Sturen op kosten en baten van IT - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

Sturen op kosten en baten van IT – Schriftelijk

 1.795,00

Sturen op kosten en baten van IT – Schriftelijk

In deze cursus worden methoden en technieken behandeld voor het beheer van kosten en baten van IT over de gehele levenscyclus. Na bestudering van de lessen bent u in staat uw IT-investeringen vanuit een bedrijfseconomisch standpunt te funderen c.q. een optimale schatting te maken van de kosten en het rendement van nieuwe IT-investeringen. Daarnaast krijgt u een beter inzicht in de kosten van reeds operationele IT en bent u beter in staat deze te plannen, te bewaken en te beinvloeden.

Doel

Na bestudering van de lessen bent u in staat uw IT-investeringen vanuit een bedrijfseconomisch standpunt te funderen c.q. een optimale schatting te maken van de kosten en het rendement van nieuwe IT-investeringen. Daarnaast krijgt u een beter inzicht in de kosten van reeds operationele IT en bent u beter in staat deze te plannen, te bewaken en te be?nvloeden.

Doelgroep

Het daadwerkelijk oplossen van uw IT-investeringsproblemen en het cost & value management tijdens de realisatie en exploitatie van een informatiesysteem, vragen om een combinatie van IT-kennis, kennis van bedrijfsprocessen en kennis van bedrijfseconomische methoden en technieken. Deze cursus is dan ook van belang voor het IT, financieel- en algemeen management.

Voorkennis

De schriftelijke cursus Sturen op kosten en baten van IT is geschreven op HBO-niveau.

Vorm

Schriftelijk

Inhoud

LES 1: Sturen op kosten en baten van IT: introductie 
Toenemend belang IT 
Macro-, meso- en micro-economische effecten van IT 
Problemen met evalueren IT 
De productiviteitsparadox 
Baten van IT 
Kosten, baten (en uitgaven) van IT 
Waarde van IT 
Raamwerk WIE: identificatie, realisatie en exploitatie

LES 2: Identificeren 
Identificeren van mogelijkheden voor nieuwe IT-toepassingen 
Strategic Alignment
Business IT alignment 
Methode van Bedell

LES 3: Legitimeren 
Besluitvormingsproces rond investeringen in IT 
Verschillende aspecten die daarin een rol spelen 
Verschillende methoden 
Classificatie van methoden

LES 4: Realiseren 
Ontwikkelen van IT-systemen 
Kosten en baten gedurende de ontwikkeling 
Methoden voor beheren van kosten en baten van ontwikkeling 
Kwaliteitsbeheer tijdens de ontwikkeling

LES 5: Exploiteren 
Kosten en baten van IT tijdens de exploitatie 
Verschillende kostenmodellen 
Verborgen kosten 
Baten management 
Doorbelasten van kosten

LES 6: Lifecycle management van IT 
Belang van evaluatie gedurende de gehele levenscyclus van IT

LES 7: IT Balanced Scorecard 
Balanced Scorecard 
IT Balanced Scorecard (IT BSC) 
Ontwerpen van een IT BSC 
Implementeren van een IT BSC

LES 8: Business-IT Alignment 
Waarom Business-IT Alignment? 
Definities en begrippen 
Modellering 
Pragmatische handreikingen

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

Voor de bestudering van een lesdeel dient u rekening te houden met een studieduur van circa 4 uur.

Niet van toepassing

€ 1.795

Cursusdata

Andere data?

Locaties

Niet van toepassing

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.