Sturen op kosten en baten van IT - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

Sturen op kosten en baten van IT – Schriftelijk

 1.795,00

Sturen op kosten en baten van IT – Schriftelijk

In deze cursus worden methoden en technieken behandeld voor het beheer van kosten en baten van IT over de gehele levenscyclus. Na bestudering van de lessen bent u in staat uw IT-investeringen vanuit een bedrijfseconomisch standpunt te funderen c.q. een optimale schatting te maken van de kosten en het rendement van nieuwe IT-investeringen. Daarnaast krijgt u een beter inzicht in de kosten van reeds operationele IT en bent u beter in staat deze te plannen, te bewaken en te beinvloeden.

Doel

Na bestudering van de lessen bent u in staat uw IT-investeringen vanuit een bedrijfseconomisch standpunt te funderen c.q. een optimale schatting te maken van de kosten en het rendement van nieuwe IT-investeringen. Daarnaast krijgt u een beter inzicht in de kosten van reeds operationele IT en bent u beter in staat deze te plannen, te bewaken en te be?nvloeden.

Doelgroep

Het daadwerkelijk oplossen van uw IT-investeringsproblemen en het cost & value management tijdens de realisatie en exploitatie van een informatiesysteem, vragen om een combinatie van IT-kennis, kennis van bedrijfsprocessen en kennis van bedrijfseconomische methoden en technieken. Deze cursus is dan ook van belang voor het IT, financieel- en algemeen management.

Voorkennis

De schriftelijke cursus Sturen op kosten en baten van IT is geschreven op HBO-niveau.

Vorm

Schriftelijk

Inhoud

LES 1: Sturen op kosten en baten van IT: introductie 
Toenemend belang IT 
Macro-, meso- en micro-economische effecten van IT 
Problemen met evalueren IT 
De productiviteitsparadox 
Baten van IT 
Kosten, baten (en uitgaven) van IT 
Waarde van IT 
Raamwerk WIE: identificatie, realisatie en exploitatie

LES 2: Identificeren 
Identificeren van mogelijkheden voor nieuwe IT-toepassingen 
Strategic Alignment
Business IT alignment 
Methode van Bedell

LES 3: Legitimeren 
Besluitvormingsproces rond investeringen in IT 
Verschillende aspecten die daarin een rol spelen 
Verschillende methoden 
Classificatie van methoden

LES 4: Realiseren 
Ontwikkelen van IT-systemen 
Kosten en baten gedurende de ontwikkeling 
Methoden voor beheren van kosten en baten van ontwikkeling 
Kwaliteitsbeheer tijdens de ontwikkeling

LES 5: Exploiteren 
Kosten en baten van IT tijdens de exploitatie 
Verschillende kostenmodellen 
Verborgen kosten 
Baten management 
Doorbelasten van kosten

LES 6: Lifecycle management van IT 
Belang van evaluatie gedurende de gehele levenscyclus van IT

LES 7: IT Balanced Scorecard 
Balanced Scorecard 
IT Balanced Scorecard (IT BSC) 
Ontwerpen van een IT BSC 
Implementeren van een IT BSC

LES 8: Business-IT Alignment 
Waarom Business-IT Alignment? 
Definities en begrippen 
Modellering 
Pragmatische handreikingen

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

Voor de bestudering van een lesdeel dient u rekening te houden met een studieduur van circa 4 uur.

Niet van toepassing

€ 1.795

Cursusdata

Niet van toepassing

Andere data?

Locaties

Niet van toepassing

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.