Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector

Logo TailorIT RGB

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector

 3.480,00

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector

IT (out)sourcing zal de komende jaren steeds meer aandacht krijgen in de publieke sector. De enorme druk op kostenverlaging en efficiencyverbetering met daarnaast de druk om bij te blijven in een steeds complexere IT omgeving, zullen het IT (out)sourcingsvraagstuk bij vrijwel elke publieke organisatie op de kaart zetten. Gebleken is inmiddels dat ook in publieke organisaties, IT (out)sourcing ? onder voorwaarden ? tal van successtories kent.

Doel

In de unieke 5-daagse training Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector wij u op strategisch niveau (opstellen (out)sourcingsstrategie 2.0), op tactisch niveau (aanbestedingen) en op operationeel niveau (contractmanagement en regievoering).

In de training worden uw huidige outsourcingspatronen onder de loep genomen om ruimte te maken voor kansen, innovatie en kostenbesparing. Met name regievoering en het op orde hebben van de eigen organisatie zijn belangrijke succesfactoren voor het welslagen van uw sourcingsstrategie. Behoud van de regie en controle over de verschillende contracten en leveranciers is dan ook een belangrijk aandachtspunt in deze training. Daarnaast komt Best Value Procurement uitgebreid aan de orde evenals tips en trics voor een effectieve aanbesteding.

Het managen van contracten vraagt om specifieke kennis en ervaring. Contractmanagement is dan ook één van de speerpunten in deze training. Ook juridische aandachtspunten bij nieuwe sourcingtrends als IaaS, PaaS, SaaS en Cloud Computing zullen behandeld worden. Daarnaast staat het waardedenken centraal. Op welke wijze krijgt u de meeste toegevoegde waarde van uw leveranciers?

Doelgroep

IT managers, contract managers, (senior) adviseurs inkoop en aanbesteden, business development managers, vendor managers, source managers, functioneel beheerders, informatiemanagers, business managers en managers en medewerkers demand organisatie.

Voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze actuele training.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

DAG I
OUTSOURCING 2.0; WAT ZIJN DE NIEUWE INZICHTEN?
Kenmerken van de huidige IT outsourcingsstrategieen
Welke outsourcingspatronen liggen er?
Welke wijzen van sourcing zijn gangbaar in de huidige markt?
Wat is de omvang van de outsourcingsmarkt?
Hoe heeft de outsourcingsmarkt zich ontwikkeld in de afgelopen jaren?
Wat heeft outsourcing u gebracht: kostenverlaging, innovatie en best practices?

Kenmerken van Outsourcing 2.0
Hoe krijgt u meer flexibiliteit en wendbaarheid in uw huidige outsourcingsrelaties?
Nieuwe sourcingspatronen
Mogelijkheden voor meer toegevoegde waarde en kostenbesparingen
Wat zijn de ontwikkelingen bij uw leveranciers en wat betekent dit voor uw organisatie?
Is uw organisatie klaar voor outsourcing 2.0?

OUTSOURCING; TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
Van Single Vendor naar Multi Vendor
Voordelen en valkuilen bij de verschuiving van single vendor naar multi vendor
Link tussen de nieuwe situatie en de bestaande diensten (service integrator)
Kunt u overkoepelende afspraken maken met uw leverancier(s)?

Cloud outsourcing
Welke clouddienst past het beste bij uw organisatie?
Migreren naar de cloud
Aandachtspunten
Cloud als applicatie platform: hoe waarborgt u de continuïteit en stabiliteit?
De rol van toezichthoudende partijen (DNB, AFM, etc.) in relatie tot de cloud bij gereguleerde instellingen zoals finance en zorg

Business Process Outsourcing (BPO)
Ontwikkelingen, innovatie en trends in Business Process Outsourcing (BPO)
De impact van Business Process Outsourcing op uw IT-organisatie
Voorbeelden uit de praktijk

DAG II
TRANSFORMATIE NAAR OUTSOURCING 2.0
Contractering en exit strategie
Hoe maakt u contracten flexibel en agile, maar ook helder en duidelijk?
Agile contracteren en contractsduur
Noodzakelijke contractuele en procedurele maatregelen voor een exit
Do’s en don’ts bij een exit
Oude contracten openbreken bij verlenging of doorgaan op de huidige basis?

