Slagingsgarantie en Resultaatgarantie

Wanneer u bij Tailor iT Training een training of opleidingsoplossing volgt is succes verzekerd. Dit wordt zonder extra kosten door ons gegarandeerd.

Slagingsgarantie

Al zeker 2 jaar geven we bij onze certificeringstrajecten, die volgens één van onze uitvoeringsmogelijkheden door ons worden uitgevoerd, een slagingsgarantie af. Dat geldt voor onze Maatwerktrajecten, onze Blended Learning trajecten, onze Fast Tracks of Bootcamps en onze Begeleide Zelfstudie trajecten.

Deze slagingsgarantie houdt in dat wij onze cursisten het slagen voor de af te leggen examens garanderen. Mocht het slagen de eerste keer niet lukken dan blijven we deelnemers aan onze certificeringstrajecten net zo lang begeleiden totdat ze wel zijn geslaagd. Dit doen we omdat we overtuigd zijn van de kwaliteit van onze opleidingsoplossingen die we elke keer weer op maat samenstellen en afstemmen op uw medewerk(st)ers.

Om dit nog verder uit te breiden hebben we ons sinds een half jaar een resultaatgarantie in plaats van een inspanningsverplichting opgelegd.

Resultaatgarantie

Wij garanderen dat we het met u afgesproken resultaat van een opleidingsoplossing ook echt gaan behalen, of het nu om een certificering of een ander te behalen resultaat gaat, we gaan dit voor u en uw medewerk(st)ers realiseren.

Om dit te kunnen bewerkstelligen zullen we overtuigd dienen te zijn van hetgeen we u als opleidingsoplossing adviseren. Mochten we ergens over twijfelen dan zullen we er ook niet aan beginnen. Dit vergt een terdege overdenking en voorbereiding om daardoor te komen tot de juiste opleidingsoplossing die we u vervolgens zullen adviseren. Ook kan het zijn dat we de deelnemers aan een bepaald traject willen toetsen alvorens de invulling van een opleidingsoplossing te kunnen bepalen. Achteraf zullen we met u evalueren en nagaan of we het resultaat daadwerkelijk hebben bereikt en u en uw medewerk(st)ers tevreden zijn over hetgeen wij ze hebben geboden.

Hiermee willen we, naast het aansluiten op de beginsituatie, de doelstelling, de praktijksituatie en het verwachtingspatroon van de deelnemers, er voor zorgen dat leren leuk en van toegevoegde waarde is en men daadwerkelijk het vooraf bepaalde resultaat zal gaan bereiken. Hierdoor kan men de opgedane kennis ook veel makkelijker omzetten naar kunde en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.