20697-1: Implementing and Managing Windows 10 (MOC20697-1)

Logo TailorIT RGB

20697-1: Implementing and Managing Windows 10 (MOC20697-1)

 2.345,00

20697-1: Implementing and Managing Windows 10 (MOC20697-1)

Deze cursus is bedoeld om studenten de kennis en vaardigheden te bieden die nodig zijn om Windows 10-desktops en -apparaten te installeren en configureren in een bedrijfsomgeving met een Windows Server-domein. Deze vaardigheden omvatten het leren installeren en aanpassen van Windows 10-besturingssystemen en -apps, en het configureren van lokale en externe netwerkconnectiviteit en -opslag. Studenten leren ook hoe ze gegevensbeveiliging, apparaatbeveiliging en netwerkbeveiliging kunnen configureren en Windows 10 kunnen onderhouden, bijwerken en herstellen.

Doel

Meer informatie over het installeren en aanpassen van Windows 10-besturingssystemen en -apps en het configureren van lokale en externe netwerkconnectiviteit en -opslag. Studenten leren ook hoe ze gegevensbeveiliging, apparaatbeveiliging en netwerkbeveiliging kunnen configureren en Windows 10 kunnen onderhouden, bijwerken en herstellen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor IT-professionals die Windows 10-desktops, apparaten, gebruikers en bijbehorende netwerk- en beveiligingsbronnen beheren en ondersteunen.

Voorkennis

Minimaal twee jaar ervaring op IT-gebied – Kennis van basisprincipes van netwerken, inclusief Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / IP) – User Datagram Protocol (UDP) en Domain Name System (DNS)

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

Module 1: Overview of Windows 10

This module introduces the Windows 10 operating system. It describes the new features in Windows 10, and the important changes since Windows 8.1. It describes the use, navigation, and customization of the new, enhanced user interface. This module also mentions the features of Windows 10 that make it beneficial for organizations of different sizes.

Introducing Windows 10
Navigating the User Interface
Lab : Navigating and Customizing the User Interface
Navigating Windows 10
Configuring the Start Menu
Configuring the Desktop
After completing this module, students will be able to:
Describe the important new features of Windows 10.
Navigate and customize the Windows 10 interface.
Module 2: Installing Windows 10

This module introduces the different editions of Windows 10, and the differences between them. It describes the requirements and available options for installing Windows 10 on a device. It also provides instructions on installing Windows 10 and upgrading to it. This module discusses points to consider when deciding between an upgrade or migration to Windows 10, and the supported upgrade paths from older versions of the Windows operating system.

Preparing to Install Windows 10
Upgrading to Windows 10
Lab : Installing Windows 10
Upgrading Windows 7 to Windows 10
Migrating User Settings
After completing this module, students will be able to:
Describe the different editions of Windows 10 and the features of each.
Install and upgrade to Windows 10.
Module 3: Configuring Your Device

This module explains how to configure Windows 10 by using tools such as the Settings app, Control Panel, Windows PowerShell, Remote Server Administration Tools (RSAT) and Group Policy Objects (GPOs). It describes the different types of user accounts, and the benefits of using a Microsoft account. This module also describes Microsoft OneDrive, and how it integrates with Windows 10.

Overview of Tools Used to Configure Windows 10
Common Configuration Options
Managing User Accounts
Using OneDrive
Lab : Configuring Windows 10
Using Settings
Using Control Panel
Using Windows PowerShell
Using GPOs
Lab : Synchronizing Settings with OneDrive
Connecting a Microsoft Account
Synchronizing Settings between Devices
After completing this module, students will be able to:
Describe the use of various tools to configure Windows 10.
Explain common configuration options.
Manage user accounts.
Use OneDrive with Windows 10.
Module 4: Configuring Network Connectivity

This module explains the use of tools such as the Settings app, Network and Sharing Center, and Windows PowerShell to configure network settings. It describes the differences between IPv4 and IPv6 settings, and the benefits of IPv6. It also describes name resolution and provides an overview of the Domain Name System (DNS) service. This module describes the configuration of wireless connectivity in Windows 10, and explains remote access methods available in Windows 10, such as Virtual Private Networks (VPNs), DirectAccess, and Remote Desktop.

Configuring IP Network Connectivity
Implementing Name Resolution
Implementing Wireless Network Connectivity
Overview of Remote Access
Lab : Configuring Network Connectivity
Configuring IP Settings Manually
Configuring Automatic IP Settings
Configuring DNS Settings
Testing Name Resolution
After completing this module, students will be able to:
Describe how to configure IP network connectivity.
Implement name resolution.
Implement wireless network connectivity.
Describe options for remote access in Windows 10.
Module 5: Managing Storage

This module provides an overview of storage options such as hard disks, server-based storage, and virtual hard disks. It describes network storage options such as Network Attached Storage (NAS) and Storage Area Network (SAN), and cloud-based storage options such as OneDrive and Azure Storage. This module describes the management and maintenance of disks, partitions, and volumes. It also describes the Storage Spaces feature, and the process of configuring it.

