Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector

Logo TailorIT RGB

Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector

 3.780,00

Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector

Wil je de resultaten van projecten en programma's op het gebied van data goed kunnen borgen, blijvend laten renderen en echt gemeengoed laten zijn, dan is een goed ingerichte databesturing onmisbaar. In steeds meer publieke organisaties wordt deze verantwoordelijkheid belegd bij de nieuwe functie van Chief Data Officer (CDO).
Data is uitgegroeid tot één van de belangrijkste assets van vrijwel elke publieke organisatie. De vraag wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor deze data blijft echter nog te vaak onbeantwoord. Om deze vraag te beantwoorden en om grip te krijgen op het geheel aan data binnen de organisatie is sinds een aantal jaren de Chief Data Officer (CDO) in opkomst.
De CDO overziet de algehele data strategie in relatie met de organisatie strategie, is eindverantwoordelijk voor het (her)gebruik van alle data en is daarmee het boegbeeld van een datagedreven organisatie. De Chief Data Officer (CDO) is verantwoordelijk voor de data visie en de data strategie en vertaalt (technologische) ontwikkelingen naar kansen en oplossingen voor de organisatie. Daarnaast borgt hij de inrichting van data management en data governance (kwaliteit van data) binnen de organisatie en de wet- en regelgeving, zoals rondom privacy, ethiek en security. Met het exponentieel groeiende datavolume nemen ook de risico's toe. Een datalek kan de reputatie van jouw organisatie ernstig schaden. Data security behoort dan ook tot de topverantwoordelijkheden van de CDO.

Doel

Als nieuwkomer op C-level niveau is de Chief Data Officer (CDO) daarmee direct één van de belangrijkste functionarissen in de organisatie. Niet in plaats van maar naast de CIO (Chief Information Officer), die meer gaat over de informatievoorziening en de IT-infrastructuur. Inmiddels zijn al meer dan 400 Chief Data Officers (CDO) actief in Nederland. De algehele verwachting is dat binnen een paar jaar 70% van alle – publieke – organisaties een Chief Data Officer (CDO) heeft aangesteld.
N.B. De term CDO wordt ook wel gebruikt voor Chief Digital Officer. De Chief Digital Officer heeft wel raakvlakken met de Chief Data Officer, maar bevindt zich meer op het kruispunt van strategie, marketing, technologie en innovatie.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor alle professionals die (mede) verantwoordelijk zijn (of worden) voor de data (analyse) strategie van een publieke organisatie en de functie van Chief Data Officer (CDO) ambiëren danwel deze functie al vervullen. Wij denken dan o.a. aan de CDO/CIO/CAO, kwartiermakers, medewerkers CIO- en CDO-office, senior management, informatiemanagers, procesmanagers, project- en programmamanagers, data analisten, data coaches, data stewards, data custodians, business analisten, beleids- en strategie analisten, teamleiders en teamcoaches, opgave managers en tal van andere (data)professionals.

Voorkennis

Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training gaan wij ervan uit dat je enige jaren ervaring hebt in een datagerelateerde functie in een publieke organisatie.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

Het lesprogramma is gericht op het doorgronden van de belangrijkste aspecten van datagedreven werken en het leiding kunnen geven aan een datagedreven publieke organisatie. Elk programma onderdeel is voorzien van praktijkvoorbeelden en wordt afgesloten d.m.v. een spel, workshop of discussie.

Begripsvorming

Kennen en begrijpen van verschillende begrippen als Business Intelligence (BI), data management, data science, analytics, Artificial Intelligence (AI), Data Warehouse (DWH), functionaliteit, (big) data

 • Kennen en begrijpen van de verschillende begrippen en hoe deze zich tot elkaar verhouden
 • Relevante trends en ontwikkelingen
 • Begrijpen hoe datagedrevenheid past in de bredere context van digitalisering en welke aspecten van de organisatie hierdoor worden geraakt
 • Begrijpen van de voorwaarden voor: Data driven/fact based – datagedreven werken, Business analytics – beleidsanalyse en statistiek t.b.v. bijsturing en Business Intelligence (BI) – bedrijfsinformatie ten behoeve van besturing en de verschillen tussen deze disciplines
 • DIKW-boom en de communicatieve feedback loop achter datagedrevenheid
 • Een interactieve discussie kunnen organiseren over 'wat is wat'
 • Feedback, leren en groeien met machines
 • Data strategie

