Certified SOC Analyst

Logo TailorIT RGB

Certified SOC Analyst

 2.595,00

Certified SOC Analyst

Gedurende deze training leer je met behulp van theorie en hands-on labs de benodigde kennis en vaardigheden om te kunnen functioneren op een Security Operations Center (SOC) waar je actief mogelijke bedreigingen en aanvallen detecteert en direct anticipeert op security incidenten. Hiermee fungeer je als front-line beveiliging binnen een organisatie en ben je in staat andere belanghebbenden te waarschuwen voor actuele cyberdreigingen.

Doel
 • SOC-processen, procedures, technologieën en workflows herkennen en omschrijven;
 • Basis- en diepgaandere kennis op het gebied van security bedreigingen, aanvallen, kwetsbaarheden, aanvallers gedragingen, cyber kill chain etc.;
 • Tools, tactieken en werkwijzen van aanvallers herkennen waarmee zg. indicators of compromise (IoCs) geidentificeerd kunnen worden die bruikbaar zijn voor actieve of toekomstige onderzoeken;
 • Logs en waarschuwingen (alerts) monitoren en analyseren afkomstig van verschillende technologieën op verschillende platformen (IDS/IPS, end-point beveiliging, servers en workstations);
 • Een Centralized Log Management (CLM) proces kennen en omschrijven;
 • Security events en log verzameling, monitoring en analyses uitvoeren;
 • Ervaring en uitgebreide kennis op het gebied van Security Information and Event Management (SIEM) gebruiken';
 • Diverse populaire SIEM oplossingen beheren (Splunk/AlienVault/OSSIM/ELK);
 • De architectuur, implementatie en finetuning van diverse SIEM oplossingen (Splunk/ AlienVault/OSSIM/ELK) kennen en omschrijven;
 • In de training opgedane hands-on ervaring op het gebied van SIEM use case development process gebruiken;
 • Threat cases (correlation rules), en rapportages produceren;
 • Bronnen benoemen die veel gebruikt worden bij de inzet van SIEM;
 • Threat Monitoring en Analyses plannen, organiseren en uitvoeren in een organisatie;
 • Opkomende threat patronen monitoren en security threat analyses uitvoeren;
 • In de training opgedane hands-on ervaring op het gebied van het alert triaging proces toepassen;
 • Incidenten opschalen naar de juiste teams of personen voor de benodigde ondersteuning;
 • Een Service Desk ticketsysteem gebruiken;
 • Briefings en rapporten van gebruikte analysemethoden en de daaruit verzamelde resultaten voorbereiden;
 • Beschrijven hoe incidentdetectie en -respons verbeterd wordt door threat intelligence met SIEM te integreren;
 • Effectief gebruikmaken van gevarieerde, ongelijke en steeds veranderende threat informatie;
 • Een Incident Response Proces beschrijven;
 • Beschrijven hoe SOC en Incident Response Team (CSIRT of IRT) samen kunnen werken voor een betere incident response.
 • Doelgroep

  Deelnemers aan deze training dienen minimaal over basiskennis van netwerk concepten, het TCP/IP protocol, beveiligingsoplossingen zoals Firewalls en IDS/IPS, cybersecurity bedreigingen etc. te beschikken. De training is specifiek ontwikkeld voor:

 • SOC Analysten
 • Netwerk- en Securitybeheerders, Netwerk- en Security Engineers, Netwerkbeveiligers
 • Cybersecurity Analysten
 • Beginnende Cybersecurity Professionals
 • Iedereen die zich wil ontwikkelen richting een functie op een Security Operations Center (SOC)
 • Voorkennis

  Vorm

  Klassikaal en Maatwerk

  Inhoud
 • Module 1 – Security Operations and Management
 • Module 2 – Understanding Cyber Threats, IoCs, and Attack Methodology
 • Module 3 – Incidents, Events, and Logging
 • Module 4 – Incident Detection with Security Information and Event Management (SIEM)
 • Module 5 – Enhanced Incident Detection with Threat Intelligence
 • Module 6 – Incident Response
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  Deze training bereid je voor op het 312-39: Certified SOC Analyst examen.

  3 dagen

  € 2.595

  Cursusdata

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.