MS Office 2010 Maatwerk e-Learning training

Logo TailorIT RGB

MS Office 2010 Maatwerk e-Learning training

 175,00

MS Office 2010 Maatwerk e-Learning training

In deze MS Office 2010 Maatwerk e-Learning training maakt u uitgebreid kennis met MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Outlook 2010 en MS PowerPoint 2010. Alle Basis, Vervolg en Expert functionaliteiten komen in deze training aan bod. Aan het begin van de online training doet u een kennistest. Op basis van deze kennistest wordt de inhoud van de training op uw individuele leerbehoefte en de kennis die u reeds heeft afgestemd. U heeft de keuze uit de Classic of de Cloud versie, waarbij het bij de Classic versie belangrijk is dat de MS Office versie en taal op uw computer overeenkomt met de training, terwijl dit bij de Cloud versie niet uitmaakt omdat u dan via uw browser op een computer inlogt waarop alles is geinstalleerd en u dus enkel een computer met een internetverbinding nodig hebt om de e-Learning training te volgen.

Doel

Aan het begin van de online training doet u een kennistest. Op basis van deze kennistest wordt de inhoud van de training op uw individuele leerbehoefte en de kennis die u reeds heeft afgestemd.

Doelgroep

Iedereen die regelmatig met MS Office 2010 werkt en alle functionaliteiten optimaal en efficiënt wil leren gebruiken. Zowel geschikt voor beginnende als gevorderde gebruikers. Tevens geschikt voor iedereen die zich wil voorbereiden op de MOS examens.

Voorkennis

Om deze training te kunnen volgen, dient u voorkennis te hebben van MS Windows en de Internetopties van MS Internet Explorer

Vorm

e-Learning

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in deze e-Learning training aan bod:

Module 1
Ontwerpen van een tabel: gegevensinvoer en presentatie

1. Wat u moet weten over: Spreadsheets
2. Werkomgeving algemeen
3. Openen van werkmappen
4. Verplaatsing in een werkmap
5. Wat u moet weten over: Invoerhulp
6. Gegevens invoeren
7. Wat u moet weten over: Selecteren, kopiëren en verplaatsen
8. Cellen selecteren en wissen
9. Een bewerking annuleren en herstellen
10. Kolombreedte/rijhoogte
11. Wat u moet weten over: Bestanden opslaan
12. Werkmappen opslaan
13. De inhoud van een cel aanpassen
14. Formules invoeren
15. Som en andere eenvoudige berekeningen
16. Een percentage berekenen
17. Kopiëren naar aangrenzende cellen
18. Eenvoudige getalnotaties
19. Een thema toepassen
20. Wat u moet weten over: Tekens opmaken
21. Opmaak van tekens
22. Lettertype en tekengrootte
23. Celinhoud uitlijnen
24. Kleur van de cellen
25. Celranden
26. Pagina-indeling
27. Afdrukvoorbeeld en afdrukken
28. Een nieuwe werkmap maken
29. Excel Help gebruiken

Module 2
Ontwerpen van een tabel: aanvullende functionaliteiten en werkbladbeheer

1. Spellingcontrole
2. Zoeken en vervangen
3. In- en uitzoomen
4. Rijen, kolommen en cellen invoegen of verwijderen
5. Cellen verplaatsen
6. Kopiëren naar niet-aangrenzende cellen
7. Snel de opmaak van een cel kopiëren
8. Cellen samenvoegen
9. Afdrukstand voor celinhoud
10. Meerdere regels in een cel weergeven
11. Celstijlen of opmaak
12. Een absolute verwijzing in een formule
13. Rekenresultaten en koppelingen kopiëren, transponeren
14. Naam van een werkblad, kleur van de tab
15. Werkbladen invoegen, verwijderen en achtergrond instellen
16. Werkbladen verplaatsen, kopiëren en verbergen

Module 3
Ontwerpen van een tabel: geavanceerde functionaliteiten en afdrukken

1. Wat u moet weten over: Functies invoeren
2. Systeemdatum en datumnotatie
3. Eenvoudige voorwaarde
4. Aangepaste notatie
5. Een voorwaardelijke opmaak toepassen
6. Het beheren van voorwaardelijke opmaak
7. Een tabel sorteren
8. Naam cellenbereik
9. Validatiecriterium
10. Kolommen/rijen blokkeren, scherm splitsen
11. Titels van kolommen en rijen herhaald afdrukken
12. Items op een werkblad verbergen
13. Pagina-einde
14. Afdrukbereik
15. Wat u moet weten over: Kop- en voettekst
16. Koptekst en voettekst