  Strategie, ambitiebepaling, KPI, use cases, portfolio, business case, publieke waarde, routekaart

 • Verschil en samenhang tussen de datastrategie, i-strategie, enz.
 • Data als asset en toepassingsgebied
 • Formuleren van de data strategie voor uw eigen organisatie
 • Het verschil tussen veranderen, transitie en transformatie
 • Opstellen van een routekaart
 • Portfoliomanagement inzetten voor het use case gedreven realiseren van de strategie
 • Opzetten van de business case voor data
 • Publieke waarde concreet maken in data projecten
 • De impact van data op de competenties van medewerkers
 • De impact van data op de infrastructuur
 • Data governance en data organisatie

  Organisatie inrichting, data governance, data lab, BICC, besturing, CDO/CIO/CAO, data steward, volwassenheidsmodel

 • Taken, rollen en verantwoordelijkheden van de data organisatie
 • Positionering van de data organisatie – business/IT en centraal/decentraal
 • Organiseren van innovatie in uw organisatie
 • Ontwikkelen van een CDO en/of CAO office – het belang en het verschil
 • Verschil in aanpak bij routinematige intake en innovatie met data vraagstukken
 • Bepalen van de eigen volwassenheid
 • De verschillende rollen (waaronder data steward) en verantwoordelijkheden van data aangeven
 • Data management

  Master data, data kwaliteit, metadata, data catalogus, DMBok, DWH, data lake, data hub, data platform, big data, (linked) open data, kernregister, enz.

 • Wat zijn data functionaliteiten?
 • De kracht van DAMA DMBoK
 • Data architectuur plaatsen
 • Data virtualisatie als techniek plaatsen
 • Waarde en valkuilen van het Damhof model
 • Het Amsterdam Informatiemanagement Model (AIM) kunnen toepassen in verbinding met de CIO-rol
 • Kernregisters en master data management
 • Ontplooien van data kwaliteit initiatieven
 • Delen van technische data en weten wat een data hub is
 • Onderscheiden van de typen data en hun nut en noodzaak
 • Formuleren van parameters
 • Data analyse en data analytics

  Analyse, actionable insights, visualisatie, dashboards, storytelling

 • Wat houdt het vakgebied data analytics in?
 • Het analytics proces toepassen op de publieke organisatie
 • Datagedreven besluitvorming tot stand brengen met 'actionable insights'
 • Wat is een 'actionable insight'?
 • De basisbeginselen van visualisatie, verkennende data analyse en data storytelling
 • Hoe onderscheidt een actionable insight zich van een dashboard?
 • Hands-on aan de slag
 • Privacy, security en ethiek

  AVG, BIO, ethiek, handelingskader, audit, draagvlak, transparantie, publieke waarden

 • Waar moet u op letten als u met data aan de slag gaat vanuit de AVG gezien?
 • Profiling – wat mag wel en wat niet?
 • Hoe zet u informatiebeveiliging op?
 • Hoe toetst u de ethische vragen bij uw data project?
 • Hoe blijft u ethisch verantwoord bezig?
 • Wat zijn eigenlijk ethische vraagstukken?
 • De belangrijkste juridische kaders rond data: U weet op hoofdlijnen wat mag en u kunt de risico's aangeven bij data toepassingen, U weet wat algoritmes zijn en hoe daar grip op gehouden kan worden, Uw eigen kritische blik op algoritmegebruik verder ontwikkelen, Een 'ethische' bril opzetten
 • Zicht op Artificlal Intelligence (AI) en algoritmes

  Advanced analytics, CRISP-dm, voorspelmodellen, sturen op algoritmes, process, confusion matrix, risico classificatie, role-level, in beheer nemen van modellen

 • Transparantie
 • Ethiek
 • Model performance
 • Beheer
 • Rollen binnen de verschillende taken van het analytics proces
 • Op basis van een case leert u welke organisatorische uitdagingen er zijn rondom de toepassing van Artificial Intelligence (AI) en algoritmes
 • Datagedreven cultuur ? interventies en dynamiek

  Cultuur en krachtenveld analyse, verandermanagement, cultuur, leiderschap

 • Het belang van cultuur in onze harde, gestructureerde wereld
 • Verandering is meer dan een plan of een programma
 • Inzetten van een bredere set aan interventies om een datagedreven cultuur verder vorm te geven
 • Doorzien van de drijfveren van mensen en uw managementstijl hierop aanpassen
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  4 dagen

  € 3.780

  Cursusdata

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.