? 
Creating Stored Routines 
Compound Statements 
Assign Variables 
Parameter Declaration 
Execute Stored Routines 
Stored Routine Characteristics 
Examine Stored Routines

Triggers 
What are Triggers 
When to Use Triggers 
How to Delete Triggers 
Restrictions on Triggers

Optimization and Monitoring 
Overview of Optimization Principles 
Using Indexes for Optimization 
Using EXPLAIN to Analyze Queries 
Using Performance Schema to Analyze Performance 
Query rewriting techniques 
Optimizing Queries by Limiting Output 
Using Summary Tables 
Optimizing Updates

Conclusion

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

Geen

5 dagen

€ 2.210

Cursusdata

Data op aanvraag

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.