MS Word 2016 Maatwerk e-Learning training

Logo TailorIT RGB

MS Word 2016 Maatwerk e-Learning training

 80,00

MS Word 2016 Maatwerk e-Learning training

In deze MS Word 2016 Maatwerk e-Learning training maakt u uitgebreid kennis met MS Word 2016. Alle Basis, Vervolg en Expert functionaliteiten komen in deze training aan bod. Aan het begin van de online training doet u een kennistest. Op basis van deze kennistest wordt de inhoud van de training op uw individuele leerbehoefte en de kennis die u reeds heeft afgestemd. U heeft de keuze uit de Classic of de Cloud versie, waarbij het bij de Classic versie belangrijk is dat de MS Office versie en taal op uw computer overeenkomt met de training, terwijl dit bij de Cloud versie niet uitmaakt omdat u dan via uw browser op een computer inlogt waarop alles is geinstalleerd en u dus enkel een computer met een internetverbinding nodig hebt om de e-Learning training te volgen.

Doel

Aan het begin van de online training doet u een kennistest. Op basis van deze kennistest wordt de inhoud van de training op uw individuele leerbehoefte en de kennis die u reeds heeft afgestemd.

Doelgroep

Iedereen die regelmatig met MS Word 2016 werkt en alle functionaliteiten optimaal en efficiënt wil leren gebruiken. Zowel geschikt voor beginnende als gevorderde gebruikers. Tevens geschikt voor iedereen die zich wil voorbereiden op het MOS examen.

Voorkennis

Voor deze e-Learning training is geen specifieke voorkennis nodig. U beschikt over algemene computervaardigheden.

Vorm

e-Learning

Inhoud

In deze MS Word 2016 Maatwerk e-Learning training maakt u uitgebreid kennis met MS Word 2016. Alle Basis, Vervolg en Expert functionaliteiten komen in deze training aan bod. Aan het begin van de online training doet u een kennistest. Op basis van deze kennistest wordt de inhoud van de training op uw individuele leerbehoefte en de kennis die u reeds heeft afgestemd. U heeft de keuze uit de Classic of de Cloud versie, waarbij het bij de Classic versie belangrijk is dat de MS Office versie en taal op uw computer overeenkomt met de training, terwijl dit bij de Cloud versie niet uitmaakt omdat u dan via uw browser inllogt op een computer waarop alles is geinstalleerd en u dus enkel een computer met een internetverbinding nodig hebt om de E-learning training te volgen.

De volgende onderwerpen komen in deze E-learning training aan bod:

01 Leer Word kennen, vul een simpele tekst aan
Leer Word kennen en voer uw eerste handelingen uit: een document maken, openen en opslaan, tekst invoeren en verwijderen, tekens en alinea's herkennen enzovoorts.
Wat u moet weten over: Tekstverwerking
Documenten openen
Werkomgeving algemeen
Verplaatsen in document
Weergave niet-afdrukbare tekens
Wat u moet weten over: Invoerhulp
Tekstinvoer
Alinea’s beheren
Wat u moet weten over: Selecteren, kopiëren en verplaatsen
Tekst selecteren en verwijderen
Handelingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren
Wat u moet weten over: Bestanden opslaan
Documenten opslaan
Nieuw document maken
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 14

02 Pas een minimale opmaak op de tekst toe
Gebruik de standaard opmaakmogelijkheden in Word, zoals tekenkleur en -grootte wijzigen, om de tekst mooier weer te geven.
Wat u moet weten over: Tekens opmaken
Snelle stijlen toepassen
Thema’s toepassen
Tekenopmaak
Tekenkleur
Hoofdlettergebruik
Lettertype en tekengrootte
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 7

03 Deel alinea’s in en reorganiseer tekst
Verbeter de leesbaarheid van een document door alinea's anders weer te geven.
Inspringen alinea’s
Alinea's uitlijnen
Afstand tussen alinea's
Regelafstand
Randen en achtergrond
Tekst verplaatsen
Tekst kopiëren
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 7

04 Deel de pagina in, nummer en druk af
Maak u bekend met de functionaliteiten om uw afdrukken te optimaliseren.
Pagina-indeling
Zoomweergave
Afdrukken
Pagina-einde
Wat u moet weten over: Kop- en voettekst
Kop- en voettekst
Paginanummering
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 7

05 Beheer tabs en lijsten
Relatief snel zult u moeten weten hoe u tabstops, lijsten, regeleinde en eerste regel inspringen kunt gebruiken.
Tabstops instellen
Tabs met opvultekens
Tabstops beheren
Nummering en opsomming
Aangepaste opsommingstekens
Aangepaste genummerde lijst
Meerdere lijstniveaus
Lijststijl
Regeleinde
Verkeerd-om inspringen
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 10

06 Leer deze onmisbare functies kennen
Deze functionaliteiten moet u kennen: Word Help, documenten invoegen, voorblad, vaste spatie, vast afbreekstreepje, speciale tekens, woordafbreking, tekenafstand en -positie, zoeken en vervangen van tekst, opmaak kopiëren, spellingcontrole, woordenlijsten, automatische correctie, synoniemen, vertalen of informatie van internet en de weergave van documenten en vensters.
Word Help gebruiken
Document, voorblad of lege pagina invoegen
Woordafbreking
Vaste spatie en afbreekstreepje
Speciale tekens invoegen
Tekenafstand en -positie
Tekst/opmaak zoeken
Tekst/opmaak vervangen
Opmaak kopiëren
Spelling- en grammaticacontrole
Aangepaste woordenlijsten beheren
AutoCorrectie-instellingen
Synoniemenlijsten
Functies voor zoeken en vertalen
Weergave documenten en vensters
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 15

