Visualisaties met Power BI

Visualisaties met Power BI

Het eindresultaat van je acties in Power BI komen altijd in vorm door visuals. Het idee van Power BI is namelijk om de opgehaalde gegevens om te zetten naar een mooie, aantrekkelijke maar overzichtelijke manier van weergave. Power BI bevat vele aantrekkelijk vormen van visuals die gemakkelijk aangepast kunnen worden. Dit is misschien de belangrijkste sectie van Power BI.

Power BI bevat meerdere vormen van visualisaties. Een aantal voorbeelden zijn: eenvoudige staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, kaarten, waterval- trechter- en meterdiagrammen. Ook wordt er door Power BI een zeer uitgebreide functie aangeboden om pagina’s op te maken met vormen en afbeeldingen. Dit zorgt ervoor dat afbeeldingen er levendig uit komen te zien en gemakkelijk te interpreteren zijn.

Het maken van staaf- en cirkeldiagrammen

Om staaf- en cirkeldiagrammen te maken zijn er twee manieren. Het is mogelijk om het deelvenster ‘velden’ deze veldnamen te verslepen en op het canvas te zetten. Gestandaardiseerd worden deze dan weergegeven als een tabel met de gegevens. Ook is het mogelijk om in het deelvenster ‘visualisaties’ te klikken op hetgeen wat u wilt maken. De standaard is hier een lege aanduiding die het type visual representeert. Na het maken van een diagram is het mogelijk om gegevensvelden naar het onderste gedeelte van het venster visualisatie te slepen, waarna deze samengesteld en geordend kunnen worden. Per visual verschilt welke velden beschikbaar zijn.

Maken van combinatiediagrammen

Dit is voornamelijk handig voor het visualiseren van twee metingen met zeer verschillende schalen (bijvoorbeeld opbrengst en eenheden). Hiervoor zijn bijvoorbeeld twee assen namelijk een staaf en een lijn door elkaar heen geprojecteerd. Er worden in Power BI hiervoor standaardondersteuningen aangeboden. Een populaire vorm hiervan is de ‘regeldiagram’ of de ‘gestapelde kolomdiagram’.

Na het maken van een combinatiediagram is er een veld voor de gedeelde as (de X-as) en de waarden voor de twee velden. De Y-as wordt aan beide zijden van de diagram weergegeven. Ook is het mogelijk om de kolommen te splitsen op bijvoorbeeld een categorie.

Slicers

Een slicer is een van de belangrijkste tools van Power BI, voornamelijk voor het maken van een omvangrijk rapport. Het is een filter waarmee gegevens in een rapport gesegmenteerd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn selecteren op jaar of geografische locatie. In het deelvenster visualisaties kunt u een slicer selecteren.

Wat is het nut van visualisaties in Power BI?

Visualisaties zijn een groot onderdeel van power BI. Het idee hiervan is dat de gegevens uit verschillende databronnen gemakkelijk gecentraliseerd kunnen worden. Deze gegevens kunnen, als ze gevisualiseerd zijn, vervolgens makkelijk op een dashboard gedeeld worden waar een persoon of een grote(re) groep in zit. In dit dashboard is het weer gemakkelijk om gegevens aan te passen en te bekijken als je daar de autorisatie voor hebt. Kortom; een zeer gemakkelijk bruikbaar systeem voor vele soorten en groten bedrijven!

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.