Business Intelligence (BI) met MS Power BI – Vervolg

De hoeveelheid en verscheidenheid van beschikbare gegevens neemt dagelijks toe. De wil en de noodzaak deze gegevens te gebruiken neemt ook toe. De hulpmiddelen om meerwaarde te creëren, om toepassingsgerichte inzichten te maken met deze gegevens, zijn helaas niet altijd eenvoudig te gebruiken. Microsoft Power BI is een verzameling nieuwe functies in MS Excel die je wél gemakkelijk in staat stelt zinvol gebruik te maken van alle beschikbare gegevens. Je kunt gegevens uit bijna alle denkbare bronnen, dus ook uit de cloud, inlezen en bewerken, onderlinge verbanden van verschillende gegevens definiëren en heldere visualisaties maken om nieuwe inzichten helder te communiceren. Je leert de onderling samenhang van de verschillende Power BI-functies te begrijpen en hoe ze samenwerken. De bestaande MS Excel kennis kun je inzetten om meerwaarde uit data te halen.

Trainingsduur en Prijs

2 dagen

1250

Cursusdata

16 en 17 januari 2024
6 en 7 februari 2024
11 en 12 maart 2024
17 en 18 april 2024
13 en 14 mei 2024
17 en 18 juni 2024
10 en 11 juli 2024
26 en 27 augustus 2024
4 en 5 september 2024
21 en 22 oktober 2024
13 en 14 november 2024
17 en 18 december 2024

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Nederlands