Human Resource Analytics

Logo TailorIT RGB

Human Resource Analytics

 1.600,00

Human Resource Analytics

Door middel van Human Resource Analytics (HR Analytics) kan de impact van HR-investments en HR-processen in kaart gebracht worden.
Echter blijkt het een behoorlijke uitdaging, voor veel HR-professionals, om dit effectief toe te kunnen passen.
Desalniettemin wordt HR in toenemende mate om financiële verantwoording gevraagd. Om hier goed aan te kunnen voldoen dient u op de hoogte van de essentials van financiële ratio’s en de Balanced Scorecard te zijn. Deze training geeft u een goede theoretische basis en reikt u de juiste financiële instrumenten aan.
Strategisch Human Resource beleid dient ?fact based’ te zijn: u dient HR-doelstellingen en HR-resultaten met harde cijfers te kunnen onderbouwen. Om dit goed aan te kunnen pakken dient u gedegen kennis en kunde van HR intelligence, ken-en stuurgetallen, HR Analytics, metrics en allerhande financiële ratio’s te hebben. Tevens dient u een goede oorzaak-gevolg relatie, tussen investeringen in Human Resources en de uiteindelijke business-impact om de HR-strategie adequaat te kunnen managen en bij te sturen, te kunnen leggen.
Kortom: deze training is eigenlijk een must voor de moderne HR professional!

Doel

Na het volgen van deze training:

 • heeft u meer inzicht in het bekijken van investeringen in Human Resources.
 • bent u in staat om zelf analyses, die de impact van HR op de ondernemingsdoelen in kaart brengen, te maken.
 • kunt u, op basis van ken- en stuurgetallen, financiële basisratio’s en andere metrics, actief sturing aan het HR-beleid geven, bent u een stevige gesprekspartner van de directie en bent u in staat om medeverantwoordelijkheid voor het behalen van strategische bedrijfsdoelen te nemen.
 • krijgt u inzicht in HR intelligence, metrics en HR analytics.
 • Doelgroep

  Deze training is voor professionals, die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van strategisch HR-management, HR analytics, Balance Scorecard, ROI, HR-processen en -investeringsbeleid, bestemd.

  Voorkennis

  Er is geen specifieke voorkennis nodig om deel te nemen aan deze training. Echter ligt het optimale leerresultaat bij een ruimere werkervaring.

  Vorm

  Klassikaal en Maatwerk

  Inhoud

  De volgende onderwerpen zullen, gedurende de training, aan bod komen:

 • Dag 1: Basics HR Analytics en inbedding in de organisatie
 • Gedurende deze dag leert u de basis van HR Analytics beter te begrijpen en worden onderwerpen als HR intelligence, sturen op metrics en big data nader besproken. U wordt over relevante ontwikkelingen op dit vlak bijgepraat en u leert welke rol HR Analytics speelt bij investeringsvragen in HR en business impact. Tevens leert u hoe u HR Analytics in de HR praktijk in de organisatie kunt toepassen.

 • Dag 2: Aan de slag met data, ratio’s, kengetallen en metrics
 • Gedurende deze dag leert u het belang van het werken met financiële ratio’s, kengetallen en aanverwante data. U gaat concreet met het opstellen van ken- en stuurgetallen binnen het HR Analytics proces aan de slag. U leert alles wat u moet weten om goed te kunnen werken met allerhande variabelen, metrics, ratio’s en big data. U leert een HR Balanced Scorecard opstellen en legt verbanden met de HR strategie.

 • Dag 3: Analyses, rapportages en relatie met business impact
 • Gedurende deze dag staat het analyse- en rapportagestuk centraal. U leert hoe u uit datasets significante conclusies kunt trekken. Hiervoor wordt u bijgepraat over verklarende, beschrijvende en voorspellende analyses. Tevens komen samenhang en oorzaak-gevolg relaties aan bod.

  Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  De trainingen vinden om de twee weken plaats. Er vinden per dag twee colleges plaats. Het eerste college gestart om 15:00 uur en het tweede college start om 18:30 uur en duurt tot 21:00 uur.

  3 dagen

  € 1.600

  Cursusdata

  Data op aanvraag

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.