De NL AIC AI for Business certificering is gepositioneerd als de standaard voor werkende professionals die gebruik willen maken van kunstmatige intelligentie (AI) in hun bedrijfsomgeving. Het bieden van een solide basis in AI good practices en het creëren van een gemeenschappelijke taal zal resulteren in significante voordelen.

De AI for Business-certificering is gericht op leidinggevenden, managers en professionals die verder willen gaan dan basisbewustzijn en inzicht willen krijgen in wat AI is, hoe het werkt en waar het kan worden toegepast – met inbegrip van zowel de voordelen als de risico’s.

De AI for Business certificering richt zich op bewustzijn en begrip van de componenten van AI en biedt richtlijnen om de adoptie en toepassing ervan te bevorderen op een manier die ten goede komt aan het bedrijfsleven, de overheid en de samenleving als geheel. Hierbij worden zowel de voordelen als de ethische vragen en risico’s van deze krachtige nieuwe technologie overwogen.

Het AI for Business-certificaat wordt behaald door middel van een examen dat aantoont dat een deelnemer:

Begrijpt wat AI is, waarom het nu belangrijk is en welke voordelen het met zich meebrengt
Zich bewust is van fundamentele concepten zoals robotica, algoritmen en machine learning benaderingen
Weet hoe je een team voor AI moet organiseren, welke benaderingen en tools daarvoor nodig zijn.
Begrijpt de afhankelijkheid van AI van gegevens en hoe gegevens voor AI te beheren
Weet hoe risico’s en ethische dilemma’s te beoordelen voor betrouwbare AI
Kan beschrijven hoe mensen en machines naast elkaar zullen bestaan in een organisatie
Is zich bewust van de toekomstige richtingen van AI

De Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) is een publiek-private samenwerking die als doel heeft het verantwoord gebruik van AI binnen Nederland te bevorderen. De coalitie bestaat uit overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en communities die samenwerken om AI-ontwikkelingen te versnellen en initiatieven te delen en te verbinden.

Locaties

Meer weten over dit examen of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.

Details

Examen ID: VHLSNLAICAIBB

Andere examens