07 Leer een tabel in een tekst te presenteren
Maak een tabel en vul hem in.
Tabel maken
Typen en verplaatsen in tabellen
Rijen/kolommen selecteren en invoegen
Rijen/kolommen verwijderen
Tabelstijlen
Celopmaak
Rijhoogte en kolombreedte
Cel- en tabeluitlijning
Cellen/tabellen samenvoegen en splitsen
Tekst/tabel converteren
Tabellen, lijsten of alinea's sorteren
Berekeningen in een tabel
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 12

08 Verfraai uw tekst met grafische objecten
Gebruik tekeningen en afbeeldingen om de tekst prettiger te maken om door te lezen.
Tekenobjecten tekenen
Grootte/rotatie/aanpassen
Tekenobjecten verplaatsen/kopiëren
Tekenobjecten opmaken
Tekst in tekenobject/WordArt
Tekstopmaak in object/WordArt
Afbeeldingen invoegen
Afbeeldingen beheren
Afbeeldingspositie en tekstterugloop
Bijschrift en lijst met afbeeldingen
Documentachtergrond
Grafieken
Objecten andere toepassing invoegen
Diagrammen
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 14

09 Vermijd onnodig typwerk
Maak gebruik van automatisch invoegen en de systeemdatum om onnodige invoer te voorkomen.
AutoTekst maken
AutoTekst gebruiken
AutoTekst beheren
Systeemdatum en -tijd
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 4

10 Druk een envelop af of voer mailing uit
Maak enveloppen en leer mailings te maken en uit te voeren.
Enveloppen en adresetiketten maken
Wat u moet weten over: Mailings
Mailing: lijst aan document toevoegen
Velden in mailing invoegen
Mailings uitvoeren
Geadresseerden bewerken
Geadresseerden toevoegen en verwijderen
Adressenlijsten sorteren
Records voor afdruk selecteren
Voorwaardelijke tekst in mailings
Etiketten met afdruk samenvoegen voorbereiden
Document met variabele velden
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 12

11 Beheers thema's, stijlen, sjablonen
Vergemakkelijk uw opmaaktaken door het maken en aanpassen van stijlen, thema's en sjablonen.
Wat u moet weten over: Stijlen en sjablonen
Stijlen maken
Stijlenvenster gebruiken
Stijlen wijzigen
Alineastijl Standaard
Stijlen verwijderen
Opmaakstijlen
Opmaak weergeven
Thema’s maken en aanpassen
Sjablonen maken
Sjablonen wijzigen en verwijderen
Een aan een document gekoppelde sjabloon wijzigen
Stijlen naar andere bestanden kopiëren
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 13

12 Werken met lange documenten
Een lang document betekent voornamelijk veel pagina's beheren. Maak gebruik van de verschillende verplaatsingsknoppen. Verdeel het document in secties en onderscheid de pagina's met een kop- en voettekst, zodat een afgedrukte versie bruikbaar wordt. Gebruik voet- en eindnoten en automatische pagina-einden. Gebruik voor het navigeren in een document de hiërarchische niveaus, het documentoverzicht of een inhoudsopgave.
Verplaatsen in lang document
Secties
Verschillende kop- en voettekst
Automatische pagina-einden beheren
Voetnoten/Eindnoten
Voetnoten/Eindnoten beheren
Overzichtniveau koppen
Documentoverzicht
Inhoudsopgave
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 9

13 Rond uw lange documenten af
Beheers enkele extra functionaliteiten voor het werken met lange documenten: bladwijzer, kruisverwijzing, hyperlink, meerdere kolommen, hoofddocument, trefwoordenregister, citaten en bibliografie.
Bladwijzers
Kruisverwijzingen
Hyperlinks
Meerdere kolommen
Hoofddocument
Index
Citaten en bibliografie
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 7

14 Samenwerken
Word biedt tal van functionaliteiten voor het uitwisselen en beveiligen van uw informatie: blogbericht, importeren, exporteren, interoperabiliteit, gegevens verspreiden, documentcontrole, samenvoegen, vergelijken, beveiligen, afronden en digitale handtekening.
Blog
Wat u moet weten over: Import, export en interoperabiliteit met Word
Word-gegevens verspreiden als PDF, XPS, tekst, webpaginas en e-mail
Opmerkingen
Wijzigingen bijhouden instellen
Wijzigingen bijhouden beheren
Documenten combineren en vergelijken
Een gedeeld document beveiligen
Documentbeveiliging door wachtwoord
Een document voltooien
Digitale handtekening
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 11

15 Voor meer mogelijkheden
Voor een perfecte beheersing moeten u weten hoe u een decoratieve initiaal kunt invoegen, uw toepassing kunt aanpassen, statistieken en documenteigenschappen kunt gebruiken, een document kunt converteren, formulieren moet maken en gebruiken, documentversies kunt beheren, kunt samenwerken en werken met goede gewoontes.
Decoratieve initiaal
Toepassingsinstellingen beheren
Statistieken en documenteigenschappen
Macro-opdracht
Word-documenten converteren
Formulieren maken
Formulier beveiligen en gebruiken
Versies en bestanden herstellen
Wat u moet weten over: Het lint personaliseren
Wat u moet weten over: SharePoint-sites
Wat u moet weten over: Microsoft account
Wat u moet weten over: Goede gewoontes voor tekstverwerking
Totaal aantal onderwerpen in deze module: 12

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

Aan het begin van de online training doet u een kennistest. Op basis van deze kennistest wordt de inhoud van de training op uw individuele leerbehoefte en de kennis die u reeds heeft afgestemd.

12 maanden online toegang

€ 80

Cursusdata

Niet van toepassing

Andere data?

Locaties

Niet van toepassing

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.