20695: Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications (MOC20695)

Logo TailorIT RGB

20695: Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications (MOC20695)

 2.345,00

20695: Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications (MOC20695)

Deze 5-daagse cursus beschrijft hoe je de implementatieopties van het besturingssysteem en de applicatie kunt beoordelen, de meest geschikte implementatiestrategie kunt bepalen en vervolgens een lite-touch of zero-touch implementatie-oplossing voor Windows-apparaten en -apps kunt implementeren.

Doel

Deze 5-daagse cursus beschrijft hoe je de implementatieopties van het besturingssysteem en de applicatie kunt beoordelen, de meest geschikte implementatiestrategie kunt bepalen en vervolgens een lite-touch of zero-touch implementatie-oplossing voor Windows-apparaten en apps kunt implementeren. Oplossingen die in deze cursus worden behandeld, omvatten implementatiescenario's voor het besturingssysteem met behulp van de Microsoft Deployment Toolkit (MDT) en System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor IT-professionals die pc's, apparaten en apps in middelgrote / grote / zakelijke organisaties implementeren, beheren en onderhouden, en voor personen die geïnteresseerd zijn in het afleggen van examen 70-695.

Voorkennis
 • Basisprincipes van netwerken, inclusief gemeenschappelijke netwerkprotocollen, topologieën, hardware, media, routing, schakelen en adressering
 • Active Directory Domain Services (AD DS) principes en grondbeginselen van AD DS-beheer
 • Installatie, configuratie en probleemoplossing voor op Windows gebaseerde personal computers
 • Basisconcepten van PKI-beveiliging (Public Key Infrastructure)
 • Basiskennis van scripting en Windows PowerShell-syntaxis
 • Basiskennis van Windows Server-rollen en -services
 • Basiskennis van beheertaken met behulp van System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • Vorm

  Klassikaal en Maatwerk

  Inhoud

  Inhoud

  Module 1: Assessing the Network Environment for Supporting Operating System and Application Deployment

  This module provides an overview of the enterprise desktop life cycle. It explains how to assess hardware and infrastructure readiness for a desktop deployment, and how to use the Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP) to assess deployment readiness.
  Overview of the Enterprise Desktop Life Cycle
  Assessing Hardware and Infrastructure Readiness for a Desktop Deployment
  Using MAP to Assess Deployment Readiness
  Lab : Assessing the Network Environment for Supporting Operating System and Application DeploymentCollecting Hardware and Application Inventory by Using Configuration Manager
  Determining Infrastructure Readiness by Using MAP
  After completing this module, students will be able to:Describe the enterprise desktop life cycle
  Assess hardware and infrastructure readiness for a desktop deployment
  Use MAP to assess deployment readiness

  Module 2: Determining Operating System Deployment Strategies

  This module explains how to identify the most appropriate operating system deployment strategy based upon organizational requirements. It describes tools and deployment strategies, different types of operating system deployments, and alternative deployment strategies for desktop computers.
  Tools and Deployment Strategies for an Effective Operating System Deployment Strategy
  Operating System Deployment Using High-Touch with Retail Media
  Operating System Deployment Using High-Touch with Standard Image
  Operating System Deployment Using Lite-Touch
  Operating System Deployment Using Zero-Touch
  Alternative Deployment Strategies for Windows Desktops
  Lab : Determining Operating System Deployment StrategiesIdentifying Operating System Deployment Strategies for a Small Network
  Identifying Operating System Deployment Strategies for a Medium-Sized Network
  Identifying Operating System Deployment Strategies for an Enterprise Network
  Installing the Windows Automated Deployment Kit
  After completing this module, students will be able to:Describe tools and strategies for an effective operating system deployment strategy.
  Describe operating system deployment using high-touch with retain media.
  Describe operating system deployment using high-touch with standard image.
  Describe operating system deployment using lite-touch.
  Describe operating system deployment using zero-touch.
  Describe alternative deployment strategies for Windows desktops.

  Module 3: Assessing Application Compatibility

  This modules explains how to assess application compatibility issues and identify mitigation solutions to ensure that applications function successfully after an operating system deployment. It also describes how to use ACT to address application compatibility issues.
  Diagnosing Application Compatibility Issues
  Mitigating Application Compatibility Issues
  Using ACT to Address Application Compatibility Issues
  Lab : Assessing Application CompatibilityAnalyzing Applications for Potential Compatibility Issues
  Mitigating Application Compatibility Issues
  After completing this module, students will be able to:Diagnose application compatibility issues.
  Mitigate application compatibility issues.
  Use ACT to address application compatibility issues.

  Module 4: Planning and Implementing User State Migration

  This module describes user state migration strategies, and explains how to configure these strategies during operating system deployments.
  Overview of User State Migration
  Overview of USMT 5.0
  Planning User State Migration
  Migrating User State by Using USMT
  Lab : Planning and Implementing User State MigrationPlanning for User State Migration
  Creating and Customizing USMT XML Files
  Capturing and Restoring User State by Using USMT
  After completing this module, students will be able to:Describe user state migration.
  Identify the features of USMT 5.0.
  Plan user state migration.
  Migrate user state by using USMT.

  Module 5: Determining an Image Management Strategy

  This module describes the Windows image file format, and provides an overview of image management. It also explains how to determine the most appropriate image management strategy to support operating system and application deployments.
  Overview of the Windows Image File Format
  Overview of Image Management
  Lab : Determining an Image Management StrategyAssessing Business Requirements to Support an Image Management Strategy
  After completing this module, students will be able to:Describe the purpose and benefits of the Windows image file format.
  Describe image management.