Module 4
Grafieken en grafische objecten: ontwerp en beheer

1. Wat u moet weten over: Grafieken
2. Een grafiek maken en verplaatsen
3. Een grafiek beheren
4. Grafiekelementen selecteren
5. Elementen toevoegen of verwijderen
6. Opmaak van grafiekelementen
7. Tekstelementen van de grafiek wijzigen
8. Legenda en tekengebied
9. Gegevensreeksen en grafiekassen
10. Reeksen beheren
11. De opties van grafiektypen
12. Beheer van grafieksjablonen
13. Een grafiek afdrukken en de pagina-indeling bepalen
14. Een sparklinegrafiek maken
15. Sparklines beheren
16. Een grafisch object maken
17. Objecten selecteren en wissen
18. Objecten kopiëren en verplaatsen
19. Grootte van een grafisch object bepalen
20. Een tekstvak bewerken
21. Een tekening bewerken
22. Tekenobjecten opmaken
23. Een afbeelding invoegen
24. Afbeeldingen beheren
25. Objecten draaien en uitlijnen
26. Overlappen en groeperen van objecten

Module 5
Geavanceerd tabelontwerp: gegevensverwerking en weergave

1. Gegevens converteren
2. Gegevensreeksen maken
3. Cellenbereik in een functie
4. Gegevens indelen in een overzicht
5. Aangepaste weergaven
6. Opmerking bij een cel
7. Foutcontrole
8. Formules evalueren
9. Venster Controle

Module 6
Geavanceerd tabelontwerp: gegevenslijsten en draaitabellen

1. Subtotalen berekenen
2. Een tabel maken en beheren
3. Weergave en sortering van tabelgegevens
4. Automatische berekeningen in een tabel
5. Automatisch filteren
6. Aangepaste filters
7. Lege en dubbele waarden
8. Wat u moet weten over: Criteriumbereik
9. Filtreren met een criteriumbereik
10. Door een criteriumbereik gefilterde rijen kopiëren
11. Berekeningen met criteriumbereik
12. Wat u moet weten over: Draaitabellen en -grafieken
13. Draaitabel maken
14. Een draaitabel wijzigen
15. Een draaitabel selecteren, kopiëren, verplaatsen en wissen
16. Een draaitabel indelen en opmaken
17. Filteren en zoeken in een draaitabel
18. Draaigrafiek
19. Zoektabel en -functies

Module 7
Geavanceerde berekeningen: gebruik van diverse ingebouwde functies

1. Tekstfuncties
2. Tijd berekenen
3. Data berekenen
4. Voorwaarde met EN, OF, NIET
5. Geneste voorwaarden
6. Voorwaardelijke functies
7. Matrixformule
8. Berekeningen met kopieën
9. Samenvoegen
10. Financiële functies
11. Tabel met dubbele invoer
12. Doelzoeken
13. De oplosser
14. Scenariobeheer

Module 8
Perfectionering

1. Hyperlink
2. Een thema maken en aanpassen
3. Wat u moet weten over: Stijlen en sjablonen
4. Een sjabloon maken en gebruiken
5. Een sjabloon bewerken en verwijderen
6. Wat u moet weten over: Gegevensexport
7. Overdracht van Excel-gegevens: PDF, XPS, e-mail en webpagina
8. Excel-bestanden converteren
9. Gegevens importeren
10. Geïmporteerde gegevens bijwerken en beheren
11. Eigenschappen van een werkmap
12. Beveiliging van een werkmap
13. Cellen beveiligen
14. Een werkmap delen
15. Wijzigingen in een werkmap bijhouden
16. Werkmappen samenvoegen
17. Een document afronden
18. Digitale handtekening
19. Macro-opdracht
20. Versies en bestanden herstellen
21. Wat u moet weten over: Het lint personaliseren
22. Wat u moet weten over: SharePoint-site
23. Wat u moet weten over: Samenwerken op afstand
24. Wat u moet weten over: Goede gewoontes voor een spreadsheet

