Business Process Management (BPM)

Placeholder

Business Process Management (BPM)

 2.180,00

Business Process Management (BPM)

Veel organisaties zien inmiddels de waarde van Business Process Management in en hebben deze waarde ook bewezen binnen hun organisatie. Met relatief lage investeringen in technologie en middelen hebben zij enorme winsten bereikt in proces efficiency, proceskwaliteit, controle en flexibiliteit. Met Business Process Management kan uw organisatie een productiviteitsstijging van meer dan 30% bereiken, terwijl de service voor de klant aantoonbaar wordt verbeterd.

Doel

In deze 3-daagse BPM-training worden de 5 inrichtingsaspecten van Business Process Management behandeld. Door het uitwerken van cases leert u concrete invulling te geven aan deze aspecten. Tijdens de training leert u tevens het huidige niveau van BPM volwassenheid voor uw organisatie vast te stellen en vanuit dit niveau een concreet verbeterplan op te stellen om daarmee stapsgewijs Business Process Management in te voeren.

Doelgroep

Voorkennis

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

Business Process Management (BPM) – Introductie
Wat is Business Process Management?
Terminologie en typologie
Spanningsveld klantgerichtheid versus winstmarge/budget
Duurzame keuze

Business Process Management – Inrichtingsaspecten
Efficiënte processen door dynamisch case management
Klantfocus
Flexibele logistieke inrichting
Case monitoring
Inrichting stuur- en regelkring

Efficiënte processen door dynamisch case management
Procesverbeteringen en dynamisch case management
Generieke informatie architectuur
Specifieke ontwikkelingen en trends
Juistheid procesweergave

Klantfocus
Business context
Indelingscriteria business context
Analyse marktpositie
Klanten scorekaart

Flexibele logistieke inrichting en case monitoring
Dynamisch werk uitgeven
Digitale procesvoering
Werk uitgifteplan
Case handling
Milestones

Stuur- en regelgeving
Bepalen aspecten stuur- en regelkring
Aanpak afleidbare operationele doelen
Koppeling beleid en uitvoering

Business Process Management – Plan van aanpak
Awareness kweken
Bedieningsconcept en policy chart
Nulmeting en mobilisatie
Opstellen improvement programma
Uitvoeringsaspecten programma
Business Process Management borgen
Rendementsbepaling

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

3 dagen

€ 2.180

Cursusdata

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.