Persoonlijke training Veranderen van 'Ja, maar' naar 'Ja, graag'

Logo TailorIT RGB

Persoonlijke training Veranderen van 'Ja, maar' naar 'Ja, graag'

 1.260,00

Persoonlijke training Veranderen van 'Ja, maar' naar 'Ja, graag'

“Alweer een verandering?houdt het dan nooit op!?”
“Ze noemen het veranderen, maar er gebeurt niets!”
“We moeten van alles, maar echt bijdragen en meedenken mogen we niet.”
“Ze zeggen dat het goed voor ons is, maar houden ze wel rekening met ons?”

Veranderen is geen uitzondering meer. Het is een fenomeen waar iedereen elke dag en elk moment mee te maken heeft. Ondanks het feit dat we erg vaak worden geconfronteerd met veranderingen en dat velen ongemerkt voorbij gaan, zijn er ook momenten dat een verandering leidt tot weerstand. Erg begrijpelijk, zeker als een verandering gevolgen heeft voor een persoon die de consequenties daarvan niet kan overzien.

Doel

Tijdens een (telefonisch) intakegesprek bepaalt de coach gezamenlijk met de deelnemer welke doelstellingen er met het traject bereikt dienen te worden. Door deze opzet, waarbij vaardigheden en gedrag centraal staan, wordt duurzame gedragsverandering bewerkstelligd. De coachee wordt geprikkeld om bij de eigen manier van acteren stil te staan en na te denken over mogelijke andere scenario's.

Doelgroep

Een persoonlijke training is voor iedereen geschikt, aangezien de specifieke inhoud in de sessies vooraf wordt afgestemd en volledig op de betreffende deelnemer wordt aangepast. Iedere medewerker binnen een bedrijf, organisatie of instelling die energie wil ha

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Maatwerk, individuele sessies

Inhoud

Gedurende de 4 sessies zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Signaleren van veranderingen
 • We kijken naar de kenmerken van een verandering, redenen om te veranderen (intern en extern), de rol van medewerkers tijdens het veranderingsproces en de wijze waarop zij in dat proces verantwoordelijkheid kunnen, willen en durven nemen.

 • Beleving van en omgang met veranderingen
 • Tijdens dit thema maken we inzichtelijk welke sociaal-emotionele consequenties een verandering teweegbrengt bij mensen.

 • Veranderen als persoonlijk proces
 • U leert hoe u in plaats van slachtoffer een proactieve supporter kunt zijn in een veranderingsproces.

 • Het gouden moment
 • U leert, zowel in persoonlijke als zakelijke zin, waar het omslagpunt zit van verlies naar winst en hoe u invulling kunt geven aan de rol van change agent.

  Tot slot loopt er als een orde door de verschillende thema's heen op welke manier “ja maar” zelfstandig kan worden omgebogen naar “ja graag” op basis van het persoonlijk veranderprofiel

  Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  De deelnemer krijgt naar aanleiding van iedere sessie huiswerk mee. Op deze manier blijft het leerproces niet hangen bij de sessies alleen, maar gaat het door in de dagelijkse praktijk. Deze inhoud is ook als training aan te bieden.

  4 sessies

  € 1.260

  Cursusdata

  Data op aanvraag

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.