Online Cursus Word 2010 – Beginner, Gevorderd en Expert

5. Modules – 155. Rubrieken

Module 1. Leer Word kennen, vul een simpele tekst aan

1. Wat u moet weten over: Tekstverwerking
2. De omgeving in het algemeen
3. Documenten openen
4. Invoegpunt verplaatsen
5. Wat u moet weten over: Invoerhulp
6. Weergave niet-afdrukbare tekens
7. Het invoeren van tekst
8. Werken mat alinea's
9. Wat u moet weten over: Selecteren, kopiëren en verplaatsen
10. Tekst selecteren en verwijderen
11. Ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van handelingen
12. Wat u moet weten over: Bestanden opslaan
13. Documenten opslaan

Module 2. Pas een minimale opmaak op de tekst toe

1. Snelle stijlen uit de galerie toepassen
2. Thema's toepassen
3. Wat u moet weten over: Tekens opmaken
4. Tekenopmaak
5. Tekenkleur
6. Hoofdlettergebruik
7. Lettertype en tekengrootte

Module 3. Maak een document, deel de pagina's in, druk het document af en gebruik de helpfunctie

1. Pagina-indeling
2. Zoomweergave
3. Afdrukken
4. Nieuw document maken
5. Gebruik helpfunctie van Word

Module 4. Alinea's indelen en tekst reorganiseren

1. Inspringen van alinea's
2. Alinea's uitlijnen
3. Afstand tussen alinea's
4. Regelafstand
5. Randen en achtergrond
6. Tekst verplaatsen
7. Tekst kopiëren

Module 5. Tabs, lijsten en paginanummers beheren

1. Tabstops instellen
2. Tabs met opvultekens
3. Tabstops beheren
4. Nummering en opsomming
5. Aangepaste opsommingstekekens
6. Aangepaste nummering
7. Meerdere niveau's in een lijst
8. Lijststijl
9. Regeleinde
10. Verkeerd-om inspringen
11. Pagina-einde
12. Wat u moet weten over: Kop- en voettekst
13. Kop- en voettekst
14. Paginanummering
15. Invoegen van een document, voorblad of lege pagina

Module 6. Leer deze onmisbare functies kennen

1. Woordafbreking
2. Vaste spatie en afbreekstreepje
3. Speciale tekens invoegen
4. Afstand en positie van tekens
5. Decoratieve initiaal
6. Tekst/opmaak zoeken
7. Tekst/opmaak vervangen
8. Opmaak kopiëren
9. Spelling- en grammaticacontrole
10. Aangepaste woordenlijsten beheren
11. AutoCorrectie-instellingen
12. Synoniemenlijsten
13. Functies voor zoeken en vertalen
14. Beheer van de toepassingsinstellingen
15. Statistieken en documenteigenschappen

Module 7. Beheer thema's, stijlen, sjablonen

1. Wat u moet weten over: Stijlen en sjablonen
2. Stijlen maken
3. Het venster Stijlen gebruiken
4. Stijlen wijzigen
5. Stijl Standaard voor een alinea
6. Stijlen verwijderen
7. Opmaakstijlen
8. Opmaak weergeven
9. Thema's maken en aanpassen
10. Sjablonen maken
11. Nieuwe documenten op basis van een sjabloon
12. Sjablonen wijzigen en verwijderen
13. Een aan een document gekoppeld sjabloon wijzigen
14. Stijlen naar andere bestanden kopiëren

Module 8. Weet hoe u een tabel in een tekst gebruikt

1. Tabel maken
2. Typen en verplaatsen in tabellen
3. Rijen/kolommen selecteren en invoegen
4. Rijen en kolommen verwijderen
5. Tabelstijlen
6. Celopmaak
7. Rijhoogte en kolombreedte
8. Cel- en tabeluitlijning
9. Samenvoegen en splitsen van cellen of tabellen
10. Tekst/tabel converteren
11. Tabellen, lijsten of alinea's sorteren
12. Berekeningen in een tabel

Module 9. Verfraai uw tekst met grafische objecten

1. Tekenobjecten tekenen
2. Grootte/rotatie aanpassen
3. Tekenobjecten verplaatsen/kopiëren
4. Tekenobjecten opmaken
5. Tekst in een tekenobject/WordArt
6. Tekstopmaak in een object of WordArt item
7. Afbeeldingen invoegen
8. Afbeeldingen beheren
9. Posistie van afbeeldingen en tekstterugloop
10. Bijschrift en lijst met afbeeldingen
11. Achtergrond van documenten
12. Grafieken
13. Objecten van een andere toepassing invoegen
14. Diagrammen

