Elke financieel verantwoordelijke heeft te maken met het analyseren van gegevens en het opstellen van rapportages. Veel onnodige tijd wordt besteed aan routinematige handelingen in bijvoorbeeld maandrapportages, prognoses, begrotingen en jaarrekeningen. Handelingen die met de juiste kennis van MS Excel 2021 eenvoudig uit te voeren zijn. Als financieel professional krijgt u steeds minder tijd om data te verwerken, waaruit een juiste beslissing genomen moet worden. Werkt u al met spreadsheets, maar ondervindt u regelmatig dat uw kennis van MS Excel 2021 onvoldoende is om de werkzaamheden efficient en effectief te kunnen uitvoeren? Dan is de cursus MS Excel 2021 Financieel wat u nodig heeft.

Trainingsduur en Prijs

2 dagen

910

Cursusdata

6 en 7 november 2023
13 en 14 december 2023
30 en 31 januari 2024
12 en 13 februari 2024
4 en 5 maart 2024
10 en 11 april 2024
13 en 14 mei 2024
25 en 26 juni 2024
16 en 17 juli 2024
19 en 20 augustus 2024
2 en 3 september 2024
14 en 15 oktober 2024
18 en 19 november 2024
23 en 24 december 2024

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Nederlands