Financiele kennis voor de niet-financiele manager - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

Financiele kennis voor de niet-financiele manager – Schriftelijk

 1.795,00

Financiele kennis voor de niet-financiele manager – Schriftelijk

Een uniek schriftelijk leerpakket dat u in staat stelt de noodzakelijke financiele kennis, up-to-date en direct toepasbaar, in uw eigen werktempo te verwerven. Vele doordachte cases maken de leerstof boeiend en instructief.

Doel

Aan de hand van de lessen verdiept u zich stap voor stap in het nut van onder andere kengetallen, liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitsratio's, de nieuwste inzichten in kostplaats berekeningen en bestudeert u een aanpak van capaciteitsanalyse en optimaal voorraadbeheer. Elke les wordt afgesloten met opdrachten die u aan de hand van het geleerde dient te kunnen oplossen.

Doelgroep

Deze cursus heeft als doel managers in niet-financiele functies, zowel in profit als in non-profit organisaties, directeuren en grootaandeelhouders meer inzicht te geven in de cijfers van hun organisatie.

Voorkennis

Vorm

Schriftelijk en Maatwerk

Inhoud

LES 1: Inleiding
Belang van informatievoorziening
Analyse van financiële gegevens
Organisaties
Fiiele administraties
Bijzondere onderwerpen
VRAAGSTUKKEN


Activa en passiva
Waarderingsaspecten
Bijzondere onderwerpen
Bijzondere posten in de balans
Solvabiliteit
Liquiditeit
VRAAGSTUKKEN

L 3: De winst- en verliesrekening
Opbrengsten en kosten
Rentabiliteit en rendement
Kostenstructuur
VRAAGSTUKKEN

LES 4: Geldstromen en kostenverbijzondering
Kasstroomoverzicht
Kostenallocatie
Kostprijsanalyse
VRAAGSTUKKEN

LES 5:Waardering van activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Onderhanden werk
Vorderingen
VRAAGSTUKKEN

L 6: Financiering en investeringen
Investeringscriteria
Investeringsanalyse
Financieringen
Relatie tussen investering en financiering
VRAAGSTUKKEN

LES Werkkapitaal
Beheer van werkkapitaal
VRAAGSTUKKEN

LES 8: Externe verslaggeving
Jaarverslag
Jaarrekening
Bijzondere rapportages
VRAAGSTUKKEN

LES 9: Balanced Scorecard, INK-model en interne verslaggeving
Beoordeling van ondernemingsactiviteiten
Financiële versus niet-financiële activiteiten
VRAAGSTUKKEN

LES : Overige onderwerpen
Begroting en budgettering
Shared Service Centers
Kengetallen
Corporate Governance
VRAAGSTUKKEN

Voor de bestudering van een les dient u te rekenen op een studieduur van circa 4 uur. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

Persoonlijke begeleiding
Indien u tijdens het bestuderen van de lesstof vragen heeft, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met uw auteur.

Niet van toepassing

€ 1.795

Cursusdata

Niet van toepassing

Andere data?

Locaties

Niet van toepassing

Andere locatie?

SKU: FINANCIEEL-KENNIS Categorieën: , , Tag:
Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.