Module 10. Vermijd onnodig typwerk

1. AutoTekst maken
2. AutoTekst gebruiken
3. AutoTekst beheren
4. Systeemdatum en -tijd

Module 11. Envelop afdrukken, mailing uitvoeren

1. Enveloppen en adresetiketten maken
2. Wat u moet weten over: Mailings
3. Mailing: lijst aan een document toevoegen
4. Velden in een mailing invoegen
5. Mailings uitvoeren
6. Geadresseerden bewerken
7. Geadresseerden toevoegen en verwijderen
8. Adressenlijsten sorteren
9. Records voor afdruk selecteren
10. Voorwaardelijke tekst bij mailings
11. Etiketten via afdruk samenvoegen voorbereiden
12. Document met variabele velden

Module 12. Werken met lange documenten

1. Weergave documenten en vensters
2. Zich verplaatsen in een lang document
3. Secties
4. Verschillende kop- en voettekst
5. Beheer van automatische pagina-einden
6. Voetnoten/Eindnoten
7. Voetnoten/Eindnoten beheren
8. Bladwijzers
9. Kruisverwijzingen
10. Hyperlinks
11. Meerdere kolommen

Module 13. Uw lange documenten afronden

1. Overzichtniveau's van koppen
2. Documentoverzicht
3. Inhoudsopgave
4. Hoofddocument
5. Index
6. Citaten en bibliografie

Module 14. Samenwerken

1. Blog
2. Wat u moet weten over: Gegevensexport
3. Transfer, Export: PDF, XPS, tekst, webpagina's, e-mail
4. Opmerkingen
5. Wijzigingen opslaan voor het bijhouden
6. Beheer van het wijzigingen bijhouden
7. Combineren en vergelijken van documenten
8. Een gedeeld document beveiligen
9. Documentbeveiliging door een wachtwoord
10. Een document voltooien
11. Digitale handtekening

Module 15. Voor meer mogelijkheden

1. Macro-opdracht
2. Conversie van Worddocumenten
3. Formulieren maken
4. Beveiliging en gebruik van een formulier
5. Versies en bestanden herstellen
6. Wat u moet weten over: Het Lint personaliseren
7. Wat u moet weten over: SharePoint-site
8. Wat u moet weten over: Samenwerken op afstand
9. Wat u moet weten over: Goede gewoontes voor tekstverwerking

Online Cursus PowerPoint 2010 – Beginner, Gevorderd en Expert

6 Modules – 52 rubrieken

Leer PowerPoint kennen en maak uw eerste dia's

1. Ontdek PowerPoint en voer uw eerste handelingen uit: een presentatie openen, een dia
2. maken, tekst invoegen, tekst nakijken enzovoorts.
3. Wat u moet weten over: Presentatiesoftware
4. PowerPoint algemeen
5. Presentaties openen
6. Presentatieweergaven
7. In- en uitzoomen
8. Toegang tot de dia’s
9. Dia’s maken
10. Wat u moet weten over: Selecteren, kopiëren en verplaatsen
11. Dia’s selecteren en verwijderen
12. Wat u moet weten over: Bestanden opslaan
13. Een presentatie opslaan
14. Wat u moet weten over: Invoerhulp
15. Tekst invoeren
16. Een handeling ongedaan maken en herstellen
17. Dia’s kopiëren en verplaatsen
18. Tekst selecteren en bewerken
19. Notitiepagina

Diavoorstellingen tonen en afdrukken
Vanaf uw eerste contact met PowerPoint moet u weten hoe u een diavoorstelling afspeelt.
Naast een diavoorstelling is het handig een op papier afgedrukte versie (ter herinnering) te
hebben, besteed dus gepaste aandacht aan het afdrukken.

1. Diavoorstelling weergeven
2. Pagina-instelling en afdrukstand
3. Afdrukvoorbeeld en afdrukken
4. Een nieuwe presentatie maken
5. Thema en indeling
Verzorg de tekst op uw dia's
Een presentatie maken is vaak bedoeld om diaïs aan een publiek te laten zien, let daarom
op de weergave van de karaktertekens en de alinea's. Zelfs als het om iets simpels gaat, is
het beter wanneer het er verzorgd uitziet
.
Wat u moet weten over: Tekens opmaken

1. De tekenopmaak
2. Lettertype
3. Hoofdlettergebruik
4. Tekengrootte en tekenafstand
5. Kolom en uitlijnen van de alinea’s
6. Opsommingsteken voor alinea’s
7. Afstand tussen alinea’s en regelafstand
8. Tekstopmaak kopiëren

Dia’s vormgeven
Gebruik, zonder een beroep te hoeven doen op externe afbeeldingen of illustraties, alle
door PowerPoint aangeboden mogelijkheden om grafische objecten te maken om uw diaïs
vorm te geven. Leer hoe ze in te voegen en op te maken.

