Identity & Access Management (IAM) - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

Identity & Access Management (IAM) – Schriftelijk

 2.480,00

Identity & Access Management (IAM) – Schriftelijk

De training bestaat uit 9 lesdelen, voorzien van tal van praktijkvoorbeelden. Na les 1, de introductieles, worden in les 2 de in- en externe drijfveren van IAM beschreven. In les 3 worden de onderwerpen identificatie en authenticatie behandeld, inclusief methoden en bouwstenen van functionaliteiten. In les 4 komt het begrip autorisatie aan de orde. Les 5 gaat in op de bronnen die gebruikt worden om gegevens boven tafel te krijgen. Les 6 geeft aan waaruit een Identity Management & Access Control systeem kan bestaan. Ook de mogelijkheden, die diverse leveranciers bieden, komen aan de orde met een uitgewerkt voorbeeld van een systeem. In les 7 wordt een aantal nieuwe ontwikkelingen besproken die een enorme impact hebben op Identity & Access Management (IAM), zoals cloud computing. In les 8 wordt ingegaan op de beveiligingsaspecten van een gekozen oplossing. In les 9 wordt uitgelegd waarmee je rekening dient te houden bij de implementatie van een Identity Management & Access Control oplossing; welke valkuilen zijn er en hoe kan je deze vermijden? Elke les wordt afgesloten met vragen die er niet alleen op gericht zijn jouw kennis te toetsen, maar vooral ook om jouw inzicht te vergroten.

Doel

De training bestaat uit 9 lesdelen, voorzien van tal van praktijkvoorbeelden. Na les 1, de introductieles, worden in les 2 de in- en externe drijfveren van IAM beschreven. In les 3 worden de onderwerpen identificatie en authenticatie behandeld, inclusief methoden en bouwstenen van functionaliteiten. In les 4 komt het begrip autorisatie aan de orde. Les 5 gaat in op de bronnen die gebruikt worden om gegevens boven tafel te krijgen. Les 6 geeft aan waaruit een Identity Management & Access Control systeem kan bestaan. Ook de mogelijkheden, die diverse leveranciers bieden, komen aan de orde met een uitgewerkt voorbeeld van een systeem. In les 7 wordt een aantal nieuwe ontwikkelingen besproken die een enorme impact hebben op Identity & Access Management (IAM), zoals cloud computing. In les 8 wordt ingegaan op de beveiligingsaspecten van een gekozen oplossing. In les 9 wordt uitgelegd waarmee je rekening dient te houden bij de implementatie van een Identity Management & Access Control oplossing; welke valkuilen zijn er en hoe kan je deze vermijden? Elke les wordt afgesloten met vragen die er niet alleen op gericht zijn jouw kennis te toetsen, maar vooral ook om jouw inzicht te vergroten.

Doelgroep

Identity Management is in de regel een oplossing voor het synchroniseren van gegevens, of dit nu identiteiten of autorisaties zijn. Identity Management is daarmee met name van belang voor IT afdelingen. Access Control is in essentie een verantwoordelijkheid voor proceseigenaren en daarmee een verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering.
Deze training is dan ook geschreven voor functionarissen die zich binnen organisaties op zowel strategisch als tactisch niveau bezighouden met of advies geven op het gebied van toegangscontrole, beveiliging en gebruikersbeheer. Wij denken dan aan: IT managers, informatiemanagers, hoofden informatiebeveiliging, IT-auditors, netwerkmanagers/beheerders, procesmanagers, security architecten, identity managers, risk managers, compliance managers, HR managers en controllers.

Voorkennis

De cursus is geschreven op HBO-niveau.

Vorm

Schriftelijk

Inhoud

LES I: Introductie

 • Identity Management & Access Control: inleiding
 • Informatiebeveiliging: inleiding
 • Information Security Process Improvement (ISPI)
 • Risicoanalyse d.m.v. de kwadrantmethode
 • Identity Management & Access Control: probleemstelling
 • Identity Management & Access Control: gevolg
 • LES II: In- en externe drijfveren van IAM

 • Motivatie: compliance, veiligheid, klanttevredenheid, flexibiliteit, productiviteit, kostenbesparing
 • Security Governance Framework
 • Praktijkvoorbeeld
 • LES III: Identificatie en authenticatie

 • Identificatie en authenticatie
 • Federated Identity Management
 • Single Sign-On (SSO)
 • Authenticatie door iets wat men weet, heeft of wat men is
 • Praktijkvoorbeeld
 • LES IV: Autorisatiebeheer

 • Prioriteiten voor CIO's, regelgeving en Service Oriented Architectures (SOA's)
 • Autorisatiebeheer
 • Role Based Access Control (RBAC)
 • Voordelen van RBAC
 • Beheer van een Identity Management & Access Control oplossing
 • Access Governance
 • Toegangsbeheer in de praktijk
 • Autorisatieprojecten
 • LES V: Bronnen voor identiteiten

 • Waarom identiteiten?
 • HRM als Authoritative Source (AS)
 • CRM als Authoritative Source (AS)
 • Invulling van Authoritative Sources (AS)
 • Praktijkvoorbeeld van Authoritative Sources (AS)
 • LES VI: Identity & Access Management (IAM) framework

 • Public Key Infrastructure (PKI)
 • Ontwikkeling van nieuwe standaarden: Kantara en OASIS
 • Identity Management op internet
 • Federated Identity Management
 • Liberty Alliance architectuur
 • LES VII: Identiteiten en de Cloud

 • Cloud (ontwikkelingen)
 • Trust frameworks
 • Privacy
 • Het Nieuwe Werken (HNW)
 • Bring Your Own Device (BYOD)
 • Cyberwar en cybercrime
 • LES VIII: Identity & Access Management (IAM) ? beveiliging

 • Vertrouwen in de Identity Management & Access Control oplossing
 • Beveiligingsraamwerk voor Identity Management & Access Control
 • Beveiliging in de architectuur
 • LES IX: Identity & Access Management (IAM) ? implementatie

 • Projectaanpak
 • Aanpak van Identity Management & Access Control in de praktijk
 • Uitgangspunten, technologische aandachtspunten en beheerprocessen
 • Voorbeelden van recente Identity Management projecten
 • Implementatieaanpak en valkuilen
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  9 lessen

  € 2.480

  Cursusdata

  16-jun-22

  Andere data?

  Locaties

  Niet van toepassing

  Andere locatie?

  SKU: SCHRIFTELIJK-IAM Categorieën: , , Tags: , ,
  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.