IT Security trainingen

IT Security trainingen

Volg IT Security trainingen bij Tailor iT Training. Wij bieden een ruime diversiteit van trainingen op verschillende locaties in Nederland aan.

Hieronder vindt u de mogelijkheden die wij u kunnen aanbieden met betrekking tot onze IT Security trainingen.

Baseline Informatie Beveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG.NL)

Vanaf 1 januari 2017 dienen de Nederlandse gemeenten te voldoen aan de Baseline Informatie Beveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Dit is een norm die ontworpen is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG ondersteunt de…

Certified BIO Professional (CBP)

Per 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee…

Certified Fraud Examiner (CFE)

Tijdens deze 5 daagse training wordt u opgeleid tot Certified Fraud Examiner (CFE). Het CFE certificaat wordt door tal van vooraanstaande organisaties over de hele wereld gevraagd/geëist. Volgens de beloningsgids voor anti-fraude professionals van 2015/2016…

Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

CGEIT biedt u de geloofwaardigheid om kritieke kwesties rond governance en strategische afstemming te bespreken, en de tractie om een overstap naar de C-suite te overwegen, als u er nog niet bent Als een CGEIT…

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

CIPM is dé internationaal erkende certificering op het gebied van privacy management. In de CIPP/E training leert u alles over Europese en lokale wet- en regeleving. In deze training leert u hoe u deze binnen…

Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/E)

CIPP/E is een titel van IAPP (International Association of Privacy Professionals) en wordt gezien als dé Europese standaard op het gebied van privacy certificering. Met een CIPP certificering toont u aan kennis te hebben van…

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

In tegenstelling tot de meer juridische CIPP/E training waarin het 'wat en waarom' van privacy behandeld wordt, gaat CIPT over het 'hoe' van privacy, specifiek in relatie tot IT en techniek met alle specifieke issues…

Certified Information Security Manager (CISM)

Als Security Manager denkt u in risico’s en de mogelijkheden om deze risico’s tot een voor uw organisatie aanvaardbaar niveau te beperken. U bepaalt de strategie en het beleid met betrekking tot informatiebeveiliging én security…

Certified Information Systems Auditor (CISA)

De complexiteit van de huidige technologische en zakelijke omgeving vormt een grote uitdaging voor organisaties die de integriteit en beveiliging van hun IT- en bedrijfssystemen willen beschermen en beheersen. Ook neemt de regulering en het…

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) – 10 daags

Tijdens deze geheel vernieuwde CISSP-opleiding wordt u opgeleid tot een breed onderlegde specialist op het gebied van informatiebeveiliging. Na afronding van de opleiding heeft u een gedegen kennis van de 8 CISSP-domeinen om deze in…

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) – 5 daags

We behandelen in één intensieve week alle algemene basiskennis die minimaal vereist is om te slagen voor het CISSP-examen. Daarbij is er veel ruimte voor training, herhaling en het behandelen van oefenexamens. Tevens bouw je…

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) – Schriftelijk

Deze schriftelijke CISSP cursus leidt op voor het officiele CISSP examen van (ISC)2, het Information Systems Security Certification Consortium, en bestaat uit een Nederlandstalige schriftelijke cursus .Ook als u zich niet wilt laten certificeren is…

Cloud Computing Foundation (CLOUDF.NL)

De Cloud Computing Foundation certificering geeft, helder en beknopt, de basis van Cloud Computing weer. Cloud Computing Foundation benadrukt de kenmerken, voor- en nadelen en de algemene management aspecten van Cloud Computing.

Cloud Essentials Professional (CompTIA)

Deze tweedaagse Cloud Computing training leidt op voor het internationaal erkende CompTIA Cloud Essentials certificaat. Deze certificering is de eerste wereldwijde certificering en standaard die gedragen wordt door zowel CompTIA als de Cloud Credential Council…

Cloud Technologies Advanced (CLOUDTA.EN)

Na het volgen van deze training beschik je over diepgaande kennis en vaardigheden met betrekking tot het toepassen en implementeren van Cloud Services.

