Business Intelligence (BI) met MS Power BI - Vervolg en Rollen beheren in Power BI

Logo TailorIT RGB

Business Intelligence (BI) met MS Power BI – Vervolg en Rollen beheren in Power BI

 1.250,00

Business Intelligence (BI) met MS Power BI – Vervolg en Rollen beheren in Power BI

Business Intelligence (BI) met MS Power BI – VervolgDe hoeveelheid en verscheidenheid van beschikbare gegevens neemt dagelijks toe. De wil en de noodzaak deze gegevens te gebruiken neemt ook toe. De hulpmiddelen om meerwaarde te creëren, om toepassingsgerichte inzichten te maken met deze gegevens, zijn helaas niet altijd eenvoudig te gebruiken. Microsoft Power BI is een verzameling nieuwe functies in MS Excel die je wél gemakkelijk in staat stelt zinvol gebruik te maken van alle beschikbare gegevens. Je kunt gegevens uit bijna alle denkbare bronnen, dus ook uit de cloud, inlezen en bewerken, onderlinge verbanden van verschillende gegevens definiëren en heldere visualisaties maken om nieuwe inzichten helder te communiceren. Je leert de onderling samenhang van de verschillende Power BI-functies te begrijpen en hoe ze samenwerken. De bestaande MS Excel kennis kun je inzetten om meerwaarde uit data te halen.
Rollen beheren in Power BIIn deze training leer je de ins- en outs van het publiceren van Power BI documenten en leer je in de Power BI Service omgeving samen te werken.

Doel

Business Intelligence (BI) met MS Power BI – Vervolg In deze training Power BI wordt aan de hand van de praktijkgerichte voorbeelden uitleg gegeven hoe met DAX functies om te gaan. DAX functies zijn geavanceerde functies waarmee de gegevens verrijkt kunnen worden. Hiermee zijn gespecialiseerde visualisaties te realiseren. Er wordt uitgebreid ingegaan op de filterwerking binnen een data model. Deze training is een uitbreiding van de kennis en vaardigheden in de 2-daagse Business Intelligence (BI) met MS Power BI ? Basis training.
Rollen beheren in Power BI In deze training leer je de ins- en outs van het publiceren van Power BI documenten en leer je in de Power BI Service omgeving samen te werken.

Doelgroep

Business Intelligence (BI) met MS Power BI – VervolgDeze training is bestemd voor: BI-consultants, analisten, Power Users, ICT-Professionals en geavanceerde MS Excel gebruikers die vertrouwd willen worden met Power BI toepassingen. Tevens richt dez

Voorkennis

Business Intelligence (BI) met MS Power BI – Vervolg

 • Business Intelligence (BI) met Power BI ? Basis of vergelijkbare kennis
 • MS Excel vervolg of vergelijkbare kennis
 • Vaardigheden op het niveau van MS Excel gevorderd of expert
 • Vorm

  Klassikaal

  Inhoud

  Business Intelligence (BI) met MS Power BI – Vervolg

 • Countrows
 • Distinctcount
 • Calculate ook met DAX filterfuncties

 • Divide
 • Values
 • Haseonevalue
 • Filter
 • PowerPivot en Power BI Desktop
 • Gegevens toevoegen aan het model met DAX berekeningen
 • Diverse bewerkingen en berekeningen met gegevens
 • Verschil van beide applicaties
 • DAX functies

 • Niet gebonden tabellen in het data model
 • Management laag toevoegen
 • Rollen beheren in Power BI

 • Power Query technieken
 • MS Excel bestanden combineren m.b.v. een functie met aanvullende gegevens
 • CSV-bestanden vanuit één of meerdere mappen combineren
 • Een laatste versie van een MS Excel bestand met cumulatieve gegevens laden
 • Rollen beheren in Power BI Desktop
 • Een datamodel met Power Query techniek maken, Verwijzingen naar een tabel in Power Query maken, Berekende kolommen in M_Language maken
 • Visualisaties maken, Rollen op geografisch gebied definiëren, Specifieke personen aan een rol toevoegen, Functies USERNAME () en USERPRINICPALNAME (), Rollen weergeven
 • Een dynamische datum tabel toevoegen aan het model, Een berekende datumsleutel kolom maken (YYYYMMDD-format), Een kalender hiërarchie toevoegen
 • De functies PATH (), PATHLENGTH (), PATHITEM () en LOOKUPVALUE () De functies om hiërarchieën tussen Managers, Verkopers en andere Employees weer te geven, gebruiken. (Welke manager heeft welke verkopers of Employees ?onder zich? en omgekeerd; welke verkoper of employee hoort bij welke manager)
 • De functies CONCATENATE (), IF (), FIND (), LOWER () en LEFT () gebruiken om een passend e-mailadres te maken
 • De visualisatie Uitgevouwen structuur
 • De visualisatie Belangrijkste beïnvloeders
 • Rapporten met rollen naar de Power BI Service omgeving publiceren
 • De Power BI Service omgeving; Soorten werkruimten, Een werkruimte maken
 • Een Power BI Desktop document met rollen publiceren, Rapporten vanuit de Power BI Service als Lezer, Lid of Inzender delen, De rollen in de Power BI Service omgeving met een E5 of E3 licentie testen, Een Power BI Gegevens set gebruiken voor nieuwe rapporten
 • Een Power BI App maken, Een Power BI Gegevens set, om met anderen samen te werken, delen, Een Power BI Gegevens set met leesrechten delen
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  3 dagen

  € 1.250

  Deze training behoort, indien de subsidie toegekend is, vanaf september tot een gratis online scholingstraject.

  Cursusdata

  Data op aanvraag

  Andere data?

  Locaties

  Virtueel

  Andere locatie?

  SKU: NL-BI-VERVOLG-ROLLEN Categorieën: , , Tags: , ,
  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.