Persoonlijke training Energiemanagement

Logo TailorIT RGB

Persoonlijke training Energiemanagement

 1.260,00

Persoonlijke training Energiemanagement

Wil je meer inzicht in wat jou energie geeft en energie kost in je werk en in je leven?
Wil je weer meer de regie zelf in de hand hebben?

In deze training starten we met het meten van jouw mentale kracht. Dit gebeurt met een interactief instrument die je bewuster maakt van je persoonlijkheid en je gedrag. Vervolgens ga je leren de kracht van jouw energiegevers te benutten en de oorzaak van jouw energieverlies om te buigen naar winst. Hierdoor wordt je mentaal fitter en je fysieke weerstand vergroot.

Doel

Tijdens een (telefonisch) intakegesprek bepaalt de coach gezamenlijk met jou welke doelstellingen er met de training bereikt dienen te worden. Door deze opzet, waarbij vaardigheden en gedrag centraal staan, wordt duurzame gedragsverandering bewerkstelligd. De coachee wordt geprikkeld om bij de eigen manier van werken en leven stil te staan en deze bewust te veranderen. Een proces dat met een persoonlijke training in beweging wordt gezet en daarmee niet eindigt.

Doelgroep

Een persoonlijke training is voor iedereen geschikt, aangezien de specifieke inhoud in de sessies vooraf wordt afgestemd en volledig op de betreffende deelnemer wordt aangepast.

Voorkennis

Voor een persoonlijke training is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Maatwerk, individuele sessies

Inhoud

Onze aanpak met betrekking tot deze Privé Coachingstrajecten is als volgt:

Eerste sessie

In deze eerste sessie gaan we in op een 6-tal onderwerpen die jij zelf kiest om jouw mentale kracht te meten met de SpectrumEnergiemeting. In deze meting onderzoek je wat jou energie geeft en kost vanuit een 8-tal bronnen: inhoud, onderlinge relaties, invloed van anderen, algehele beleving, emotionele beleving, manier van communiceren, zelfbeleving en eigen ontwikkeling. Deze meting is bewustmakend en vormt het startmoment om de juiste vertaalslag te kunnen maken naar de gedefinieerde doelstellingen en aandachts punten.

Tweede sessie

In deze sessie ontvang je de grafische resultaten terug van de meting. Vervolgens gaan we a.d.h.v. het Prismamodel (doen-reflecteren-kiezen) onderzoeken hoe je meer je kracht gaat benutten vanuit de energiegevers en de energievreters om te buigen, gekoppeld aan de doelstellingen.

Derde sessie

Deze sessie staat in het teken van verdieping en verdere uitwerking van jouw thema's

Vierde sessie

Dit is een afrondende sessie of een sturende sessie naar een follow-up sessie (na 4-6 maanden). We staan stil bij de behaalde doelstellingen en kijken vooruit hoe dit wordt geborgd.

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

Na iedere sessie krijgt de coachee opdrachten mee. Zo blijft het niet bij theorie maar wordt het geleerde tevens in de dagelijkse werkzaamheden geïntegreerd.

4 sessies over een periode van 3-4 maanden.

€ 1.260

Cursusdata

Data op aanvraag

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.