1. Objecten selecteren en verwijderen
2. Een object verplaatsen
3. Rasterlijnen en hulplijnen
4. Een vorm tekenen
5. Een object kopiëren en dupliceren
6. Objectgrootte wijzigen
7. Opmaak van een object
8. Opmaak van lijnen
9. Tekstvak en tekst in een tekenobject
10. Opmaak van een tekstvak
11. Effecten op tekst
12. De opmaak van een object kopiëren
13. Rotatie en richting van een object

Nu ook beeld
Om uw presentaties aan te passen en een persoonlijk tintje te geven, dient u afbeeldingen
in te kunnen voeren.

1. Een afbeelding invoegen en opslaan
2. Een afbeelding opmaken
3. Afbeeldingen beheren

Geef gegevens grafisch weer
Een PowerPoint presentatie wordt dikwijls gebruikt om numerieke cijfers weer te geven.
Niets gaat boven een mooie grafiek om een boodschap door te geven.
Wat u moet weten over: Grafieken

1. Een grafiek invoegen
2. Elementen van een grafiek selecteren en wissen
3. Gegevens van een grafiek
4. Indeling van grafiekelementen

Gevorderde kennis verwerven over PowerPoint

7 Modules – 46 rubrieken

Tekst afronden

1. Geef de tekst van uw diaïs van alle aandacht die het verdient: spelling, zoeken en
2. vervangen, inspringing, enzovoorts.
3. Spellingcontrole
4. Synoniemen
5. Tekst zoeken en vervangen
6. Liniaal
7. Inspringing van alinea’s
8. Tabstops beheren

Zet uw toespraak om in dia's
De Overzichtweergave in PowerPoint is onmisbaar als uw ideeën reeds in een tekst
georganiseerd zijn. Diaïs worden snel gemaakt en u kunt zich op de toespraak concentreren.

1. Dia maken/invoeren in Overzichtweergave
2. De weergave Overzicht beheren
3. Tekst verplaatsen in een overzicht
4. Presentatie vanuit een Word-document
Totaal aantal rubrieken per module: 4

Objecten bewerken

1. Leer alles over het beheren van objecten.
2. Een object bewerken
3. Effecten op objecten
4. Objecten uitlijnen en verdelen
5. Volgorde van overlapping van objecten
6. Objecten groeperen of een groep opheffen
7. Opmaak van een grafiek
8. Een object van een andere toepassing invoegen
Totaal aantal rubrieken per module: 7

Plaats tabellen en diagrammen

1. Ontdek en beheers alle door PowerPoint voorgestelde mogelijkheden om uw gegevens te
2. communiceren: duidelijke tabellen en representatieve diagrammen.
3. Een tabel maken en een tabel invoegen
4. Tabelstijlen
5. Bewerking en opmaak van een tabel
6. Rijen en kolommen in een tabel beheren
7. Cellen en een tabel beheren
8. Een SmartArt-diagram invoegen
9. Een SmartArt-diagram beheren
10. Opmaak van een SmartArt-diagram
Totaal aantal rubrieken per module: 8

Word behendiger in diabeheer

1. Simpele functionaliteiten om uw diaïs vorm te geven of hun gebruik te vereenvoudigen.
2. Hyperlink
3. Wat u moet weten over: Kop- en voettekst
4. Koptekst en voettekst
Totaal aantal rubrieken per module: 3

Maak bewegende dia's
Als de diaïs afgespeeld moeten worden, zorg dan voor actie: voeg geluid in, gebruik
geluids- en animatie-effecten. Boei uw luisteraars.