Need-to-know privacyregels
Wat gaan de nieuwe Europese privacyregels voor uw IT outsourcingstrajecten betekenen?
Cloud diensten en privacy wetgeving
Cloud dienst en security van data: wat kunt u verwachten van cloud dienstverleners?
Contract en privacy aspecten

Transformatie naar Outsourcing 2.0
Waar wilt u naartoe en wat betekent dit voor uw huidige outsourcingstraject(en)?
Valkuilen in transitie en transformatie: hoe bereidt u zich voor?
Wat is de HR impact?
Waar liggen uw verantwoordelijkheden?
Kunt u eenvoudig switchen van cloud dienst?

Juridische aspecten
Juridische adviezen over (out)sourcing
Opstellen, beoordelen en onderhandelen van (out)sourcingsovereenkomsten
Conflicten over (out)sourcingprojecten

DAG III
INKOOP EN AANBESTEDING
Nieuwe inkoop en aanbesteding
Tips en tricks voor het uitschrijven van nieuwe inkoopprocedures
Waarom is het formuleren van heldere requirements zo belangrijk?
Hoe kan Best Value Procurement (BVP) u helpen bij de aanbesteding?

Regie en controle op outsourcingscontracten
Hoe houdt u controle en regie op uw outsourcingscontracten?
Welke regiemodellen zijn er?
Welke rollen, functies, competenties en cultuur heeft u nodig voor regie?
Hoe kunt u als organisatie samenwerkingsrelaties organiseren?
Wat betekent de gemeenschappelijke regeling in deze context en hoe gaat u om met ICT dienstverlening bij dergelijke samenwerkingsverbanden?
Lifecycle Management en Cloud Capacity Management
Service integrator

OPDRACHT herorientatie van uw outsourcingsstrategie
Op basis van het Outsourcing 2.0 Manifest maakt u een eigen herorientatie van uw outsourcingstrategie:
Hoe ziet uw sourcingsstrategie er nu uit?
Wat zou u anders aanpakken?
Waar liggen kansen en waar zou u andere keuzes maken dan voorheen?

DAG IV BEST VALUE PROCUREMENT (BVP)
Best Value Procurement; introductie
De eigenschappen van Best Value Procurement
Hoe komt u tot een gezamenlijk beeld van de opdracht?
Hoe selecteert u de beste leverancier?
Hoe gaat u om met risicos
Wat is het succes van Best Value Procurement?
De belangrijkste verschillen met traditionele aanbesteding

Best Value Procurement; basisstappen
De werkwijze van Best Value Procurement
De 3 basisstappen van de Best Value Procurement methode: selection, awarding en risk minimization
Stappen voor selectie
Stappen voor gunning
Management by risk minimization
Juridische aspecten
Praktijkvoorbeelden en cases

Best Value Procurement
Wat is Agile?
De Agile managementwaarden en principes
Agile: de tweede basismethode binnen Best Value Procurement
Agile werken: de principes
De toegevoegde waarde van de Agile principes
Plannen met Agile
Klassieke versus Agile managementoverwegingen
Agile omgaan met risico’s

PRAKTIJKCASE
U werkt in een team aan een praktijkcase. U scherpt uw opgedane ervaring aan in een paneldiscussie met een klant en een leverancier van IT diensten. U zult van hen talloze tips krijgen!

DAG V
GASTLEZINGEN, PRAKTIJKCASES EN PANELDISCUSSIES
Gastlezing; De overheid krijgt geen grip op IT-projecten
Onderzoek naar het mislukken van IT-projecten bij de overheid laat een aantal patronen zien; t.w. de overheid is nauwelijks in staat haar projecten te beheersen en genomen maatregelen werken vaak averechts. Wat kan hieraan gedaan worden? Een Agile ontwikkelmethode kan uitkomst bieden. Deze methode staat evenwel haaks op het werken van de overheid…

PRAKTIJKCASE; Agile Best Value Procurement
U werkt in een team deze praktijkcase uit.

Paneldiscussie
De resultaten van de praktijkcase worden besproken in een paneldiscussie met een gebruiker en een leverancier van een werkelijk uitgevoerd Best Value Procurement traject.

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

De 5-daagse training Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector is ontwikkeld en wordt verzorgd door ervaren topdocenten die zelf actief zijn in de praktijk. De trainingsdagen zijn 24 en 25 maart en 6, 7 en 14 april 2016.

5 dagen

€ 3.480

Cursusdata

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.