MS Excel 2010 Maatwerk e-Learning training

Logo TailorIT RGB

MS Excel 2010 Maatwerk e-Learning training

 80,00

MS Excel 2010 Maatwerk e-Learning training

In deze MS Excel 2010 Maatwerk e-Learning training maakt u uitgebreid kennis met MS Excel 2010. Alle Basis, Vervolg en Expert functionaliteiten komen in deze training aan bod. Aan het begin van de online training doet u een kennistest. Op basis van deze kennistest wordt de inhoud van de training op uw individuele leerbehoefte en de kennis die u reeds heeft afgestemd. U heeft de keuze uit de Classic of de Cloud versie, waarbij het bij de Classic versie belangrijk is dat de MS Office versie en taal op uw computer overeenkomt met de training, terwijl dit bij de Cloud versie niet uitmaakt omdat u dan via uw browser op een computer inlogt waarop alles is geinstalleerd en u dus enkel een computer met een internetverbinding nodig hebt om de e-Learning training te volgen.

Doel

Aan het begin van de online training doet u een kennistest. Op basis van deze kennistest wordt de inhoud van de training op uw individuele leerbehoefte en de kennis die u reeds heeft afgestemd.

Doelgroep

Iedereen die regelmatig met MS Excel 2010 werkt en alle functionaliteiten optimaal en efficiënt wil leren gebruiken. Zowel geschikt voor beginnende als gevorderde gebruikers. Tevens geschikt voor iedereen die zich wil voorbereiden op het MOS examen.

Voorkennis

Voor deze e-Learning training is geen specifieke voorkennis nodig. U beschikt over algemene computervaardigheden.

Vorm

e-Learning

Inhoud

In deze MS Excel 2010 Maatwerk e-Learning training maakt u uitgebreid kennis met MS Excel 2010. Alle Basis, Vervolg en Expert functionaliteiten komen in deze training aan bod. Aan het begin van de online training doet u een kennistest. Op basis van deze kennistest wordt de inhoud van de training op uw individuele leerbehoefte en de kennis die u reeds heeft afgestemd. U heeft de keuze uit de Classic of de Cloud versie, waarbij het bij de Classic versie belangrijk is dat de MS Office versie en taal op uw computer overeenkomt met de training, terwijl dit bij de Cloud versie niet uitmaakt omdat u dan via uw browser inllogt op een computer waarop alles is geinstalleerd en u dus enkel een computer met een internetverbinding nodig hebt om de E-learning training te volgen.

De volgende onderwerpen komen in deze E-learning training aan bod:

Module 1
Ontwerpen van een tabel: gegevensinvoer en presentatie

1. Wat u moet weten over: Spreadsheets
2. Werkomgeving algemeen
3. Openen van werkmappen
4. Verplaatsing in een werkmap
5. Wat u moet weten over: Invoerhulp
6. Gegevens invoeren
7. Wat u moet weten over: Selecteren, kopiëren en verplaatsen
8. Cellen selecteren en wissen
9. Een bewerking annuleren en herstellen
10. Kolombreedte/rijhoogte
11. Wat u moet weten over: Bestanden opslaan
12. Werkmappen opslaan
13. De inhoud van een cel aanpassen
14. Formules invoeren
15. Som en andere eenvoudige berekeningen
16. Een percentage berekenen
17. Kopiëren naar aangrenzende cellen
18. Eenvoudige getalnotaties
19. Een thema toepassen
20. Wat u moet weten over: Tekens opmaken
21. Opmaak van tekens
22. Lettertype en tekengrootte
23. Celinhoud uitlijnen
24. Kleur van de cellen
25. Celranden
26. Pagina-indeling
27. Afdrukvoorbeeld en afdrukken
28. Een nieuwe werkmap maken
29. Excel Help gebruiken

Module 2
Ontwerpen van een tabel: aanvullende functionaliteiten en werkbladbeheer

1. Spellingcontrole
2. Zoeken en vervangen
3. In- en uitzoomen
4. Rijen, kolommen en cellen invoegen of verwijderen
5. Cellen verplaatsen
6. Kopiëren naar niet-aangrenzende cellen
7. Snel de opmaak van een cel kopiëren
8. Cellen samenvoegen
9. Afdrukstand voor celinhoud
10. Meerdere regels in een cel weergeven
11. Celstijlen of opmaak
12. Een absolute verwijzing in een formule
13. Rekenresultaten en koppelingen kopiëren, transponeren
14. Naam van een werkblad, kleur van de tab
15. Werkbladen invoegen, verwijderen en achtergrond instellen
16. Werkbladen verplaatsen, kopiëren en verbergen

