Certified BIO Professional (CBP)

Per 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Helder, actueel en veilig.
De BIO is een doorontwikkeling van de BIG. Gemeenten baseren hun informatiebeveiligingsbeleid en hun verantwoordeing aan de gemeenteraad en de toezichthouders vanuit het Rijk (middels ENSIA) op deze BIG. De werkzaamheden die voor de BIG zijn verricht, zijn al grotendeels in lijn met de BIO.
De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is geheel gestructureerd volgens NEN-ISO/IEC 27001:2017 en NEN-ISO/IEC 27002:2017. Het Forum Standaardisatie heeft deze normen opgenomen in de ‘pas toe-of-leg uit’ lijst met verplichte standaarden voor de publieke sector, volgens het comply or explain principe. Dit betekent dat de overheid deze normen toepast tenzij er expliciet geformuleerde redenen om dat niet te doen zijn.
De BIO beschrijft de invulling van de NEN-ISO/IEC 27001:2017 en de NEN-ISO/IEC 27002:2017 voor de overheid maar vervangt deze normen niet.

Trainingsduur en Prijs

2 dagen

1295
De prijs is inclusief examen.

Cursusdata

9 en 10 november 2023
14 en 15 december 2023
8 en 9 februari 2024
14 en 15 maart 2024
11 en 12 april 2024
16 en 17 mei 2024
13 en 14 juni 2024
11 en 12 juli 2024
8 en 9 augustus 2024
12 en 13 september 2024
10 en 11 oktober 2024
14 en 15 november 2024
12 en 13 december 2024

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Nederlands