1. Dia’s van een andere presentatie invoegen
2. Secties
3. Een video- of geluidsbestand invoegen
4. Audio/videobestanden beheren
5. Interactie voor een object bepalen
6. Animatie-effecten op objecten
7. Animatie-effecten aanpassen
8. Tekstanimatie
9. Automatisch opstarten van animatie-effecten
10. Overgangseffecten
11. Automatische afspelen van dia’s
12. Handgeschreven aantekeningen tijdens diavoorstelling
Totaal aantal rubrieken per module: 12

Om meer te weten

1. Ontdek een aantal minder bekende functionaliteiten van PowerPoint zoals het fotoalbum,
2. inpakken voor CD en exporteren.
3. Fotoalbums maken
4. Pakket inpakken voor CD-ROM of in een map
5. Wat u moet weten over: Verzenden per e-mail
6. Wat u moet weten over: Gegevensexport
7. Exporteren naar gangbare bestandsformaten
8. Een PowerPoint presentatie converteren
Totaal aantal rubrieken per module: 6

Expert kennis verwerven over PowerPoint
Geschatte tijd: 02:55

4 Modules – 25 rubrieken

Optimaliseer de presentatie
Drie interessante functionaliteiten om de presentatie van diaïs te optimaliseren.
Sjablonen van een grafiek beheren

1. Dia-achtergrond
2. Een thema aanpassen
Totaal aantal rubrieken per module: 3

Gebruik diamodellen
Om ervoor te zorgen dat uw diaïs harmonieus zijn, leert u uzelf aan diamodel te gebruiken.
U spaart zo uiteindelijk veel tijd uit.

1. Diamodel
2. Indelingen beheren
3. Beheer tijdelijke aanduidingen
4. Opmaak diamodellen
5. Gebruik diamodellen
6. Notitiemodel
7. Hand-outmodel

Personaliseer, plaats opmerkingen en rond af

Geavanceerde en interessante PowerPoint functionaliteiten om diavoorstellingen aan te
passen, de weer te geven dia's te kiezen, sjablonen te maken en presentaties af te ronden.

1. Aangepaste diavoorstellingen
2. De dia’s voor de diavoorstelling kiezen
3. Wat u moet weten over: Stijlen en sjablonen
4. Een presentatiesjabloon maken en gebruiken
5. Eigenschappen van een presentatie
6. Opmerkingen
7. Vergelijken van Presentaties
8. Een presentatie met een wachtwoord beveiligen
Totaal aantal rubrieken per module: 8

Word een expert
Voor een perfecte beheersing, weet hoe u uw presentatie kunt beveiligen, ondertekenen,
hoe u vorige versies kunt herstellen, het Lint kan aanpassen, kunt samenwerken met
meerdere personen en met goede gewoontes kunt werken.

1. Een presentatie voltooien
2. Digitale handtekening
3. Wat u moet weten over: Versies en herstellen van presentaties
4. Wat u moet weten over: Het Lint personaliseren
5. Wat u moet weten over: SharePoint-sites
6. Wat u moet weten over: Samenwerken op afstand
7. Wat u moet weten over: Goede gewoontes voor presentatiesoftware

Online Cursus Access 2010 – Beginner, Gevorderd en Expert

Geschatte cursus tijd: 19 uur incl. lessen en praktijkopdrachten

Beginner

3 Modules – 14 Vragen

1. Maak kennis met een database

Maak kennis met Access en voer uw eerste handelingen in een database uit: leer de verschillende objecten kennen en openen etc.

1. Wat u moet weten over: Databasesystemen
2. Wat u moet weten over: Het Lint en de werkbalk Snelle toegang
3. Een database openen
4. Database-objecten

2. Belangrijke records

In een database staan records. Leer deze in te voeren, te wijzigen, te verwijderen, te sorteren, etc.

1. Records maken
2. Toegang tot records
3. Veldwaarden wijzigen
4. Een record zoeken
5. De waarde van een veld vervangen
6. Records verwijderen
7. Records snel sorteren

3. Gegevens gebruiken

Enkele basisfuncties om query's te maken met de gegevens in de database en af te drukken.

1. Afdrukvoorbeeld
2. Afdrukmarges en afdrukstand
3. Een query uitvoeren

Gevorderd

4 Modules – 27 Vragen

1. Van het object tot het gegevensblad
Wat meer geavanceerde functies voor de objecten van de database en voor het gebruiken van gegevensbladen.

Totaal aantal vragen per module: 5

1. Objecten beheren
2. Rijen en kolommen van een gegevensblad
3. Records filteren
4. Specifiek filter
5. Een totaalrij invoegen in een gegevensblad

2. Van maken tot beveiligen van databases
Leer databases te maken, om te zetten en uiteindelijk te beveiligen.

Totaal aantal vragen per module: 3

1. Een database maken
2. Een database converteren
3. Een database beveiligen

3. Gegevens organiseren

Of het nu in een tabel, op een object, in een formulier of een rapport is, weet hoe u het beste uit de aangeboden functies kunt halen.