CRISC – Schriftelijk

De schriftelijke CRISC cursus bestaat uit 9 lessen en behandelt de 5 domeinen van CRISC in theorie en in de praktijk. Deze cursus over IT Risk Management gaat verder en dieper en is breder dan…

CRISC (IT Risk Management)

CRISC (spreek uit ?see-risk’) staat voor Certified in Risk and Information Systems Control en is de nieuwste titel van ISACA. CRISC is complementair aan de 3 bestaande ISACA certificeringen CISA, CISM en CGEIT.

CSSLP Information Security

CSSLP staat voor Certified Secure Software Lifecycle Professional. Het toont deskundigheid en ervaring aan op de zeven domeinen rond het thema secure software development. Internationaal is het een van de belangrijkste certificeringen op dit gebied.…

Cybersecurity Awareness

Het doel van deze training is dat je bewust over de gevaren die er bestaan in cyberspace wordt, welke rol gedrag in het risico om slachtoffer van cybercriminaliteit te worden speelt en wat je kunt…

Data Protection Officer (DPO) in de praktijk – schriftelijke training

De Data Protection Officer (DPO) in de praktijk training is gebaseerd op een in de praktijk ontwikkelde methode voor het voldoen aan de eisen van data protection (security), privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De…

Healthcare Information Security and Privacy Practitioner (HCISPP)

Vergroot je kennis over best practices en standaarden voor het beveiligen van persoonlijke, medische informatie. Met een HCISPP-certificaat toon je bovendien op een objectieve manier aan dat je deskundig bent en ervaring hebt op het…

Identity Management & Access Control

Identity and Access Management (IAM) is de verzamelnaam van processen en technieken om het beheer van identiteiten en autorisaties op een effectieve en efficiënte manier voor uw organisatie te realiseren. Daarbij gaat het niet alleen…

Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001 (ISFS)

De module ISFS (Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001) is een belangrijke start voor iedere IT-er die meer wil weten over informatiebeveiliging.

Information Security Management Advanced based on ISO/IEC 27002 (ISMAS)

De training ISMAS toetst organisatorische en management aspecten van informatiebeveiliging. De internationale norm, de Code voor Informatiebeveiliging NEN-ISO/IEC 27002:2005 is een belangrijk uitgangspunt bij de module.

Introductie in de Informatiebeveiliging

In kleine begrijpelijke stappen wordt uitgelegd waar het bij informatiebeveiliging (IB) om gaat en welke standaarden er worden gebruikt in het bedrijfsleven, overheden, non-profit en de zorgsector.

ISO 27001 / 27002 Foundation

Gedurende deze training maak je kennis met best practices op het gebied van de implementatie en het managen van een Information Security Management Systeem (ISMS) zoals omgeschreven in ISO 27001:2013. Daarnaast introduceren we de best…

ISO 27001 Informatiebeveiliging

3-daagse training over het implementeren en beheren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging op basis van ISO 27001 incl. het ISO 27001:2013 examen

ISO 27001 Lead Auditor Informatiebeveiliging

Deze 5-daagse training (incl. examen) t.b.v. het uitvoeren van audits op informatiebeveiligingsbeheersystemen leidt op voor het wereldwijd erkende certificaat Certified ISO 27001 Lead Auditor. Met een ISO 27001 certificering toont u aan dat uw organisatie…

ISO 27001 Lead Implementer Informatiebeveiliging

Deze 5-daagse training leidt op voor de titel Certified ISO 27001 Lead Implementer

Privacy and Data Protection Essentials (PDPE)

Gedurende deze training doe je elementaire kennis over gegevensbescherming en de wettelijk voorschriften zoals omschreven in de Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG/General Data Protection Regulation), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, op.

