Agile Enterprise

Logo TailorIT RGB

Agile Enterprise

 1.875,00

Agile Enterprise

Veel organisaties zijn bezig met het implementeren van een agile werkwijze. Hoewel dit kansen biedt tot snelle time-to-market en hogere productiviteit, stuiten agile teams op grenzen die buiten hun invloedsfeer liggen, omdat de rest van de organisatie nog niet agile is ingericht. Deze training is bedoeld voor medewerkers en managers die hun agile manier van werken naar een nieuw niveau willen tillen: van team niveau naar programma- en portfolioniveau.

Doel

Na de cursus Advanced Scrum Master voel je je vrijer om het voortouw te nemen in jouw team en in de organisatie. Je hebt een doel en draagt dat uit. Je bent proactief en resultaatgericht. Je faciliteert de samenwerking binnen en buiten het team. Je herkent lastige situaties en doet er iets aan. Na deze cursus ben je een echte agile professional.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor mensen die in grote mate betrokken zijn bij het opschalen van agile binnen de organisatie.

Voorkennis

Deze opleiding veronderstelt basiskennis van agile, bij voorkeur aangevuld door ruime praktijkervaring.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

Dag 1, deel 1 – Recap essentials en When / why Scaling

Om echt agile te zijn is het belangrijk dat de principes en waarden goed begrepen worden. Vaak worden paradigma’s doorbroken en/of lijkt het contra-intuïtief. Agile werken wijkt voor velen sterk af van wat men gewend is en soms lijkt het ‘te mooi om waar te zijn’.

De eerste module staat in het teken van principes en achtergronden van agile en gerelateerde practices. Voorbeelden zijn Scrum, XP, RUP, DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery, Test Driven Development, Lean (WIP limit / Pull / Poka Yoke Never break the build / Kaizen Inspect & Adapt / Just in Time principles Architectural runway) en Kanban.

Het afsluitende deel van deze module gaat in op de keuze voor ‘scaled agile’. Wanneer wordt scaling nuttig of zelfs nodig? Welke factoren zijn van invloed en welke (waardes van) indicatoren wijzen daarop? Zoals complexiteit, volume, (in)flexibiliteit, aantallen programmas en projecten, DevOps, Continuous Delivery en releaseproblematiek.

Dag 1, deel 2 – Business & Portfolio

In deze module maken we de eerste stap naar scaling agile. We bekijken hoe een portfolio van agile projecten vormgegeven en bestuurd kan worden. Hoe ervoor te zorgen dat vanuit een gezamenlijke visie afwegingen gemaakt worden op portfolioniveau. En hoe deze afwegingen, die op een incrementele en iteratieve wijze tot stand komen door voortdurend wijzigende omgevingsvariabelen, recht te laten doen aan de belangen van de business en de mogelijkheden van IT. Afwegingen die tot een juiste balans in time-to-market, efficiency en flexibiliteit leiden, zodat maximaal waarde gecreëerd wordt voor de business.

Dag 2, deel 1 – Programma’s & Projecten

In traditionele omgevingen maken programmamanagers en projectleiders de vertaalslag van portfoliokeuzes naar programmas en projecten. Deze rollen bestaan in een agile omgeving niet meer als zodanig, maar deze vaardigheid blijft nodig. Wat moet er gebeuren om bijvoorbeeld een Scrum traject succesvol te laten zijn? Je leert hierin meer over retrospectives (leren en verbeteren), leiderschap, verandermanagement en technieken als Value Stream Mapping.

Uiteindelijk gaat het om de maximale opbrengst van agile werken in het portfolio. Belangrijke aspecten zijn daar de coördinatie van afhankelijkheden en de invloeden van (her)prioritering, naast de afwegingen tussen business functionaliteiten en IT-architectuurontwikkelingen.

Dag 2, deel 2 – Scaling Agile

Er zijn meerdere raamwerken en best practices voor het opschalen van agile werken van teamniveau naar een organisatie brede werkcultuur. Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD), Scrum of Scrums (SoS), Large Scale Scrum (LeSS), Scaling Agile Spotify (SAS), Agility Path / Evidence Based Management (EBMgt) en Enterprise Transition Framework (ETF) worden toegelicht en met elkaar vergeleken.

Er wordt ook specifiek aandacht besteed aan hoe je de balans kunt vinden tussen werken vanuit een portfolio en de, vaak autonome, uitvoering op teamniveau. Hoe communiceer je transparant, van portfolio naar programmas en projecten, van programmas en projecten naar de uitvoerende teams en vanuit de teams naar de beoogde (eind)gebruikers voor de onderlinge afstemming? En dan zodanig zodat je flexibel kunt (bij)sturen, wijzigingen niet als hinderlijk ervaren worden en de samenwerking over verschillende lagen in de organisatie wordt bevorderd?

Dag 3, deel 1 –Transformatie

Met alle theorie bekend resteert de vraag hoe je de omslag kunt maken van een organisatie waar (ook) agile gewerkt wordt naar een agile organisatie. Hoe geef je richting aan verandering? Hoe stuur je daar op, hoe organiseer je dat? Welke skills zijn nodig om een dergelijke transformatie tot een goed einde te brengen?

We kijken hierbij naar enkele typische voorbeelden, waarbij best practices aan bod komen om veel voorkomende valkuilen en blokkades te vermijden. Daarbij besteden we aandacht aan zowel top-down als bottom-up activiteiten en interventies.

Dag 3, deel 2 – De omgeving moet mee

Aandacht voor de periferie; De overgang naar Agility (meestal gefocust op software-ontwikkeling) vraagt ook aanpassing in en aandacht voor andere organisatorische onderdelen en aangelegenheden, zoals:
HRM: functiegebouw, competenties, beoordeling, motivatie en leiderschap.
Financieen: waar voor mijn geld (capaciteit versus resultaat), kapitalisatie en investeringsbeslissingen.
Marketing: invloed van variabele scope en fixed date.
Contracting: prestatie of product, continuIteit en partnerschap, Money for Nothing; ;Change for Free&.
Sourcing: co-location, cultuur- en tijdverschillen, stand-ups, check out – check in.
Architectuur: emerging (lean) architecture versus lange termijn keuzes en investeringen.
Security: borging van kwaliteit en veiligheid in een agile omgeving.
Hardware ontwikkeling: agility en hardware ontwikkeling (als geintegreerd product met software).
De (externe) klant: hoeveel wijzigingen (in de tijd) kan de klant aan? Hoeveel onzekerheid m.b.t. scope en functionaliteiten wil de klant accepteren? Hoeveel inspanning kan/wil de (externe) klant steken in continue prioritering en refinement; waar ligt de grens van de betrokkenheid?

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

Aan het eind van deze opleiding kunnen de deelnemers goed onderbouwd keuzes maken welke modellen, frameworks of onderdelen het beste geschikt zijn voor de organisatie die wil opschalen.

3 dagen, verdeeld over 3 weken

€ 1.875

Cursusdata

12 oktober, 2 en 9 november 2020

26 november, 3 en 17 december 2020

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.