Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

In tegenstelling tot de meer juridische CIPP/E training waarin het ‘wat en waarom’ van privacy behandeld wordt, gaat CIPT over het ‘hoe’ van privacy, specifiek in relatie tot IT en techniek met alle specifieke issues daaromtrent.

CIPT is de enige internationaal erkende certificering in z’n soort met als doel organisaties aan te leren hoe zij data privacy kunnen garanderen tijdens alle fasen van een IT product en -service lifecycle.

Deze training gaat bijvoorbeeld in op de implementatie van privacy in (het ontwerp van) IT oplossingen. Daarnaast komen de privacy consequenties van bijvoorbeeld Internet of Things, data verzameling of – classificatie en best practices daarin uitgebreid aan bod.

Na het volgen van de training kunt u examen doen om de CIPT titel te behalen.

Trainingsduur en Prijs

2 dagen

2150

Cursusdata

13 en 14 november 2023
15 en 16 januari 2024
11 en 12 maart 2024
14 en 15 mei 2024
18 en 19 juli 2024
9 en 10 september 2024
27 en 28 november 2024

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Veenendaal
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Nederlands