Financieel Management voor niet-financiele managers

Logo TailorIT RGB

Financieel Management voor niet-financiele managers

 2.380,00

Financieel Management voor niet-financiele managers

In deze intensieve 3-daagse training worden de (basis)begrippen van financiën op een toegankelijke en begrijpelijke wijze belicht. U leert jaarrekeningen en balans- en resultatenrekening lezen. Verschillende methoden voor budgettering en de toerekening van overhead kosten worden inzichtelijk gemaakt. U leert scherpe analyses te maken en op een praktische wijze financiële informatie te doorgronden en toe te passen in uw dagelijkse werk. U leert uw budgetten te onderbouwen en de samenhang tussen begrippen als resultaat, EBIT en cashflow worden nader toegelicht. Alle theorie wordt geoefend tijdens praktische cases die ontwikkeld zijn vanuit de praktijkervaring van de docenten.

Doel

Doelgroep

De training Financieel management voor niet-financiële managers is geschikt voor iedereen die in zijn of haar werksituatie te maken krijgt met financiën en zijn/haar financieel inzicht wil vergroten.

Voorkennis

U heeft geen (financiële) basiskennis of opleiding nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training.

Vorm

Schriftelijk en Maatwerk

Inhoud

DAG 1: Financieel management voor niet-financiele managers; de jaarrekening
Inleiding financieel management
Basisbegrippen en finaiele termen
De balans en winst- en verliesrekening
Kosten en opbrengsten versus ontvangsten en uitgaven
Balans lezen
Case: opstellen van de balans en de winst- en verliesrekening
Jaarrekening en jaarversl; onderdelen van de jaarrekening (vaste activa/ eigen vermogen/ voorzieningen)
Wettelijk kader
Case: finaiele analyse
Analyseren van finaeiele informatie en kengetallen

DAG 2: Financieel management voor niet-financiële managers – begroten en budgetteren
Kosten calculatie en opbrengsten calculaties
Absorption costing en direct costing
Break-even analyse
Case: vaste en variabele kosten; kostprijsberekening
Methoden voor begroten en budgetteren
Opstellen en verdedigen vaak het afdelingsbudget
Analyse budget ten opzichte van de werkelijkheid
Activity Based Costing (ABC)
Case: begroting opstellen

DAG 3: Financieel management voor niet-financiele managers; investeringsbeslissingen
Verschillenanalyse
Case: investeringsbeslissing
Samenhang cashflow/EBIT
Financiering
Fusies en overnames
Beleggen
Ondernemingswaardering
Case: Business valuation

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

De drie dagen zijn verdeeld over twee weken; eerst volgen er twee opeenvolgende data (ma + di) en dan volgt de 3e dag (ma)

3 dagen

€ 2.380

Cursusdata

8, 9 en 10 december 2021

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.