IT Risicomanagement

Logo TailorIT RGB

IT Risicomanagement

 3.195,00

IT Risicomanagement

Deze training geeft een overzicht van onder andere de ISO27000 serie, ISO31000, CobiT, FME(C)A, FTA, en IRAM, waarbij hun sterke en zwakke punten alsook hun bouwstenen de revue passeren.

Doel

Tijdens de training besteden we veel aandacht aan de vaardigheden om te komen tot deugdelijke maar vooral ook gedragen resultaten. Een gedegen risicobeheersing die belanghebbenden en beslissers serieus nemen en vertrouwen.
Daarnaast beschik je over de benodigde kennis om te begrijpen waarom de mensen om je heen met risico’s omgaan zoals zij dat doen. Dit stelt je in staat om bij te sturen, zodat zinnige inspanningen worden verricht die passen bij het daadwerkelijk risicoprofiel. Je voorkomt daarmee zowel lakse als overspannen reacties op risico’s.
Doordat je weet wat de cruciale ingrediënten van risicomanagement zijn en welke varianten er voor deze ingrediënten bestaan, ben je bovendien in staat om iedere willekeurige methode aan te passen aan de specifieke behoeften van jouw organisatie. Als de situatie daarom vraagt, ben je zelfs in staat om een geheel eigen methodiek te ontwerpen en uit te voeren.

Doelgroep

Deze opleiding is primair bedoeld voor risk-managers, security officers, projectmanagers, service-managers, IT architecten en IT managers.

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

Dag 1: Risico management in de praktijk; De opleiding begint met de definities van risico en de factoren die risicomanagement beinvloeden. Daarna gaan we in op IT als context voor risico management. De kwaliteit van IT producten en de kwaliteit van de processen waarin deze producten worden ontwikkeld en onderhouden zijn sterk bepalend voor de risico's die IT toepassingen in de praktijk met zich mee brengen. We gaan in op oorzaken van de risico's en op maatregelen om deze risico's te verkleinen of te voorkomen. Daarbij besteden we gericht aandacht aan agile ontwikkelprocessen en technical debt management.

Dag 2: Risico-analyse – Je zult ondervinden hoe je zelf omgaat met risico's in het cibit Risk-Management spel. Psychologische factoren spelen een belangrijke rol in hoe mensen tegen risico aankijken. Je zult ondervinden hoe snel perceptie en werkelijkheid uiteenlopen. De belangrijkste controverses komen aan bod. Vervolgens leer je aan de hand van veel oefeningen aan de hand van een praktijkcase risicos identificeren, formuleren en analyseren. De toegepaste methode volgt de ISO31000-standaard.

Dag 3: Maatregelen – Het identificeren en nemen van maatregelen. Hierbij beschrijven we een structuur voor het identificeren van maatregelen. Daarna worden methoden gebruikt om maatregelen te prioriteren. De financiele kant van risicoanalyse komt aan bod, mede door het opstellen van business cases rond maatregelen. Hoe bepaal je de kosten van risicobeperkende maatregelen en hoe de kosteneffectiviteit?

Dag 4: Methoden en technieken; Gedetailleerde risico-analyse van IT-systemen en ketens van systemen met behulp van generieke, gestructureerde technieken. Risico-identificatie wordt zowel top-down als bottom-up benaderd, waarbij de voor- en nadelen van beide benaderingen worden besproken. Hierbij kijken we naar kwalificatie en kwantificatie van de geidentificeerde risico's. Methodieken als fault tree analyse (FTA), failure mode, effect analyse (FMEA), IRAM en andere afgeleide methodieken komen aan de orde. Ook voor- en nadelen van kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyses komen aan de orde.

Dag 5: Organisatie van IT-risicomanagement; aast het managementproces bespreken we het belang van politieke factoren en de wijze waarop de effectiviteit van risicobeheersing in de organisatie wordt gemeten. Het uitvoeren van een audit komt aan de orde, inclusief de rapportage van risico's, maatregelen en audits.

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

5 dagen, verdeeld over 5 weken

€ 3.195

Cursusdata

04, 11 en 18 december 2018

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

SKU: IT-RISICO Categorieën: , , Tag:
Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.