1. Een tabel maken
2. Primaire sleutel
3. Gegevens importeren vanuit een andere toepassing
4. Gegevens exporteren
5. Een formulier maken
6. Informatie over de afhankelijkheden tussen de objecten
7. Een rapport maken
8. Rapporten met specifieke records afdrukken

4. Van de enquête tot de query's

Of de database nu eenvoudig of geavanceerd is, als u enkel gegevens invoert en uitprint haalt u niet het beste uit Access. Leer daarom hoe u query's maakt om gegevens te analyseren en te behandelen.

1. Een selectiequery maken
2. Het ontwerpraster voor query’s gebruiken
3. Query met een criterium
4. Criteria voor meerdere velden
5. Criteria voor één veld
6. Sorteervolgorde in query’s
7. Query van het type Verwijderen
8. Query van het type Tabel maken
9. Query van het type Bijwerken

Expert

6 Modules – 42 Vragen

1. Over de structuur in de tabellen

Bij het maken van een database maakt u eerst één of meerdere tabellen. Tabellen zijn de basis van een database, wees dus alert bij het maken ervan.

1. Tabelstructuur in Gegevensbladweergave
2. Tabelstructuur in Ontwerpweergave
3. De invoer van een veld controleren
4. Invoermasker
5. Een keuzelijst maken
6. Een tabel indexeren
7. Relatie tussen tabellen

2. Formulieren om in te voeren

De tabel is goed ingesteld, de gegevens zijn talrijk?. het invoeren zal minder ingewikkeld zijn als u een formulier leert te maken. Met een formulier wordt voorkomen dat verkeerde gegevens ingevoerd worden.

1. Eigenschappen van een formulier
2. Toegang tot bepaalde velden verbieden
3. Volgorde toegang tot velden
4. Subformulier
5. Invoer uit meerdere tabellen in een formulier
6. Gegevens verzamelen en delen

3. Goed geplaatste besturingselementen

Besturingselementen geven toegang tot de gegevens in de database. In een formulier helpen ze bij het invoeren van gegevens en in een rapport maken ze de gegevens beschikbaar voor het afdrukken.

1. Tekstvakken invoegen
2. Besturingselementen selecteren en verwijderen
3. Een selectievakje, keuzerondje of wisselknop maken
4. Een groepsvak maken
5. Een tekstlabel maken
6. Berekende besturingselementen
7. Statistieke berekeningen
8. Lijsten met vaste gegevens
9. Lijst maken met gegevens uit een andere tabel

4. Goed beheerde besturingselementen

Het succes van uw formulieren en rapporten hangt af van het op juiste wijze plaatsen of presenteren van uw besturingselementen. Verzorg ze daarom goed.

1. Besturingselementen kopiëren en verplaatsen
2. Besturingselementen uitlijnen
3. De hoogte van secties
4. Een lijn of een rechthoek maken/verwijderen
5. De afmetingen van besturingselementen bepalen
6. Tekstopmaak van besturingselementen
7. Tekst van besturingselementen uitlijnen
8. Vormgeving van de besturingselementen
9. Voorwaardelijke opmaak
10. De opmaak kopiëren
11. Besturingselementen groeperen/groep opheffen
12. Paginanummering
13. Afbeeldingen invoegen
14. Thema’s

5. Gecontroleerde rapporten

Leer uw rapporten te verzorgen, zodat u de databasegegevens beter kunt communiceren.

1. Aan een rapport gekoppelde sorteervolgorde
2. Records in een rapport groeperen
3. Groepen beheren bij het afdrukken
4. Etiketten voor mailings

6. Om er meer van te weten

Berekeningen, statistieken, eenvoudige of geavanceerde query's, leer werken met alle geavanceerde functies van Access.

1. Totaalvelden in query’s
2. Statistische berekeningen zonder groepering
3. Statistische berekeningen met groepering
4. Groepering van bepaalde records
5. Parameterquery
6. Query van niet-gerelateerde records
7. Query maken voor het vinden van dubbele records
8. Kruistabelquery
9. Draaitabellen maken
10. Records groeperen in een draaitabel
11. Toevoeging van een totaalveld aan een draaitabel
12. Een draaigrafiek maken