Module 3
Ontwerpen van een tabel: geavanceerde functionaliteiten en afdrukken

1. Wat u moet weten over: Functies invoeren
2. Systeemdatum en datumnotatie
3. Eenvoudige voorwaarde
4. Aangepaste notatie
5. Een voorwaardelijke opmaak toepassen
6. Het beheren van voorwaardelijke opmaak
7. Een tabel sorteren
8. Naam cellenbereik
9. Validatiecriterium
10. Kolommen/rijen blokkeren, scherm splitsen
11. Titels van kolommen en rijen herhaald afdrukken
12. Items op een werkblad verbergen
13. Pagina-einde
14. Afdrukbereik
15. Wat u moet weten over: Kop- en voettekst
16. Koptekst en voettekst

Module 4
Grafieken en grafische objecten: ontwerp en beheer

1. Wat u moet weten over: Grafieken
2. Een grafiek maken en verplaatsen
3. Een grafiek beheren
4. Grafiekelementen selecteren
5. Elementen toevoegen of verwijderen
6. Opmaak van grafiekelementen
7. Tekstelementen van de grafiek wijzigen
8. Legenda en tekengebied
9. Gegevensreeksen en grafiekassen
10. Reeksen beheren
11. De opties van grafiektypen
12. Beheer van grafieksjablonen
13. Een grafiek afdrukken en de pagina-indeling bepalen
14. Een sparklinegrafiek maken
15. Sparklines beheren
16. Een grafisch object maken
17. Objecten selecteren en wissen
18. Objecten kopiëren en verplaatsen
19. Grootte van een grafisch object bepalen
20. Een tekstvak bewerken
21. Een tekening bewerken
22. Tekenobjecten opmaken
23. Een afbeelding invoegen
24. Afbeeldingen beheren
25. Objecten draaien en uitlijnen
26. Overlappen en groeperen van objecten

Module 5
Geavanceerd tabelontwerp: gegevensverwerking en weergave

1. Gegevens converteren
2. Gegevensreeksen maken
3. Cellenbereik in een functie
4. Gegevens indelen in een overzicht
5. Aangepaste weergaven
6. Opmerking bij een cel
7. Foutcontrole
8. Formules evalueren
9. Venster Controle

Module 6
Geavanceerd tabelontwerp: gegevenslijsten en draaitabellen

1. Subtotalen berekenen
2. Een tabel maken en beheren
3. Weergave en sortering van tabelgegevens
4. Automatische berekeningen in een tabel
5. Automatisch filteren
6. Aangepaste filters
7. Lege en dubbele waarden
8. Wat u moet weten over: Criteriumbereik
9. Filtreren met een criteriumbereik
10. Door een criteriumbereik gefilterde rijen kopiëren
11. Berekeningen met criteriumbereik
12. Wat u moet weten over: Draaitabellen en -grafieken
13. Draaitabel maken
14. Een draaitabel wijzigen
15. Een draaitabel selecteren, kopiëren, verplaatsen en wissen
16. Een draaitabel indelen en opmaken
17. Filteren en zoeken in een draaitabel
18. Draaigrafiek
19. Zoektabel en -functies

Module 7
Geavanceerde berekeningen: gebruik van diverse ingebouwde functies

1. Tekstfuncties
2. Tijd berekenen
3. Data berekenen
4. Voorwaarde met EN, OF, NIET
5. Geneste voorwaarden
6. Voorwaardelijke functies
7. Matrixformule
8. Berekeningen met kopieën
9. Samenvoegen
10. Financiële functies
11. Tabel met dubbele invoer
12. Doelzoeken
13. De oplosser
14. Scenariobeheer

Module 8
Perfectionering

1. Hyperlink
2. Een thema maken en aanpassen
3. Wat u moet weten over: Stijlen en sjablonen
4. Een sjabloon maken en gebruiken
5. Een sjabloon bewerken en verwijderen
6. Wat u moet weten over: Gegevensexport
7. Overdracht van Excel-gegevens: PDF, XPS, e-mail en webpagina
8. Excel-bestanden converteren
9. Gegevens importeren
10. Geïmporteerde gegevens bijwerken en beheren
11. Eigenschappen van een werkmap
12. Beveiliging van een werkmap
13. Cellen beveiligen
14. Een werkmap delen
15. Wijzigingen in een werkmap bijhouden
16. Werkmappen samenvoegen
17. Een document afronden
18. Digitale handtekening
19. Macro-opdracht
20. Versies en bestanden herstellen
21. Wat u moet weten over: Het lint personaliseren
22. Wat u moet weten over: SharePoint-site
23. Wat u moet weten over: Samenwerken op afstand
24. Wat u moet weten over: Goede gewoontes voor een spreadsheet

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

Aan het begin van de online training doet u een kennistest. Op basis van deze kennistest wordt de inhoud van de training op uw individuele leerbehoefte en de kennis die u reeds heeft afgestemd.

12 maanden online toegang

€ 80

Cursusdata

Niet van toepassing

Andere data?

Locaties

Niet van toepassing

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.