20768: Developing SQL Data Models (MOC20768)

Logo TailorIT RGB

20768: Developing SQL Data Models (MOC20768)

 1.395,00

20768: Developing SQL Data Models (MOC20768)

Deze driedaagse cursus is gericht op databaseprofessionals die een rol vervullen van Business Intelligence (BI) ontwikkelaar. Deze cursus gaat in op de implementatie van multidimensionale databases met behulp van SQL Server Analysis Services (SSAS) en op het creëren van semantische datamodellen voor analyse met SSAS.

Doel
  • Beschrijf de componenten, aard en architectuur van een BI-oplossing
  • Maak een multidimensionale database met analyseservices
  • Implementeer dimensies in een kubus
  • Implementeer maatregelen en meet groepen in een kubus
  • Gebruik MDX-syntaxis
  • Pas een kubus aan
  • Implementeer een tabeldatabase
  • Gebruik DAX om een tabelmodel op te vragen
  • Gebruik data mining voor voorspellende analyse
  • Doelgroep

    Het publiek voor deze cursus is databaseprofessional die de rol van BI-ontwikkelaar moet vervullen om BI-oplossingen voor ondernemingen te creëren.

    Voorkennis

    Om aan deze cursus deel te nemen, hebben de studenten basiskennis van het Microsoft Windows-besturingssysteem en de kernfunctionaliteit en werkkennis van Transact-SQL en relationele databases nodig.

    Vorm

    Klassikaal en Maatwerk

    Inhoud

    Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

    Module 2: Creating Multidimensional Databases

    Module 3: Working with Cubes and Dimensions

    Module 4: Working with Measures and Measure Groups

    Module 5: Introduction to MDX

    Module 6: Customizing Cube Functionality

    Module 7: Implementing a Tabular Data Model by Using Analysis Services

    Module 8: Introduction to Data Analysis Expression (DAX)

    Module 9: Performing Predictive Analysis with Data Mining

    Vervolgopleidingen

    Bijzonderheden

    3 days

    € 1.395

    Cursusdata

    Andere data?

    Locaties

    Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

    Andere locatie?

    Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.