CRISC - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

CRISC – Schriftelijk

 2.480,00

CRISC – Schriftelijk

De schriftelijke CRISC cursus bestaat uit 9 lessen en behandelt de 5 domeinen van CRISC in theorie en in de praktijk. Deze cursus over IT Risk Management gaat verder en dieper en is breder dan de eisen die aan de CRISC certificering worden gesteld. Naast de verplichte kennis voor het CRISC examen is de cursus voorzien van tal van praktijkvoorbeelden over IT Risk Management en wordt tevens de vertaalslag gemaakt vanuit de Amerikaanse situatie naar de Nederlandse praktijk. Tijdens het bestuderen van de lesstof heeft u de mogelijkheid contact op te nemen met de auteurs.

Doel

Doelgroep

De CRISC titel bestaat pas sinds 2010 en is bedoeld voor IT en business professionals. Wij denken dan b.v. aan IT (security) professionals, risk professionals, business analisten, projectmanagers en compliance professionals.

Voorkennis

De schriftelijke CRISC (IT Risk Management) cursus is geschreven op HBO/WO niveau.

Vorm

Schriftelijk en Maatwerk

Inhoud

DEEL I
DE 5 CRISC DOMEINEN
In het eerste deel van deze schriftelijke cursus wordt de theoretische kant van CRISC behandeld aan de hand van de 5 CRISC-domeinen.

LES I
Domein I – Risico Identificatie, Beoordeling en Evaluatie
Introductie
Risicomanagement en Risico Governance
Risicomanagement raamwerken, standaarden en best practices
Het proces van risico-identificatie, -beoordeling en -evaluatie
Risico Scenario Denken
Risicofactoren
Kwalitatieve en kwantitatieve risico-analyses
IT Risico-identificatie en -beoordeling
Oefenvragen

LES II A
Domein II – Risico-afhandeling
Het proces ‘selecteren van de reactie op risico’s’
Het proces ‘reageren op risico’s/een risicogebeurtenis’: de details
Oefenvragen

LES II B
Domein III – Risicomonitoring
Task and Knowledge Statements
De kern van risicomonitoring
Oefenvragen

LES III
Domein IV – Information Systems (IS) Control: ontwerp en implementatie ##System Development Life Cycle (SDLC)
Beheersen van projectrisico’s
Projectmanagement tools en technieken
Oefenvragen

LES IV
Domein V – Information Systems (IS) Control: beheer en onderhoud
De levenscyclus van maatregelen
Maatregelen: beheersing en onderhoud
Identificeren en behoordelen van informatie
Implementatie van het beheersingsproces
Het onderhoudsproces

Oefenvragen

DEEL II
RISK MANAGEMENT EN INFORMATION SYSTEMS CONTROL IN DE PRAKTIJK
In deel II van de schriftelijke CRISC cursus wordt toegelicht hoe risk management in de praktijk werkt. De auteurs geven diverse praktijkvoorbeelden en geven hun visie op de theorie.

LES V
IT Strategie, project- en programma management en wijzigingsbeheer
Uitgangspunten en principes
Samenvatting van het proces
Risicomanagement in de praktijk
Ontwerp, monitoring en onderhoud van beheersmaatregelen
Voorbeelden uit de praktijk
Oefenvragen

LES VI A
Service Management bij Uitbesteding
Belang van Service Management bij Uitbesteding
Risicomanagement overwegingen
Ontwerp, monitoring en onderhoud van beheersmaatregelen in systemen
De rol van de risk professional
Oefenvragen

LES VI B
Continuous Service Assurance
Belang van Continuous Service Assurance
Risicomanagement overwegingen
Ontwerp, beheer en onderhoud van systemen
De rol van de risk professional bij BCM
Oefenvragen

Les VII
Risicomanagement in de praktijk
Informatie Beveiligingsbeheer
Configuration Management
Problem Management
Oefenvragen

Les VIII
Data Management
Sleutelbegrippen en -principes
Procesoverzicht
Overwegingen voor risicomanagement
Informatiesystemen – beheersmaatregelen
Oefenvragen

LES IX
Fysiek omgevingsmanagement en IT Operations Management
Fysiek omgevingsmanagement
IT Operations Management
Oefenvragen

CRISC examentraining
Altijd plm. 2 weken voor het CRISC examen.

CRISC examen
Het CRISC examen vindt twee keer per jaar plaats; in juni en in december.

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

De lesstof van deze schriftelijke cursus is gebaseerd op de lesstof van een 4 à 5-daagse training.

De schriftelijke CRISC cursus kost u geen reistijd, geen reiskosten, geen verblijfskosten en belangrijker nog, u bent niet dagen achtereen van kantoor weg. Daarnaast kunt u zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert. Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40 tot 60% minder dan een klassikale cursus.

€ 2.480

Cursusdata

Niet van toepassing

Andere data?

Locaties

Niet van toepassing

Andere locatie?

SKU: CRISC Categorieën: , , Tag:
Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.