Functioneel Beheer in de Publieke Sector

Logo TailorIT RGB

Functioneel Beheer in de Publieke Sector

 3.680,00

Functioneel Beheer in de Publieke Sector

Door het toenemende belang van informatievoorziening binnen publieke organisaties wordt ook Functioneel Beheer als discipline steeds belangrijker. Functioneel Beheer focust zich op het beheer aan de vraagkant en richt zich op de gebruikers. Het gaat hierbij niet om de IT-techniek, maar om de ondersteuning van de bedrijfsprocessen door een goede informatievoorziening.
De Functioneel Beheerder is de verbindende factor als het gaat om relaties met andere partijen, zoals gebruikers, systeembeheer, gegevensbeheer, leveranciers en management. Tevens moet de Functioneel Beheerder specialistische kennis van zijn eigen vakgebied kunnen combineren met kennis van de functionaliteiten van software en IT. Dit alles stelt forse eisen aan de competenties van de Functioneel Beheerder.
Het aantal Functioneel Beheerders met een gedegen professionele basis is nog relatief gering binnen de publieke sector. Wil je als publieke organisatie meer invloed uitoefenen op uw toekomstige informatievoorziening, dan is het zaak jouw Functioneel Beheer te versterken. Professionalisering van de Functioneel Beheerders in jouw organisatie c.q. investeren in hun kennis en vaardigheden is daarbij een must.
Gedurende deze training krijgt je als Functioneel Beheerder de juiste handvatten aangereikt om de organisatie rondom Functioneel Beheer succesvol vorm te geven en de rol van Functioneel Beheerder in een publieke organisatie beter uit te voeren.

Doel

Het doel van deze opleiding is het succesvol toepassen van Functioneel Beheer in de praktijk van publieke organisaties. Zo worden bijvoorbeeld alle processen rondom Functioneel Beheer met je doorgenomen. Daarnaast komt ook de rol van Functioneel Beheer in een veranderingsproces aan de orde, zoals bijvoorbeeld de digitale transformatie binnen de publieke sector. Ook leer je hoe je als Functioneel Beheerder moet omgaan met continue veranderingen in prioriteit en verwachtingen van de klant. Relevante trends, wet- en regelgeving en methoden voor Functioneel Beheer worden eveneens uitgebreid behandeld.

Doelgroep

Deze training is specifiek ontwikkeld voor (aankomend) Functioneel Beheerders werkzaam bij (semi)overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen, of uitvoeringsorganisaties zoals zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, openbaar vervoer, etc.
Qua functionarissen denken wij met name aan (aankomend) Functioneel Beheerders, informatiemanagers, IT managers, coördinatoren en managers I&A, key users, demand & supply managers, informatie-analisten, informatie-architecten, service managers, business unit managers, adviseurs en afdelingsmanagers die sturing geven aan (applicatie) beheerders.

Voorkennis

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

DAG I Functioneel Beheer en het BiSL raamwerk

 • Functioneel Beheer in de Publieke Sector: inleiding
 • Business informatiemanagement en de Functioneel Beheerder
 • BiSL, het raamwerk voor Business Informatiemanagement
 • Uitvoerende, sturende en richtinggevende processen
 • Processen van Functioneel Beheer
 • Relatie tussen BiSL en de andere beheermodellen: ASL, het raamwerk voor applicatiemanagement en ITIL, het raamwerk voor IT-servicemanagement
 • Business IT Alignment
 • Negenvlaksmodel
 • Informatiemanagement in het negenvlak
 • Toepassingen negenvlaksmodel
 • DAG II
  Functioneel Beheer ? ondersteunen van het gebruik

 • Het proces gebruikersondersteuning
 • Call registratie en afhandeling
 • Tooling
 • De rol van key-users in het proces gebruikersondersteuning
 • Communicatie met de gebruikers
 • Het proces beheer bedrijfsinformatie
 • Databeheer en BiSL
 • Autorisatiebeheer
 • Informatiebeveiliging
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Het proces operationele IT-aansturing
 • Regie op het gebruik van cloud computing
 • Dienstverleningsovereenkomsten/Service Level Agreements (SLA)
 • Het belang van SLA's bij het operationeel aansturen van IT-leveranciers
 • DAG III Functioneel Beheer ? vernieuwen van de informatievoorziening

 • Wat moet het nieuwe of vernieuwde informatiesysteem gaan doen en hoe moet het werken (requirements)?
 • De rol van de Functioneel Beheerder bij het opstellen en analyseren van requirements
 • Het requirementsproces op hoofdlijnen
 • Het functioneel ontwerp
 • Waterval en Agile-aanpak
 • Het proces Wijzigingsbeheer
 • Kiezen voor standaardpakketten of maatwerk
 • Projectmatig werken
 • Scrum in vogelvlucht
 • Rollen in het Scrumteam
 • DevOps in de organisatie
 • Dag IV
  Functioneel Beheer ? invoeren van nieuwe of vernieuwde informatievoorziening

 • Toetsen en testen
 • Ontwikkelen en beheren van acceptatie criteria
 • Risicoanalyse en de impact op de test
 • Product- en proceskwaliteit
 • Testsoorten: acceptatietesten als Functionele Acceptatie Test, Gebruikers Acceptatie Test en de Exploitatietest
 • Testontwerptechnieken
 • Releasematig werken
 • Continuous integration en automatisch testen
 • Transitie voorbereiden
 • Transitie op de nieuwe of gewijzigde informatievoorziening in gebruik nemen
 • Valkuilen bij transities
 • DAG V
  Verbeteren van de processen en de organisatie van Functioneel Beheer

 • Verbeteren van de BiSL-processen
 • BiSL zelfevaluatie
 • Volwassenheidsniveau van de processen
 • Analyse en besluitvorming
 • Implementatieplan
 • Meten van de implementatie van BiSL-processen
 • Lean
 • Kanban
 • De Functioneel Beheerder: taken en bevoegdheden
 • De Functioneel Beheerder: competenties
 • Werklast
 • Organisatie van de ophanging van Functioneel
 • Beheer in de organisatie: gecentraliseerd, gedecentraliseerd, gedetacheerd of gedelegeerd
 • Hulpmiddelen
 • Samenwerking Functioneel Beheerder en informatiemanager
 • BiSL Next
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  5 dagen

  € 3.680

  Cursusdata

  9, 10 en 22 mei & 7 en 20 juni 2023

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.