10982: Supporting and Troubleshooting Windows 10 (MOC10982)

Logo TailorIT RGB

10982: Supporting and Troubleshooting Windows 10 (MOC10982)

 2.345,00

10982: Supporting and Troubleshooting Windows 10 (MOC10982)

Deze cursus is bedoeld om studenten de kennis en vaardigheden te bieden die nodig zijn om Windows 10-desktops en -apparaten te installeren en configureren in een bedrijfsomgeving met een Windows Server-domein.

Doel

Meer informatie over het installeren en aanpassen van Windows 10-besturingssystemen en -apps, het configureren van lokale en externe netwerkverbindingen en -opslag. Studenten leren ook hoe ze gegevensbeveiliging, netwerkbeveiliging, apparaatbeveiliging kunnen configureren, onderhouden, bijwerken en herstellen Windows 10.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld om studenten de kennis en vaardigheden te bieden die nodig zijn voor het ondersteunen en oplossen van problemen met Windows 10-pc's en apparaten in een Windows Server-domeinomgeving. Deze vaardigheden omvatten inzicht in Windows 10-functies, hoe ze kunnen worden gebruikt in een Active Directory-omgeving en hoe u ze kunt oplossen.

Voorkennis

Om aan deze cursus deel te nemen, moeten de studenten beschikken over: Basisprincipes van netwerken, inclusief Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / IP), User Datagram Protocol (UDP), Domain Name System (DNS), Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) principes, begrip van de PKI-componenten (Public Key Infrastructure), basisprincipes van Windows Server 2012 R2 en essentials voor Microsoft Windows Client; bijvoorbeeld ervaring met Windows 10 van kennis uit de cursussen MOC20697-1 Windows 10 en MOC20697-2 installeren en configureren Windows 10 implementeren en beheren met Enterprise Services.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

Module 1: Implementing a Troubleshooting Methodology

Module 2: Troubleshooting Startup Issues

Module 3: Troubleshooting Hardware and Device Drivers

Module 4: Troubleshooting Remote Computers

Module 5: Resolving Network Connectivity Issues

Module 6: Troubleshooting Group Policy

Module 7: Troubleshooting User Settings

Module 8: Troubleshooting Remote Connectivity

Module 9: Troubleshooting Resource Access Within a Domain

Module 10: Troubleshooting Resource Access for Non Domain Member Clients

Module 11: Troubleshooting Applications

Module 12: Maintaining Windows 10

Module 13: Recovering Data and Operating System

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

5 dagen

€ 2.345

Cursusdata

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.