Anti-Fraude Professional - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

Anti-Fraude Professional – Schriftelijk

 2.480,00

Anti-Fraude Professional – Schriftelijk

Deze training is dé training voor het vermijden en bestrijden van fraude in jouw organisatie. In 13 lessen leert je alles over het opzetten en implementeren van een anti-fraude programma, over ethiek en integriteit, fraudepreventie en -detectie, fraude onderzoek, digitaal rechercheren, fraude en corruptie, boekhoudfraude, witwassen en de afhandeling van fraude en compliance.
Het fraudebegrip in deze training heeft betrekking op interne fraude, fraude ten nadele van derden en fraude met producten en diensten door klanten en anderen. Elk lesdeel van de training is opgebouwd conform de fraudecirkel, namelijk:

 • Fraude preventie (prevention)
 • Fraude detectie (detection)
 • Fraude onderzoek (investigation)
 • Fraude maatregelen (response)
 • Doel

  Deze training voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. Je krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude (risico's) in jouw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

  Doelgroep

  Deze training is met name ontwikkeld voor functionarissen die zich bezighouden met de aanpak van fraude binnen de eigen organisatie. Deze bedrijven kunnen zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn. Wij denken onder meer aan: medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie, controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, (forensisch) accountants, facility managers en security managers.

  Voorkennis

  De cursus e-HRM is geschreven op HBO-niveau.

  Vorm

  Schriftelijk

  Inhoud

  LES I: Anti-fraude programma ? ontwikkeling, implementatie en governance

 • Fraude en fraudevormen: definitie
 • Anti-fraude programma: logische bouwstenen
 • Management commitment en implementatie
 • Vertaling van fraudebeleid in de Administratieve Organisatie /Interne Controle (AO/IC)
 • Anti-fraude programma: governance en interne naleving
 • LES II: De fraudecirkel ? ethiek en integriteit

 • Gedragsregels en de toon aan de top
 • Normen en waarden
 • De psyche van de fraudeur
 • Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie
 • LES III: De juridische fraudecirkel I ? fraude preventie en fraude detectie

 • Fraude preventie
 • Pre-employment screening
 • Fraude detectie
 • Klokkenluiderregelingen (wettelijke kaders en praktijk)
 • OR
 • Audit Committee
 • Fraude detectie via bedrijfsadministraties
 • LES IV: De juridische fraudecirkel II ? onderzoeken van fraude

 • Rechtvaardiging en basisregels voor 'particulier' fraude onderzoek
 • Observatie als onderzoeksmethode
 • Gegevensvergaring door anderen te benaderen
 • Interviewen van degene die verdacht wordt
 • Fraude vastleggen
 • LES V: De juridische fraudecirkel III ? maatregelen

 • Juridische aspecten van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
 • Juridische kwalificatie van fraude in het Wetboek van Strafrecht
 • Juridische mogelijkheden van schadeverhaal op de fraudeur
 • Plaatsen van de fraudeur op een waarschuwingslijst
 • LES VI: Interne fraude

 • Interne fraude: verschijningsvormen
 • Fraudezaken en lessons learned
 • Fraude-onderzoeken: eisen aan de verslaglegging
 • LES VII: Externe fraude

 • Externe fraude: verschijningsvormen
 • Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten
 • Fraude indicatoren
 • Fraude onderzoek: technische en tactische aspecten
 • Fraude onderzoek: eisen aan de verslaglegging
 • Samenwerking met de overheid
 • LES VIII:
  Digitaal rechercheren

 • Fraude detectiesystemen (preventief en detectief): opzet en werking
 • Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving
 • Forensische sporenvastlegging: aandachtspunten
 • Nuttige databanken en het gebruik daarvan
 • LES IX: Bijzondere fraudevormen I ? fraude en corruptie

 • Corruptie: cultuurbepaaldheid
 • Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid
 • Corruptie in bedrijven: preventie en detectie
 • Functiescheiding, twee-ogen principe
 • LES X:
  Bijzondere fraudevormen II ? financieel-economisch rechercheren

 • Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren
 • Rol van interne en externe accountants
 • Boekhoudfraude: instrumenten voor de preventie en detectie
 • LES XI: Bestrijding witwassen en Customer Due Diligence (CDD)

 • Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd
 • Bestrijding witwassen
 • Customer Due Diligence (CDD)
 • LES XII: Fraude afhandeling

 • Fraude: publiekrechtelijke afhandeling
 • Fraude: privaatrechtelijke afhandeling
 • LES XIII: Compliance

 • Compliance en de financiële sector
 • Fraude en compliance: relatie
 • Praktijk van de compliance-regelingen
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  Deze training is mogelijk relevant voor het behalen van PE-punten bij beroepsorganisaties. Hoeveel PE-punten je kunt behalen in het kader van deze cursus, kan navragen bij de beroepsorganisatie waarbij je bent aangesloten.

  13 lessen

  € 2.480

  Cursusdata

  Andere data?

  Locaties

  Niet van toepassing

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.