Privacy and Data Protection Foundation (PDPF)

Gedurende deze training doe je kennis over gegevensbescherming en de wettelijke voorschriften zoals omschreven in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/General Data Protection Regulation), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, op.

Privacy and Data Protection Practitioner (PDPP)

Gedurende deze training doe je kennis, op professioneel niveau, over het organiseren en implementeren van de bescherming van persoonsgegevens en van de EU-regels en -voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming op.

Privacybescherming

Op 25 mei 2018 zijn alle Europese publieke organisaties en veel private ondernemingen verplicht een gekwalificeerde Data Protection Officer (DPO)/Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een functie die meer vraagt dan alleen de theoretische en…

Systems Security Certified Practitioner (SSCP)

CISSP is al jaren hét gewenste certificaat voor de ervaren security professional, bij voorkeur die met management verantwoordelijkheid. Voor IT Professionals met minder security ervaring of diegenen met voornamelijk hands-on, operationele security taken sluit CISSP…

De belangrijkste uitkomsten van de Global Conference on Cyberspace 2015 conferentie, die in april in Den Haag plaatsvond, zijn dat er naar een open en veilig internet door middel van internationale samenwerking gestreefd zal worden, dat Cyberspace belangrijk is voor de broodnodige economische groei en ontwikkeling én dat iedereen die gebruik maakt van Cyberspace dit kan doen in vrijheid en met privacy.

Om dit te kunnen garanderen is samenwerking in opsporing en preventie van cybercrime een vereiste. Ook van bedrijven wordt verwacht dat men alles in het werk stelt om zich te wapenen tegen cybercrime. Kennis is hierbij van cruciaal belang.

Tailor iT Training beseft dit als geen ander en heeft dan ook een uitgebreid aanbod aan Cyber Security trainingen en certificeringen.

EC-Council Security trainingen

CEH – Certified Ethical HackerIn de Certified Ethical Hacker (CEH) training leert u de beveiliging van uw organisatie te bekijken door de ogen van de hacker.

CHFI – Computer Hacking Forensic InvestigatorIn deze training leert u een gedetailleerde en methodische aanpak te gebruiken op het gebied van computer forensisch- en bewijs analyse

ECSA-LPT – Analyst & Licenced Penetration Tester
Deze training is het directe vervolg op de CEH training en leert u een gedocumenteerde penetratietest methodologie te gebruiken die herhaalbaar is en internationaal kan worden ingezet.

ENSA – Network Security AdministratorDeze training gaat in op het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid, beveiligingsmodellen, risicomanagement en beveiligingsmaatregelen (in techniek, proces of organisatie).

ISC2 Security trainingen en certificeringen

CISSP – Certified Information Systems Security Professional
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) is internationaal één van de belangrijkste certificeringen in het vakgebied. Het volgen van deze intensieve informatiebeveiligingsopleiding is de ideale voorbereiding op de meest gewilde en internationaal erkende CISSP-certificering.

CCFP – Certified Cyber Forensics Professional
Met het CCFP certificaat toon je aan dat je in staat bent om accuraat, compleet en betrouwbaar bewijs voor gebruik in rechtszaken te verzamelen met behulp van internationaal erkende forensische technieken en procedures, best practices en wettelijke en ethische principes.

ISACA Security trainingen

CISM – Certified Information Security Manager
In de CISM training leert u informatiebeveiliging in lijn te brengen met aanwezige business doelstellingen en wettelijk gestelde eisen.

CISA- Certified Information Systems Auditor
Met het behalen van de CISA certificering onderscheidt u zich als specialist op het gebied van audit, controle en beveiliging.

CRISC – Certified in Risk and Inf. Systems Control
CRISC certificeert risicomanagers die Risicomanagement voor IT kunnen organiseren en inrichten op een manier die daarbij 100% aansluit.

CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise ITCGEIT certificeert mensen met een algemene kennis op het gebied van invoeren en onderhouden van governance op ICT, bij grote organisaties. Het is de enige certificering in zijn soort.

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.