Strategische Personeelsplanning

Logo TailorIT RGB

Strategische Personeelsplanning

 2.980,00

Strategische Personeelsplanning

Mede gedwongen door de economische crisis zijn veel organisaties genoodzaakt kritisch naar hun loonkosten te kijken en waar nodig hun workforce in te krimpen en te flexibiliseren. Niet alleen bezuinigingen, maar ook vergrijzing, reorganisaties, fusies, outsourcing, enz. vragen om een voortdurende aanpassing van uw personeelsbestand, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Een van de belangrijkste HR topics op dit moment is daarom Strategische Personeelsplanning.

Doel

Op dit moment is Strategische Personeelsplanning één van de belangrijkste onderwerpen onder HR managers. Aan de HR manager dus de taak om inzicht te krijgen in het verschil tussen de huidige en de benodigde menselijke kracht in de nabije toekomst en met gerichte interventies te anticiperen op deze toekomst!

Doelgroep

Deze training is van strategisch belang voor HR-professionals, HR-adviseurs, lijnmanagers, directieleden, inleen- en flexmanagers, financiële professionals en recruitmentmanagers in alle soorten organisaties.

Voorkennis

Deze training over Strategische Personeelsplanning wordt gegeven op HBO (+) niveau.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

Tijdens de training wordt een concreet en toepasbaar model voor Strategische Personeelsplanning behandeld. Dit model helpt u met het doorlopen van het hele strategische planningsproces. Vervolgens gaat u aan de slag met cases en praktische oefeningen en geven de trainers een aanzet voor uw eigen strategische personeelsplanning. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

Wat is personeelsplanning en wat is het belang voor uw organisatie?
Het strategische personeelsplanning model
Stappen in strategische personeelsplanning
Size, shape, skills, place and costs
Cases en praktijkoefeningen

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

4 dagen, verdeeld over 2 weken

€ 2.980

Cursusdata

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.