Cyber Security - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

Cyber Security – Schriftelijk

 2.480,00

Cyber Security – Schriftelijk

Dat cyber security van groot belang is voor elke organisatie, zowel profit als non-profit, behoeft eigenlijk geen nadere toelichting. Een doorlopende reeks cyberincidenten, waarvan regelmatig voorbeelden het nieuws halen, bewijst dat de risico’s groot zijn en dat zowel individuele hackers als professioneel georganiseerde cybercriminelen zich constant roeren. De aandacht voor cybercrime en cyber security is dan ook groter dan ooit.
Voorkomen is beter dan genezen. Met een veilige website, goed opgeleid personeel en een waterdichte IT-infrastructuur houdt je hackers buiten de deur. ISACA – de internationale auditing en IT-security vereniging – heeft daarom een richtlijn uitgebracht die organisaties ondersteunt bij het nemen van maatregelen tegen cybercriminaliteit. Deze richtlijn biedt praktische handvatten voor het implementeren van cyber security, die overeenkomen met de eisen van ENISA (het Europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging).

Doel

Deze training biedt veel meer dan enkel een gedegen voorbereiding op het ISACA Cybersecurity Fundamentals (CSX) examen en reikt je concrete kennis, inzicht en vaardigheden aan waarmee je cyber security binnen jouw eigen organisatie naar een hoger plan tilt. Je leert het juiste beveiligingsniveau bepalen, realiseren en borgen. Zo draag je bij aan het behalen van jouw organisatiedoelen.

Doelgroep

Je wilt adequate cyber security realiseren op operationeel, tactisch en strategisch niveau? Dan is dit de opleiding voor jou. Je krijgt inzicht in standaarden en best practices en je ontwikkelt vaardigheden voor de effectieve implementatie van cyber security. Qua functionarissen denken wij o.a. aan (internet) security officers, informatiemanagers, hoofden IT/automatisering, security managers, systeem- en netwerkbeheerders, risicomanagers, applicatiebeheerders, webbeheerders, IT managers, IT auditors en vele andere professionals.

Voorkennis

De cursus is geschreven op HBO-niveau.

Vorm

Schriftelijk

Inhoud

LES 1 Cyber security ? basisprincipes en definities

 • Wat is informatiebeveiliging (C-I-A)?
 • Wat is cyber security?
 • Cyber security: doelen, rollen en domeinen
 • Wat zijn API’s?
 • De context van cyber security: bedreigingen en risico’s
 • Principes, modellen, methoden en tools
 • Structuur van het ISACA Cybersecurity Fundamentals (CSX) examen
 • LES 2 Security architectuur en netwerkbeveiliging

 • Security architectuur: waarom, randvoorwaarden (informatiebeveiligingsplan, Business Impact Assessment (BIA), risico afweging, mitigerende maatregelen, business case) en veelgebruikte methoden (TOGAF, Archimate, SABSA, Jericho, Security Patterns)
 • Wat beschrijft een security architectuur? Netwerk zones, koppelvlakken, layered security vs defense in depth, toepassing mitigerende maatregelen
 • Borging van security architectuur binnen de organisatie
 • Netwerkfundamenten en netwerkbeveiliging
 • OSI model en TCP/IP
 • Netwerkisolatie: vlan, private vlan, tunnels
 • Typen netwerkverkeer: data, control, management en services
 • Netwerk bouwstenen: core, aggregation, access, L2 vs L3 designs
 • Beveiliging: netwerk zonering (campus, internet edge, wan, datacenter, DMZ, 3-tier), netwerkbeveiliging (firewall, IDS, WAF) en netwerk virtualisatie (context, samengevoegde functionaliteit, virtuele netwerk devices en impact op netwerkdesign)
 • Encryptie: korte historie en fundamenten
 • Encryptie in verkeer: at rest, in transit, in use, control plane
 • Encryptie methoden: symmetrisch, asymmetrisch, PKI infrastructuur
 • Veelgebruikte encryptiestandaarden: SSL/TLS, IPSEC, VPN, SSH, S/MIME, DNSSEC, DKIM, SET
 • Encryptie en netwerkapparatuur: next gen, IDS, WAF en HSM
 • Logging en monitoring: logging typen (SNMP, flow, SDEE) en monitoring tools (SNMP based, flow based, security events)
 • Computer Network Defense tools
 • Netwerk vulnerability assessment tooling
 • Lokdoos (honeypot)
 • Enterprise log formaat
 • LES 3
  Bedreigingen en kwetsbaarheden van systeem- en applicatiesecurity

 • Fundamenten
 • Risicoanalyse
 • Kwetsbaarheidsanalyse en penetratietesten
 • Dataveiligheid
 • Systeemveiligheid
 • Applicatieveiligheid
 • Inbedding in de organisatie
 • LES 4 Herkennen van malware analysis concepten en methodologieën

 • Wat is kwaadaardige software?
 • Soorten kwaadaardige software, achtergronden en motieven, concepten en veilige bronnen
 • De lifecycle van kwaadaardige software
 • Bescherming tegen kwaadaardige software: proactief, reactief, correctief, detectief, aandachtspunten
 • Forensisch onderzoek: analyse van incidenten en analyse van kwaadaardige software
 • Het onbekende, de toekomst en nieuwe verdienmodellen
 • Modellen en standaarden
 • LES 5 SIEM en SOC: het digitale cyberbeveiligingsalarm

 • Het belang van logs
 • Wat is Security Information and Event Management (SIEM)?
 • Security use case
 • Security Operations Center (SOC): de digitale meldkamer
 • Het SIEM/SOC proces: een totaalplaatje
 • LES 6
  Incident management in het kader van cyber security

 • Wat is een incident?
 • Wat is een event?
 • Incident vs. security incident
 • Bedrijfscontinuïteit
 • Typen en categorieën incidenten
 • Security incident management: voorbereiding, detectie en analyse (correlatie, forensisch onderzoek en analyse netwerken en systemen), isoleren, verwijderen en herstel, evaluatie
 • Modellen en standaarden
 • LES 7 Business Continuity Planning (BCP) en disaster recovery

 • Wat is Business Continuity Planning (BCP)?
 • Wat is disaster recovery? Van plan tot maatregelen
 • De relatie tussen Business Continuity Planning (BCP) en disaster recovery
 • Recovery Point Objective en Recovery Time Objective
 • Soorten uitwijklocaties (hot, cold, etc.)
 • Major Incident Management (MIM) proces
 • Section 7 – knowledge check
 • LES 8 Digitaal forensisch onderzoek

 • Beginselen
 • Veiligstellen
 • Onderzoek in open bronnen
 • Introductie forensische tools
 • Juridische kaders
 • LES 9 Identity Management & Access Control (IAM)

 • Begripsverklaring, geschiedenis, belang en overzicht van Identity Management & Access Control (IAM)
 • Identity management
 • Autorisatiemodellen/-methoden
 • Access management
 • Cryptografie
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  9 lessen

  € 2.480

  De kosten voor het examen zijn niet inbegrepen

  Cursusdata

  16-jun-22

  Andere data?

  Locaties

  Niet van toepassing

  Andere locatie?

  SKU: SCHRIFTELIJK-CYBER Categorieën: , , Tags: , ,
  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.