MediaPlus e-Learning

MediaPlus e-Learning

De MediaPlus e-Learning trainingen zijn afgestemd op de specifieke behoeften en niveau’s en geschikt voor zowel beginners, gevorderde en expert MS Office gebruikers.

MediaPlus e-Learning

MediaPlus e-Learning is een flexibel aanpasbare online opleiding voor computergebruikers, ontworpen om mensen vaardig te laten worden in kantoor toepassingen. De MediaPlus e-learning trainingen zijn afgestemd op de specifieke behoeften en niveau’s en geschikt voor zowel beginners, gevorderde en expert MS Office gebruikers. Iedere cursist verwerft praktische computer vaardigheden, afgestemd op zijn professionele taken.

MediaPlus heeft een unieke interactieve online technologie in de live MS Office omgeving (Classic) en onderscheidt zich hierin van alle andere e-learning methodes.

Ook is het mogelijk om de trainingen in een virtuele (Cloud) MS Office omgeving te volgen, hierbij maakt het niet uit welke versie je op de eigen computer geïnstalleerd hebt en is zelfs een computer met een internetverbinding voldoende.

Instaptoetsen meten individuele vaardigheden en worden omgezet in een training op maat welke op de behoefte van de cursist is afgestemd.

Bekijk onze e-Learning trainingen

Beschikbaar voor de applicaties:

 • MS Word 2007, 2010 en 2013
 • MS Excel 2007, 2010 en 2013
 • MS Outlook 2007, 2010 en 2013
 • MS PowerPoint 2007, 2010 en 2013
 • MS Access 2007, 2010 en 2013
 • MS Windows 7 en 8

Beschikbaar in de talen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans

Competentiegericht opleiden
in combinatie met MediaPlus

Door middel van de inzet van MediaPlus bestaat er de mogelijkheid om vooraf aan een maatwerkopleidingstraject de kennis met betrekking tot MS Office te toetsen. Dit kan aan de hand van standaard competentieprofielen, maar ook aan de hand van speciaal op de functie afgestemde competentieprofielen. Deze speciaal op de functie afgestemde competentieprofielen kunnen door een docent van Tailor iT Training, in overleg met medewerkers van de opdrachtgever, worden samengesteld.

Het toetsen van de kennis aan de hand van de competentieprofielen (standaard of speciaal op de functie afgestemde) gebeurt direct in de
MS Office-applicatie en niet via meerkeuzevragen. Het voordeel hiervan is dat men gevraagd wordt te laten zien of men een bepaald aspect binnen de MS Office-applicatie beheerst. De docent van Tailor iT Training kan deze toetsen op een verantwoorde en motiverende wijze aan de medewerkers van de opdrachtgever aanbieden en het afnemen van de toetsen persoonlijk begeleiden. Hierdoor zullen de medewerkers van de opdrachtgever de doelstelling van de toetsen op de juiste wijze kunnen inschatten.

Vervolgens kan de docent de resultaten van de toetsen in kaart brengen en aan de hand hiervan een maatwerkopleidingstraject samenstellen, waarin datgene wordt behandeld wat men volgens het competentieprofiel zou dienen te beheersen maar wat, naar aanleiding van de toets, niet beheerst blijkt te worden. Bij dit opleidingstraject kan gekozen worden uit klassikaal maatwerk, blended learning (een combinatie van klassikaal maatwerk en e-learning) of e-learning. Wanneer er alleen voor e-learning gekozen wordt kan de docent van Tailor iT Training in ieder geval middels een halve dag klassikale uitleg de werking van en de omgang met MediaPlus uitleggen, dit om te voorkomen dat de medewerkers van de opdrachtgever door onwetendheid  vastlopen in hun eerste activiteiten met MediaPlus.

Na het maatwerk opleidingstraject kan middels een eindtoets de kennistoename worden gemeten.
Ook dit is weer een toets in de MS Office-applicatie zelf.  Aan de hand van deze toets is het mogelijk het rendement van het maatwerk opleidingstraject in kaart te brengen.

Neem voor meer informatie over deze competentieprofielen contact met ons op.

Unieke eigenschappen
MediaPlus e-learning

 • Een unieke leermethode in de live MS Office omgeving (geen multiple-choice, geen simulatie)
 • Real-time analyse van de acties en resultaten van cursisten
 • Aanvangstoetsen en eindtoetsen voor het meten van uw Return On Investement
 • Maatwerk trainingsprogramma’s afgestemd op vaardigheden en professionele taken
 • Overal en op elk moment toegankelijk
 • Virtuele Office e-learning werkplek voorafgaand aan migratie
 • Eenvoudig eigen content toe te voegen
 • Extra: On Demand digitaal naslagwerk en handboek
 • Inhoud integreerbaar in LMS of ELO platform (AICC, SCORM)
 • Examenvoorbereiding: Microsoft Office Specialist (MOS, Europees Computer Rijbewijs (ECDL)
 • Flexibel beheer en voortgangsrapportages van cursisten
 • Coaching: begeleiding cursist of afstand of in een klaslokaal
 • Aantrekkelijk licentiemodel afgestemd op behoeften van cursisten
Meer informatie over MediaPlus e-learning of een demo e-learning aanvragen? Bel 013 468 58 21 of gebruik het contactformulier.