Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen! - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen! – Schriftelijk

 1.980,00

Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen! – Schriftelijk

Het financiële belang van IT is in vrijwel elke sector enorm toegenomen. De schatting is dat grote organisaties tot wel 50% van hun investeringsuitgaven aan IT besteden. Verwacht wordt dat de uitgaven voor IT de komende jaren opnieuw zullen stijgen. Als manager kan je geconfronteerd worden met de noodzaak tot investeren, terwijl de relatie tussen de investering en de business performance vaak onduidelijk is, hetgeen het nemen van de juiste investeringsbeslissing bemoeilijkt.

Doel

Gedurende deze training worden methoden en technieken behandeld voor het beheer van kosten en baten van IT over de gehele levenscyclus. Na bestudering van de lessen ben je in staat IT-investeringen vanuit een bedrijfseconomisch standpunt te funderen c.q. een optimale schatting te maken van de kosten en het rendement van nieuwe IT-investeringen. Daarnaast krijg je een beter inzicht in de kosten van reeds operationele IT en ben je beter in staat deze te plannen, te bewaken en te beïnvloeden.

Doelgroep

Het daadwerkelijk oplossen van jouw IT-investeringsproblemen en het cost & value management tijdens de realisatie en exploitatie van een informatiesysteem, vragen om een combinatie van IT-kennis, kennis van bedrijfsprocessen en kennis van bedrijfseconomische methoden en technieken. Deze training is dan ook van belang voor het IT-, financieel en algemeen management.

Voorkennis

De schriftelijke cursus Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen! is geschreven op HBO-niveau.

Vorm

Schriftelijk

Inhoud

LES I: Hoe haalt u (meer) rendement uit uw IT-investeringen?

 • Toenemend belang IT
 • Macro-, meso- en micro-economische effecten van IT
 • Problemen met evalueren IT
 • De productiviteitsparadox
 • Baten van IT
 • Kosten, baten (en uitgaven) van IT
 • Waarde van IT
 • Raamwerk WIE: identificatie, realisatie en exploitatie
 • LES II: Identificeren

 • Identificeren van mogelijkheden voor nieuwe IT-toepassingen
 • Strategic alignment
 • Business IT alignment
 • Methode van Bedell
 • LES III: Legitimeren

 • Besluitvormingsproces rond investeringen in IT
 • Verschillende aspecten die daarin een rol spelen
 • Verschillende methoden
 • Classificatie van methoden
 • LES IV: Realiseren

 • Ontwikkelen van IT-systemen
 • Kosten en baten gedurende de ontwikkeling
 • Methoden voor beheren van kosten en baten van ontwikkeling
 • Kwaliteitsbeheer tijdens de ontwikkeling
 • LES V: Exploiteren>/b>

 • Kosten en baten van IT tijdens de exploitatie
 • Verschillende kostenmodellen
 • Verborgen kosten
 • Baten management
 • Doorbelasten van kosten
 • LES VI: Lifecycle management van IT

 • Belang van evaluatie gedurende de gehele levenscyclus van IT
 • LES VII: IT Balanced Scorecard

 • Balanced Scorecard
 • IT Balanced Scorecard (IT BSC)
 • Ontwerpen van een IT BSC
 • Implementeren van een IT BSC
 • LES VIII: Business-IT alignment

 • Waarom Business-IT alignment?
 • Definities en begrippen
 • Modellering
 • Pragmatische handreikingen
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  Voor de bestudering van een lesdeel dient u rekening te houden met een studieduur van circa 4 uur.

  Niet van toepassing

  € 1.980

  Cursusdata

  16-jun-22

  Andere data?

  Locaties

  Niet van toepassing

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.