Elke financieel verantwoordelijke heeft te maken met het analyseren van gegevens en het opstellen van rapportages. Veel onnodige tijd wordt besteed aan routinematige handelingen in bijvoorbeeld maandrapportages, prognoses, begrotingen en jaarrekeningen. Handelingen die met de juiste kennis van MS Excel 2019 eenvoudig uit te voeren zijn. Als financieel professional krijgt u steeds minder tijd om data te verwerken, waaruit een juiste beslissing genomen moet worden. Werkt u al met spreadsheets, maar ondervindt u regelmatig dat uw kennis van MS Excel 2019 onvoldoende is om de werkzaamheden efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren? Dan is de cursus MS Excel 2019 Financieel wat u nodig heeft.

Trainingsduur en Prijs

2 dagen

910

Cursusdata

6 en 7 november 2023
13 en 14 december 2023
11 en 12 januari 2024
26 en 27 februari 2024
18 en 19 maart 2024
24 en 25 april 2024
27 en 28 mei 2024
17 en 18 juni 2024
30 en 31 juli 2024
19 en 20 augustus 2024
5 en 6 september 2024
28 en 29 oktober 2024
18 en 19 november 2024
23 en 24 december 2024

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Nederlands
  • Engels