Business Intelligence (BI) met MS Power BI - Vervolg

Logo TailorIT RGB

Business Intelligence (BI) met MS Power BI – Vervolg

 1.115,00

Business Intelligence (BI) met MS Power BI – Vervolg

De hoeveelheid en verscheidenheid van beschikbare gegevens neemt dagelijks toe. De wil en de noodzaak deze gegevens te gebruiken neemt ook toe. De hulpmiddelen om meerwaarde te creëren, om toepassingsgerichte inzichten te maken met deze gegevens, zijn helaas niet altijd eenvoudig te gebruiken. Microsoft Power BI is een verzameling nieuwe functies in MS Excel die je wél gemakkelijk in staat stelt zinvol gebruik te maken van alle beschikbare gegevens. Je kunt gegevens uit bijna alle denkbare bronnen, dus ook uit de cloud, inlezen en bewerken, onderlinge verbanden van verschillende gegevens definiëren en heldere visualisaties maken om nieuwe inzichten helder te communiceren. Je leert de onderling samenhang van de verschillende Power BI-functies te begrijpen en hoe ze samenwerken. De bestaande MS Excel kennis kun je inzetten om meerwaarde uit data te halen.

Doel

In deze 2-daagse training Power BI wordt aan de hand van de praktijkgerichte voorbeelden uitleg gegeven hoe met DAX functies om te gaan. DAX functies zijn geavanceerde functies waarmee de gegevens verrijkt kunnen worden. Hiermee zijn gespecialiseerde visualisaties te realiseren. Er wordt uitgebreid ingegaan op de filterwerking binnen een data model. Deze training is een uitbreiding van de kennis en vaardigheden in de 2-daagse Business Intelligence (BI) met MS Power BI – Basis training.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor: BI-consultants, analisten, Power Users, ICT-Professionals en geavanceerde MS Excel gebruikers die vertrouwd willen worden met Power BI toepassingen. Tevens richt deze training zich op personen die, met de gekoppelde gegevens uit andere bronnen, data modellen maken en onderhouden.

Voorkennis
 • Business Intelligence (BI) met Power BI – Basis of vergelijkbare kennis
 • MS Excel vervolg of vergelijkbare kennis
 • Vaardigheden op het niveau van MS Excel gevorderd of expert
 • Ervaring met/van database techniek met draaitabellen
 • Vorm

  Maatwerk en Klassikaal

  Inhoud

  Countrows
  Distinctcount
  Calculate ook met DAX filterfuncties
  Divide
  Values
  Haseonevalue
  Filter
  PowerPivot en Power BI Desktop

 • Gegevens toevoegen aan het model met DAX berekeningen
 • Diverse bewerkingen en berekeningen met gegevens
 • Verschil van beide applicaties
  DAX functies

 • Niet gebonden tabellen in het data model
 • Management laag toevoegen
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  2 dagen

  € 1.115

  Cursusdata

  5 en 6 juli 2022

  15 en 16 augustus 2022

  13 en 14 september 2022

  6 en 7 oktober 2022

  7 en 8 november 2022

  21 en 22 december 2022

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.