  Module 6: Preparing For Deployments Using Windows ADK

  This module describes the tools provided in Windows ADK, and explains how to use them to prepare for and support automated deployment strategies.
  Overview of the Windows Setup and Installation Process
  Preparing Boot Images Using Windows PE
  Automating and Preparing the Installation of an Image Using Windows SIM and Sysprep
  Capturing and Servicing a Reference Image
  Lab : Preparing the Imaging and Windows PE EnvironmentConfiguring a Custom Windows PE Environment
  Lab : Building a Reference Image by Using Windows SIM and SysprepBuilding Custom Answer Files by Using Windows SIM
  Installing a Reference Computer by Using a Custom Answer File
  Customizing Image in Audit Mode and Preserve the Profile Changes Using Sysprep
  Lab : Capturing and Servicing a Reference ImageCapturing a Reference System Image
  Servicing a Reference Image
  After completing this module, students will be able to:Describe the Windows installation process.
  Describe how to use and customize Windows PE.
  Use Windows SIM and Sysprep to automate and prepare images.
  Capture and service a reference image.

  Module 7: Supporting PXE-Initiated and Multicast Operating System Deployments

  This module explains how to identify solutions to support PXE-initiated and multicast solutions when performing operating system deployment tasks. It also describes the process of installing and configuring the Windows DS environment.
  Overview of PXE-Initiated and Multicast Operating System Deployments
  Installing and Configuring the Windows DS Environment
  Lab : Configuring Windows DS to Support PXE and Multicast Operating System DeploymentsPlanning the Windows DS Environment
  Installing and Configuring the Windows DS Server Role
  After completing this module, students will be able to:Describe PXE-initiated and multicast operating system deployments.
  Explain the process for installing and configuring the Windows DS environment.

  Module 8: Implementing Operating System Deployment by Using the Microsoft Deployment Toolkit

  This module explains how to configure an operating system deployment strategy using the Microsoft Deployment Toolkit. It describes how to plan for the MDT environment, implement MDT 2013, and integrate Windows DS with MDT.
  Planning for the MDT Environment
  Implementing MDT 2013
  Integrating Windows DS with MDT
  Lab : Operating System Deployment using the Microsoft Deployment ToolkitPlanning for the MDT Environment
  Installing MDT 2013 and Prerequisites
  Creating and Configuring the MDT 2013 Deployment Share
  Deploying and Capturing a Reference Operating System Image
  After completing this module, students will be able to:Describe the MDT components and process for a lite-touch deployment strategy.
  Install and configure the MDT environment.
  Describe how you can configure Windows DS to integrate with MDT 2013.

  Module 9: Implementing Operating System Deployment by Using System Center 2012 R2 Configuration Manager

  This module describes operating system deployment, and the process of preparing the site for operating system deployment. It also explains how to configure an operating system deployment strategy using System Center 2012 R2 Configuration Manager.
  Overview of Operating System Deployment
  Preparing the Site for Operating System Deployment
  Deploying an Operating System Image
  Lab : Preparing the Site for Operating System DeploymentManaging Site System Roles Used to Support Operating System Deployment
  Managing Packages to Support Operating System Deployment
  Lab : Deploying Operating System Images for Bare-Metal InstallationsPreparing the Operating System Image
  Creating a Task Sequence to Deploy an Image
  Deploying an Image
  After completing this module, students will be able to:Describe operating system deployment.
  Prepare the site for operating system deployment.
  Deploy an operating system image.

  Module 10: Integrating MDT and Configuration Manager for Operating System Deployment

  This module explains how to integrate MDT with Configuration Manager to support operating system deployment procedures. It also reviews the features provided by integrating MDT and Configuration Manager.
  Integrating Deployment Tools with Configuration Manager
  Reviewing the Features Provided by Integrating MDT and Configuration Manager
  Lab : Integrating MDT and Configuration Manager for Operating System DeploymentIntegrating MDT and Configuration Manager
  Creating an MDT Boot Disk
  Creating and Deploying an MDT Task Sequence Using Configuration Manager
  After completing this module, students will be able to:Describe the integration of deployment tools with Configuration Manager.
  Describe the features provided by integrating MDT and Configuration Manager.

  Module 11: Activating Clients and Managing Additional Configuration Settings

  This module explains how to implement volume license activation and determine configuration settings for client computers. It also describes the different volume license activation solutions.
  Volume License Activation Solutions
  Determining Additional Configuration Client Settings
  Lab : Configuring Additional Settings for Computer ClientsCreating a Common Windows Start Screen and Custom Power Plan
  Creating a Client Preferences GPO
  After completing this module, students will be able to:Describe volume activation solutions.
  Determine additional configuration client settings.

  Module 12: Deploying Office 2013

  This module explains how to customize and deploy Microsoft Office 2013 to an enterprise network environment. It describes the methods for deploying Office 2013, customizing Office deployments, and deploying Office 2013 from Office 365.
  Methods for Deploying Microsoft Office 2013 Editions
  Customizing Office Deployments
  Deploying Office 2013 from Office 365
  Considerations for Deploying Office 2013 Using App-V
  Managing Office Settings
  Lab : Deploying Microsoft Office 2013 Using the Office Customization ToolUsing OCT to Customize an Office 2013 Deployment
  Deploying a Click-to-Run version of Office 2013
  After completing this module, students will be able to:Describe the methods for deploying Microsoft Office 2013 editions.
  Customize Office deployments.
  Deploy Office 2013 from Office 365.
  Describe considerations for deploying Office 2013 using App-V.
  Manage Office settings.

  Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  5 dagen

  € 2.345

  Cursusdata

  Data op aanvraag

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.