Online Cursus Outlook 2010

Geschatte cursus tijd: 5.4 uur incl. lessen en praktijkopdrachten

9 Modules – 68 rubrieken

1 Ontdek het digitale postvak

Ontdek Outlook en voer uw eerste handelingen uit in het postvak: een bericht lezen, maken en verzenden.
Wat u moet weten over: De E-mailomgeving
E-mailomgeving
Beheer van vensters en toegang tot mappen
Berichten lezen
Wat u moet weten over: Invoerhulp
Een bericht maken en verzenden
Wat u moet weten over: Tekens opmaken
De opmaak van een berichttekst

2 Gemakkelijk communiceren

Een adresboek gebruiken, een bijlage invoegen, bijlagen weergeven, berichten beantwoorden,
doorsturen, afdrukken of verwijderen.
Ontvangers in een adresboek
Bijlagen aan een bericht toevoegen
Bijgevoegde items bij een ontvangen bericht
Berichten beantwoorden
Berichten doorsturen
Berichten afdrukken
Berichten verwijderen

3 Ontdek essentiële onderdelen van Outlook

Leer enkele essentiële onderdelen van Outlook kennen zoals de agenda, het herinneringsvenster,
de contactpersonen, notities en categorieën, maar ook hoe te gaan naar de helpfunctie.
Agenda in Outlook
Het herinneringsvenster gebruiken
Contactpersonen in Outlook
Taken maken
Notities beheren
Categorieën beheren
De helpfunctie gebruiken

4 Organiseer uw berichten

Leer ontvangen en verzonden berichten te beheren: zoeken, groeperen, sorteren, filteren,
mappen beheren, zoekmappen maken.
Berichten zoeken
Berichten sorteren, filteren en groeperen
Mappen beheren
Zoekmappen

5 Ontdek het digitale postvak

Automatisch antwoorden bij afwezigheid, berichten beheren met regels, bepaalde verzendopties
instellen, een handtekening, sjabloon of formulier.
Afwezigheid beheren
Regels maken
Regels beheren
Berichten beheren tijdens het verzenden
Verzendopties van een bericht
Tracering van een bericht
Een handtekening in een bericht
Berichtsjablonen of formulieren voor berichten

6 Grootte van uw postvak verkleinen

Archiveren, mapgrootte optimaliseren, mappen exporteren en importeren, gegevensbestanden beheren.
Weet om te gaan met bestanden in uw postvak.
Berichten archiveren
Grootte van postvak optimaliseren
Een map exporteren en importeren
Gegevensbestanden beheren

7 Geen afspraak meer vergeten

De agenda van Outlook helpt u bij uw agendabeheer: een afspraak of vergadering maken en
geluidsherinneringen instellen. U heeft geen excuus meer een afspraak te vergeten.
Een afspraak of gebeurtenis maken
Terugkerende afspraak of gebeurtenis
Vergaderingen beheren
Agenda personaliseren
De agenda en agenda-items afdrukken
Pagina-instelling van afdrukstijlen
Agenda publiceren

8 Beheers Outlook

Enkele aanvullende functionaliteiten voor berichten-, contactpersonen-, taken- en notitiebeheer.
Maak van Outlook een efficiënte assistent.
Contactpersonengroep
Contactpersonen indelen en sorteren
Taken beheren
Notities beheren
Wat u moet weten over: Selecteren, kopiëren en verplaatsen
Items verplaatsen of kopiëren
Ongewenste e-mail beheren
Mappen delen
Snelle stappen
Intrekken en een bericht opnieuw verzenden
Gegevens van een contactpersoon per e-mail doorsturen
Agendagroepen

9 Om er nog meer van te weten

Voor een perfecte beheersing: deel uw agenda, maak visitekaartjes, gebruik de weergave Discussie,
personaliseer uw weergave en de algemene opties van het postvak, gebruik het logboek, raadpleeg
internet over OWA en virussen en leer bovenal werken met goede gewoontes.
Agenda’s delen
Elektronisch visitekaartje
Discussieweergave beheren
De weergave aanpassen
Algemene optie van E-mail
Een item opslaan in het Logboek
Wat u moet weten over: Het Lint personaliseren
Wat u moet weten over: Internet
Wat u moet weten over: Virussen
Wat u moet weten over: Goede gewoontes voor E-mail
Wat u moet weten over: Outlook en OWA

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

Aan het begin van de online training doet u een kennistest. Op basis van deze kennistest wordt de inhoud van de training op uw individuele leerbehoefte en de kennis die u reeds heeft afgestemd.

12 maanden online toegang

€ 175

Cursusdata

Niet van toepassing

Andere data?

Locaties

Niet van toepassing

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.