Certified BIO Professional (CBP)

Logo TailorIT RGB

Certified BIO Professional (CBP)

 1.295,00

Certified BIO Professional (CBP)

Per 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Helder, actueel en veilig.
De BIO is een doorontwikkeling van de BIG. Gemeenten baseren hun informatiebeveiligingsbeleid en hun verantwoordeing aan de gemeenteraad en de toezichthouders vanuit het Rijk (middels ENSIA) op deze BIG. De werkzaamheden die voor de BIG zijn verricht, zijn al grotendeels in lijn met de BIO.
De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is geheel gestructureerd volgens NEN-ISO/IEC 27001:2017 en NEN-ISO/IEC 27002:2017. Het Forum Standaardisatie heeft deze normen opgenomen in de 'pas toe-of-leg uit' lijst met verplichte standaarden voor de publieke sector, volgens het comply or explain principe. Dit betekent dat de overheid deze normen toepast tenzij er expliciet geformuleerde redenen om dat niet te doen zijn.
De BIO beschrijft de invulling van de NEN-ISO/IEC 27001:2017 en de NEN-ISO/IEC 27002:2017 voor de overheid maar vervangt deze normen niet.

Doel

Gedurende deze training leer je hoe je de nieuwe BIO binnen jouw eigen organisatie kan implementeren.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die zich binnen een overheidsorganisatie met de implementatie van de BIO gaat bezighouden. Tevens is de training met name bedoeld voor security officers, privacy officers, FG's en informatiebeveiligingscoordinatoren.

Voorkennis

Om deel te nemen aan deze training dien je enige kennis op het gebied van hardware, software, beveiliging en risico's te hebben.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

De volgende onderwerpen komen gedurende de training aan bod:

 • Doel en toepassingsgebied van de BIO
 • Dreigingen en risico's
 • Basisbegrippen informatie en beveiliging
 • Opzetten van een ISMS
 • Risicoanalyse, risicobeperking en hun onderlinge samenhang
 • Maatregelen
 • De onderdelen van een bedreigingenanalyse
 • Governance en de BIO
 • De organisatie van de informatiebeveiliging
 • De In Control Verklaring
 • Het nemen van beveiligingsmaatregelen
 • Het managen van security incidenten
 • Calamiteit en calamiteitenplan en de samenhang met de continuiteit van de IT-dienstverlening
 • Het proces informatiebeveiliging
 • De onderdelen van een informatiebeveiligingsplan
 • Juridische aspecten die gevolgen voor de informatiebeveiliging hebben
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  2 dagen

  € 1.295

  De prijs is inclusief examen.

  Cursusdata

  Data op aanvraag

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  SKU: STAP-CBP Categorieën: , Tags: ,
  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.