Chief Information Officer (CIO) 4.0 - digitaal leider van de organisatie

Logo TailorIT RGB

Chief Information Officer (CIO) 4.0 – digitaal leider van de organisatie

 3.780,00

Chief Information Officer (CIO) 4.0 – digitaal leider van de organisatie

De dynamiek en complexiteit van de steeds digitaler wordende wereld stellen de Chief Information Officers (CIO) van nu voor steeds meer en grotere uitdagingen. Als CIO ben je binnen jouw organisatie de hoogste verantwoordelijke op het gebied van IT en informatievoorziening. In veel gevallen ben je ook de digitale leider die technologische ontwikkelingen in goede banen moet leiden en digitale oplossingen moet realiseren die aansluiten bij de strategische ambities van jouw organisatie.
Realiseren van de digitale ambities van uw organisatie
Het strategische belang van digitalisering en digitale dienstverlening neemt in elke organisatie toe. Als CIO moet je een antwoord hebben op tal van digitale business & IT trends en heb je kennis van en inzicht nodig in de impact van nieuwe technologieën op jouw organisatie. Digitaal werken vraagt om een herbezinning op de bedrijfsstrategie, het adopteren van nieuwe werkmethoden als Agile/Scrum en Devops en het implementeren van nieuwe processen als continuous integration en improvement. Deze topopleiding geeft antwoord op al deze en vele andere vragen vanuit het perspectief van de CIO. Het maakt daarbij niet uit of je werkzaam bent in het bedrijfsleven of in de publieke sector.

Doel

Na afloop van de training heb je als Chief Information Officers (CIO) alle expertise om de digitale ambities van jouw organisatie te realiseren.

Doelgroep

Deze training is naast CIO's bedoeld voor bestuurders, informatiemanagers, IT-directeuren, hoofd IT, IT executives, CIO adviseurs, business managers, beleidsmakers, enterprise architecten, verandermanagers, organisatie adviseurs, portfolio en p

Voorkennis

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

DAG I

Ochtendprogramma: DIGITAAL LEIDERSCHAP

 • Het werkveld van de CIO in de 4e industriële revolutie
 • Informatiemanagement modellen: van AIM (Amsterdams Informatiemanagement Model), BiSL, BIA (Business & IT Alignment Maturity Model) naar multi-pace layer model
 • Toepassing van de verschillende informatiemanagement modellen: relatie met de bedrijfsvoering, het eigen vakgebied en IT
 • Rollen en samenwerking binnen en buiten informatiemanagement
 • Het speelveld van de CIO
 • Middagprogramma: DIGITALE INNOVATIE

 • Trends of hypes?
 • Het digitale transformatie model
 • De rol van de CIO in het innovatieproces
 • Business modellen
 • DAG II

  Ochtendprogramma: VAN STRATEGIE NAAR CONCREET

 • Inzicht verkrijgen in de business strategie en de doelstellingen
 • Belanghebbenden analyse of stakeholder analyse
 • Concretiseren van de strategie
 • Formuleren van beleid
 • Schetsen van de huidige en gewenste situatie
 • Formuleren van actiepunten voor de gewenste veranderingen
 • Strategievormingsproces: van verkenning tot overdracht
 • Ontwikkelen, overdragen, uitvoeren en monitoren van een business transformatie plan
 • Middagprogramma: WERKEN ONDER ARCHITECTUUR

 • Visie op architectuur
 • Wat is de toegevoegde waarde van architectuur bij vernieuwing?
 • Wanneer maak je welke architectuur?
 • Frameworks, zoals Zachman, SABSA, DYA, TOGAF en ArchiMate
 • Gelaagdheid van architectuur: enterprise architectuur, domein architectuur, Project Start Architectuur (PSA)
 • De inbedding van architectuur in uw organisatie
 • Relatie tussen architectuur en het business transformatie plan
 • De rol van de CIO bij het werken onder architectuur
 • DAG III

  Ochtendprogramma: VAN VRAAGARTICULATIE NAAR UITVOERING

 • Het requirementsproces als basis voor een succesvol ontwikkel- of selectieproces
 • Requirementsontwikkeling en requirementsmanagement
 • Van waterval tot agile systeemontwikkeling
 • Scrum
 • Essenties van de Lean-Agile mindset en de Lean-Agile principes
 • Cultuurverandering
 • SAFe (Scaled Agile Framework)
 • De relatie tussen SAFe en het business transformatie plan
 • Middagprogramma: DE REGIEFUNCTIE

 • Outsourcing
 • Trends: cloud, consumerization (Bring Your Own Device, Bring or Build your Own Application)
 • Sourcingstrategie
 • Wat betekent goed opdrachtgeverschap?
 • Planmatige aanpak van het sourcingproces
 • Leveranciers- en contractmanagement
 • Inrichting van de regie
 • De regieprocessen
 • De rol van de CIO bij de regiefunctie
 • DAG IV

  Ochtendprogramma: DATA

 • (Big) data als asset
 • Hoe past data driven in de bredere context van digitalisering?
 • Wat zijn de voorwaarden om datagedreven te kunnen werken?
 • Relatie tussen de data strategie en de business strategie
 • Data management bespreekbaar maken in de organisatie m.b.v. het data kwadrantenmodel
 • Bepalen van de eigen data volwassenheid
 • Taken, rollen en verantwoordelijkheden van de data organisatie
 • Samenwerking tussen de Chief Information Officer (CIO) en de Chief Data Officer (CDO)
 • Middagprogramma: DE CIO ALS STRATEGISCH INFORMATIEMANAGER

 • Het profiel van de CIO als strategisch informatiemanager
 • Competenties van de CIO 4.0
 • CIO office
 • Wat is het startpunt van uw eigen verdere ontwikkeling?
 • Profileren als strategisch informatiemanager
 • Vormgeven van uw (nieuw) verkregen inzichten in uw organisatie
 • Creëren van een gedragen verandering: wie betrekt u bij de verandering?
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  4 dagen

  € 3.780

  Cursusdata

  11 mei & 5, 15 en 27 juni 2023

  1, 7, 13 en 20 november 2023

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.