e-HRM - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

e-HRM – Schriftelijk

 1.795,00

e-HRM – Schriftelijk

e-HRM is het optimaal gebruikmaken van nieuwe technologieen voor het (verder) professionaliseren van de HR-functie. De meerwaarde van e-HRM ligt in het effici?nter en effectiever laten werken van de personeelsafdeling. Medewerkers krijgen een hogere servicekwaliteit, kunnen sneller en effici?nter werken en op elk moment en elke plaats beschikken over correcte data. De invoering van e-HRM levert belangrijke verbeteringen en besparingen en aanzienlijke tijdwinst op.

Doel

De meerwaarde van e-HRM ligt in het efficienter en effectiever laten werken van de personeelsafdeling. Medewerkers krijgen een hogere servicekwaliteit, kunnen sneller en effici?nter werken en op elk moment en elke plaats beschikken over correcte data. De invoering van e-HRM levert belangrijke verbeteringen en besparingen en aanzienlijke tijdwinst op.

Doelgroep

Bent u verantwoordelijk voor het stimuleren en faciliteren van e-HRM in uw organisatie? Dan is dit de cursus voor u! Qua functionarissen denken wij o.a. aan HR-managers, lijnmanagers, hoofden opleiding, managers werving & selectie, hoofden management development, competentie- en mobiliteitsmanagers, kennismanagers, hoofden (arbeidsmarkt)communicatie en automatiseringsmanagement

Voorkennis

De cursus e-HRM is geschreven op HBO-niveau.

Vorm

Schriftelijk en Maatwerk

Inhoud

LES 1: e-HRM: strategisch, tactisch en operationeel
Diverse organisatietypologieën en hun specifieke vormen van e-HRM
De rol van technologie bij de inrichting van modern personeelsmanagement
Vertaling B2E/e-HRM naar diverse werkterreinen (e-mployee benefits/e-cruitment/e-learning/e-performance management)
Wat is een B2E portal?

LES 2: De HR-portal
Personalized portal informatie
Portal product vanuit een interface-laag tussen gebruiker en in- en externe informatiesystemen
De rol van HR-systemen
Architectuur

LES 3: e-HRM: online werving en selectie
Verschillende niveaus van e-cruitment/e-selectie (het career center/sites versus search)
De do’s en dont’s van e-cruitment/e-selectie
De ROI van e-cruitment/e-selectie
Een vergelijking van externe aanbiedingsmethoden, keuzecriteria
Tools en technologieën
De beheersorganisatie

LES 4: e-Competentie management
Performance & competence management als oplossing voor de invulling van HRM in de nieuwe economie
E-performance en competentie management als basis voor integratie van alle HR instrumenten (koppeling tussen recruitment, beoordelen, belonen, ontwikkelen (e-learning)
Content beheersorganisatie

LES 5: e-HRM: to e-EB or not to e-EB
Employee Self Service
E-benefits
E-personal benefit statements
Uitruilen van flexibele arbeidsvoorwaarden via het web
Gepersonaliseerde werknemersoverzichten
De e-loonstrook

LES 6: e-Learning
E-learning, meer dan online learning
Koppeling van e-learning met HRM-tools, met de business processen en ERP
Wat is de ROI van e-learning?
Vormen van e-learning, collaboration tools, hybride vormen, moderators en facilitators
Wat is een Learning Management System (LMS)?

LES 7: e-HRM en de nieuwe rol van de HR afdeling/manager
HRM: van ‘policy-police’ naar ‘business partner’
Inzet van e-HRM voor verbetering van de administratieve efficiency
HRM als ‘employee champion’
Profiel van de nieuwe HRM-medewerker

LES 8: e-HRM implementeren
Pakketselectie
Mogelijke pakketten
Plan, assess, design, build, implement

LES 9: e-HRM in perspectief E-HRM is een strategisch project
E-HRM creëert lerende organisaties
Hoe verder met (e-) HRM?

Voor de bestudering van een lesdeel dient u rekening te houden met een studieduur van circa 4 uur. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

Geen

Niet van toepassing

€ 1.795

Cursusdata

16-jun-22

Andere data?

Locaties

Niet van toepassing

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.