Financiele kennis voor de niet-financiele manager - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

Financiele kennis voor de niet-financiele manager – Schriftelijk

 1.795,00

Financiele kennis voor de niet-financiele manager – Schriftelijk

Een uniek schriftelijk leerpakket dat u in staat stelt de noodzakelijke financiele kennis, up-to-date en direct toepasbaar, in uw eigen werktempo te verwerven. Vele doordachte cases maken de leerstof boeiend en instructief.

Doel

Aan de hand van de lessen verdiept u zich stap voor stap in het nut van onder andere kengetallen, liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitsratio's, de nieuwste inzichten in kostplaats berekeningen en bestudeert u een aanpak van capaciteitsanalyse en optimaal voorraadbeheer. Elke les wordt afgesloten met opdrachten die u aan de hand van het geleerde dient te kunnen oplossen.

Doelgroep

Deze cursus heeft als doel managers in niet-financiele functies, zowel in profit als in non-profit organisaties, directeuren en grootaandeelhouders meer inzicht te geven in de cijfers van hun organisatie.

Voorkennis

Vorm

Schriftelijk en Maatwerk

Inhoud

LES 1: Inleiding
Belang van informatievoorziening
Analyse van financiële gegevens
Organisaties
Fiiele administraties
Bijzondere onderwerpen
VRAAGSTUKKEN


Activa en passiva
Waarderingsaspecten
Bijzondere onderwerpen
Bijzondere posten in de balans
Solvabiliteit
Liquiditeit
VRAAGSTUKKEN

L 3: De winst- en verliesrekening
Opbrengsten en kosten
Rentabiliteit en rendement
Kostenstructuur
VRAAGSTUKKEN

LES 4: Geldstromen en kostenverbijzondering
Kasstroomoverzicht
Kostenallocatie
Kostprijsanalyse
VRAAGSTUKKEN

LES 5:Waardering van activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Onderhanden werk
Vorderingen
VRAAGSTUKKEN

L 6: Financiering en investeringen
Investeringscriteria
Investeringsanalyse
Financieringen
Relatie tussen investering en financiering
VRAAGSTUKKEN

LES Werkkapitaal
Beheer van werkkapitaal
VRAAGSTUKKEN

LES 8: Externe verslaggeving
Jaarverslag
Jaarrekening
Bijzondere rapportages
VRAAGSTUKKEN

LES 9: Balanced Scorecard, INK-model en interne verslaggeving
Beoordeling van ondernemingsactiviteiten
Financiële versus niet-financiële activiteiten
VRAAGSTUKKEN

LES : Overige onderwerpen
Begroting en budgettering
Shared Service Centers
Kengetallen
Corporate Governance
VRAAGSTUKKEN

Voor de bestudering van een les dient u te rekenen op een studieduur van circa 4 uur. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

Persoonlijke begeleiding
Indien u tijdens het bestuderen van de lesstof vragen heeft, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met uw auteur.

Niet van toepassing

€ 1.795

Cursusdata

Data op aanvraag

Andere data?

Locaties

Niet van toepassing

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.