MS Excel 2013 Financieel

Logo TailorIT RGB

MS Excel 2013 Financieel

 910,00

MS Excel 2013 Financieel

Elke financieel verantwoordelijke heeft te maken met het analyseren van gegevens en het opstellen van rapportages. Veel onnodige tijd wordt besteed aan routinematige handelingen in bijvoorbeeld maandrapportages, prognoses, begrotingen en jaarrekeningen. Handelingen die met de juiste kennis van MS Excel 2013 eenvoudig uit te voeren zijn. Als financieel professional krijgt u steeds minder tijd om data te verwerken, waaruit een juiste beslissing genomen moet worden. Werkt u al met spreadsheets, maar ondervindt u regelmatig dat uw kennis van MS Excel 2013 onvoldoende is om de werkzaamheden efficieent en effectief te kunnen uitvoeren? Dan is de cursus MS Excel 2013 Financieel wat u nodig heeft.

Doel

Gedurende deze training leert u hoe u in minder tijd betere analyses, scenario's en rapportages maakt. Er wordt uitgebreid ingegaan op de toepassingen die specifiek van belang zijn voor financieele professionals, zoals draaitabellen, financieele functies, grafieken, macro's etc. Ook leert u om financieele data te verwerken tot stuurinformatie en uw gegevens doeltreffend en overzichtelijk te presenteren. Na deze training zult u alle aangereikte tips, trucs en kennis direct in uw praktijksituatie kunnen toepassen.

Doelgroep

De training is uitermate geschikt voor: financiële medewerkers, accountants, boekhouders, controllers, adviseurs, financieel analisten, fiscalisten, bankieren, administrateurs en overige financieel verantwoordelijken.

Voorkennis

Voor het volgen van deze training is basiskennis van MS Excel 2013 vereist.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

Externe gegevens importeren
Maken van een Data Source
Gegevens importeren met behulp van de Query-wizard
Vernieuwen van de externe gegevens
Externe gegevens importeren zonder de Query-wizard
Een query met variabelen maken

Databases bewerken
Sorteren van gegevens
Gebruik van filters
Geavanceerd filter
Subtotalen gebruiken
Subtotalen kopiëren
Opmaken als tabel

Draaitabellen en -grafieken
PivotTables/Draaitabellen maken en gebruiken
Sorteren in een draaitabel
Velden groeperen
Opslaan van bestanden met draaitabellen
Draaitabel op basis van Externe Gegevens
Consolideren met behulp van een draaitabel
Een PivotChart/Draaigrafiek maken
Samenvatten met een draaitabel
Gebruik Slicer

Financiële Analyses en driedimensionaal werken
Financiële analyses
Driedimensionaal werken

Rapportages
Overzichten en weergave-beheer
Excel en Word
Voorwaardelijke opmaak
Valideren
Formules verbergen
Beveiligen
Een sjabloon voor de BSC bouwen

Geavanceerde functies
Verticaal zoeken (VLookup)
Bereiken een naam geven
Overige zoekfuncties
Tekstfuncties
Datumfuncties
Een winst- en verliesrekening maken
Omloopsnelheid
Obligatieportefeuille

Grafieken
Grafieken en Sparklines
Hyperlinks toepassen
Opslaan van een werkomgeving

Macro’s
Een simpele macro maken
Een macro starten
Een knop maken
Een werkbalk maken
Een macro maken die relatief is
Een macro aanpassen

Cases
WinWin (financiële planning)
Gegevens voor elke onderneming in periode t-1
Inkoop
Brutowerkkapitaal
Kosten
Productie
Financiering
Financiële toepassingen
Liquiditeit en solvabiliteit, rendement
Werkkapitaal
Verkoopmarges
Activiteitenratio’s 

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

In deze training wordt aan de hand van een aantal cases MS Excel 2013 als hulpmiddel voor financiële medewerkers toegepast. Financiële planning voor een onderneming wordt met MS Excel 2013 praktisch opgebouwd.

2 dagen

€ 910

Cursusdata

18 en 19 januari 2023

27 en 28 februari 2023

8 en 9 maart 2023

17 en 18 april 2023

2 en 3 mei 2023

19 en 20 juni 2023

19 en 20 juli 2023

22 en 23 augustus 2023

5 en 6 september 2023

17 en 18 oktober 2023

9 en 10 november 2023

18 en 19 december 2023

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.