Overview of Storage Options
Managing Disks, Partitions, and Volumes
Maintaining Disks and Volumes
Managing Storage Spaces
Lab : Managing Storage
Adding a Disk
Creating a Simple Volume
Compressing a Folder
Enabling Disk Quotas
Creating a Storage Space
After completing this module, students will be able to:
Explain the different storage options in Windows 10.
Manage disks, partitions, and volumes.
Maintain disks, partitions, and volumes.
Manage Storage Spaces.
Module 6: Managing Files and Printers

This module provides an overview of the file systems supported by Windows 10. It explains how to configure file permissions, the effect of file permissions, how explicit and inherited permissions work, and how to include user and device claims in access permissions. This module also explains how to share folders, the tools to use for sharing a folder, and the effective permissions when a user tries to access data in a shared folder that is protected by file permissions. The last lesson in the module describes how to add and share a printer, and how to manage client and server side printing.

Overview of File Systems
Configuring and Managing File Access
Configuring and Managing Shared Folders
Work Folders
Managing Printers
Lab : Creating, Securing, and Sharing a Folder
Creating and Securing a Data Folder
Sharing the Data Folder
Lab : Enabling Work Folders
Configuring Work Folders
Lab : Installing and Sharing a Printer
Installing and Sharing a Printer
After completing this module, students will be able to:
Describe and create file systems that are supported by Windows 10.
Configure file permissions and limit access to files and folders.
Configure and manage shared folders.
Create and use Work Folders.
Configure and manage printers.
Module 7: Managing Apps in Windows 10

This module describes how to install and configure both desktop apps and Windows Store apps in Windows 10. It explains how to install apps manually and automatically, and how to use Microsoft Systems Center Configuration Manager and Microsoft Intune to deploy apps. It describes the Windows Store, and how to manage access to it. This module also describes the Internet Explorer 11 and Edge browsers, and explains how to configure and manage both.Â

Overview of Methods Used to Provide Apps to Users
The Windows Store
Web Browsers
Lab : Installing and Updating Apps from the Windows Store
Installing Apps from the Windows Store
Updating Windows Store Apps
Controlling Access to the Windows Store
Sideloading an App
Lab : Configuring Windows 10 Web Browsers
Configuring Web Browsers
After completing this module, students will be able to:
Describe app deployment options in Windows 10.
Install and manage Windows Store apps.
Configure Windows 10 web browsers.
Module 8: Managing Data Security

This module explains how the technologies available with Windows 10 work together to protect against data-related security threats. It provides an overview of these threats, and discusses possible mitigations and best practices for dealing with them. It describes defense-in-depth and Encrypting File System (EFS), and their usage in countering security threats. This module also describes how to configure, administer, and monitor BitLocker.

Overview of Data-Related Security Threats
Securing Data with EFS
Implementing and Managing BitLocker
Lab : Managing Data Security
Using EFS
Using BitLocker
After completing this module, students will be able to:
Explain data-related security threats.
Secure data with EFS.
Implement and manage BitLocker.
Module 9: Managing Device Security

This module explains how to mitigate security threats with the use of Security Compliance Manager, Enhanced Mitigation Experience Toolkit, and security settings in GPOs. It also describes User Account Control (UAC), and how to configure it.

Using Security Settings to Mitigate Threats
Configuring User Account Control
Lab : Managing Device Security
Creating Security Policies
Testing Security Policies
Configuring UAC Prompts
After completing this module, students will be able to:
Use security settings to mitigate threats.
Configure user account control.
Module 10: Managing Network Security

This module describes common network-related security threats, and describes options to mitigate them. It describes Windows Firewall, IPsec connection security rules, and Windows Defender, and how to configure these tools to manage network security.

Overview of Network-Related Security Threats
Windows Firewall
Connection Security Rules
Windows Defender
Lab : Managing Network Security
Creating and Testing Inbound Rules
Creating and Testing Outbound Rules
Creating and Testing Connection Security Rules
Configuring Windows Defender
After completing this module, students will be able to:
Describe network-related security threats and options for mitigating them.
Use Windows Firewall to mitigate security threats.
Configure IPsec connection security rules.
Use Windows Defender to protect devices from network-related threats.
Module 11: Maintaining Windows 10

This module describes Windows Update, and Windows Update for Business, and how to configure settings for updates. It describes how to use Windows Server Update Services (WSUS), Configuration Manager, or Intune to distribute updates within organizations. This module also explains how to use the Action Center, Event Viewer, and Performance Monitor in Windows 10.

Updating Windows 10
Monitoring Windows 10
Optimizing Performance
Lab : Maintaining Windows 10
Configuring Updates for a Single Device
Configuring Updates with GPOs
Using the Action Center
Monitoring Events
Monitoring Reliability and Performance
After completing this module, students will be able to:
Explain how to update Windows 10.
Monitor Windows 10.
Optimize Windows 10 performance.
Module 12: Troubleshooting and Recovery

This module describes device drivers, and how to use the Device Manager to view, configure, update, and roll back device drivers. It explains file recovery methods in Windows 10, such as Backup and Restore, File History, and Previous Versions. This module also explains features such as System Restore, Startup Recovery, and System Image Recovery, and describes how to use restore points to roll back device configuration.

Managing Devices and Drivers
Recovering Files
Recovering Devices
Lab : Troubleshooting and Recovery
Installing an Updated Device Driver
Rolling Back the Device Driver
Using File History to Recover Files
Using Previous Versions to Recover Files
Recovering a Device with a Restore Point
Using the Advanced Start-up Options to Recover a Device
After completing this module, students will be able to:
Describe and manage device drivers.
Configure file recovery and revert to previous versions of files.
Use device recovery features in Windows 10.

Vervolgopleidingen

20697-2: Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services (MOC20697-2)

Bijzonderheden

5 dagen

€ 2.345

Cursusdata

Data op aanvraag

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.