MS Project 2003 Vervolg

Logo TailorIT RGB

MS Project 2003 Vervolg

 400,00

MS Project 2003 Vervolg

Gedurende de eendaagse cursus MS Project 2003 Vervolg, maken wij u bekend met de geavanceerde mogelijkheden van dit programma. U zult leren omgaan met MS Project 2003 in een complexe projectomgeving. In de praktijk kan het werken met MS Project 2003 de eindgebruiker praktische problemen opleveren, ieder project is tenslotte uniek. In deze training is voldoende tijd ingeruimd om de hieruit voortvloeiende vragen te stellen. Tijdens de training raakt u bekend met de verschillende rapportagemogelijkheden, u leert hoe u handmatig filters en velden aan kunt maken, hoe u grafieken maakt met behulp van MS Excel en u leert werken met meerdere projecten tegelijk. Andere onderwerpen die behandeld zullen worden zijn: werken met een centrale resource-pool, gegevensuitwisseling met andere applicaties, voortgangsbewaking van het project via e-mail, projectinformatie als HTML opslaan, Gantt-charts in GIF-formaat opslaan en werken met hyperlinks in een projectbestand.

Doel

In deze training leert u werken met de onderdelen, welke benodigd zijn voor het opstellen en beheren van complexe projecten binnen MS Project 2003. Er wordt ingegaan op het koppelen van projectplanningen, het maken van een overall planning en het centraal beheren van resources door middel van een resourcepool en de mogelijkheden van de zelf aan te passen velden.

Doelgroep

Projectmedewerkers of projectleiders die het totale project- en resourcebeheer in een multiprojectenomgeving moeten opzetten, bewerken en bijhouden. Hierdoor is het eenvoudiger te sturen op de resource-inzetbaarheid, kosten en het invoeren van wijzigingen hieromtrent.

Voorkennis

Kennis op het niveau van MS Project 2003 Basis

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

Kalenders
Project-, resource- en taakkalenders.

Resources beheer
Invoeren resources
Resource-informatie invoeren
Kalenders voor resources
Aanpassen werktijden
Resourcebeschikbaarheid
Materiaalresources

Kosten
Tarief invoeren
Tariefverhoging
Tariefgroepen invoeren en selecteren
Toewijzen van een tariefgroep
Kostentoewijzing aan een taak

Resourcepool
Het maken van een resourcepool
Koppelen van een resourcepool
Weergeven en verbreken relatie

Multiprojectenbeheer
Opzetten van een overall planning
Koppelingen tussen verschillende projecten

Resources toewijzen

Resources toewijzen 

Rekenregels

Taaktypen

Resource overallocatie

Overallocatie zoeken
Overallocatie per periode
Handmatige toewijzingen aanpassen
Vertragen van de start van uitvoering
Taken splitsen
Resources herverdelen
Resource overuren

Work Breakdown Structure
Aanpassen WBS
Toevoegen WBS

Rapportage
Resourcerapportages 

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

Geen

1 dag

€ 400

Cursusdata

13-dec-18

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

SKU: MSPROJECT-2003V Categorieën: , , Tag:
Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.