10961: Automating Administration with Windows PowerShell (MOC10961)

Logo TailorIT RGB

10961: Automating Administration with Windows PowerShell (MOC10961)

 2.345,00

10961: Automating Administration with Windows PowerShell (MOC10961)

Deze vijfdaagse cursus biedt studenten de fundamentele kennis en vaardigheden om Windows PowerShell 3.0 te gebruiken voor het beheren en automatiseren van het beheer van op Windows gebaseerde servers. Het richt zich op primaire Windows PowerShell-opdrachtregelfuncties en -technieken en biedt vereiste vaardigheden die veel verschillende Microsoft-producten ondersteunen. Dit omvat Windows Server, Windows Client, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center en meer. In overeenstemming met dat doel zal deze cursus zich niet op een van deze producten concentreren, hoewel Windows Server (dat het algemene platform voor al deze is) als voorbeeld zal dienen voor de technieken die worden aangeleerd.

Doel

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor IT-professionals die al ervaring hebben met algemeen Windows Server- en Windows Client-beheer of al ervaring hebben met het beheren en ondersteunen van applicatieservers en -services, waaronder applicaties zoals Exchange, SharePoint en SQL. Het is in grote lijnen bedoeld voor studenten die Windows PowerShell willen gebruiken om beheertaken te automatiseren vanaf de opdrachtregel, met behulp van een Microsoft- of een onafhankelijk softwareleverancierproduct (ISV) dat Windows PowerShell-beheer ondersteunt.

Voorkennis
 • Eerdere kennis van Windows Server en Windows Client management en praktische ervaring
 • Ervaar de installatie en configuratie van Windows Server in bestaande bedrijfsomgevingen
 • Vorm

  Klassikaal en Maatwerk

  Inhoud

  Module 1: Getting Started with Windows PowerShell

  This module introduces students to Windows PowerShell, its purpose and history. The module will also cover the basics of using the shell, including the help system, command syntax, command discovery explaining the use of the two built-in host applications.

  Overview and Background
  Finding and Learning Commands
  Running Commands
  Lab : Configuring Windows PowerShell

  Configure the Windows PowerShell Console Application
  Configure the Windows PowerShell ISE Application
  Lab : Finding and Running Basic Commands

  Finding Commands
  Finding and Running Commands
  Using "About" Files
  After completing this module, students will be able to:

  Open and configure Windows PowerShell
  Discover, learn, and run Windows PowerShell commands
  Run commands by using correct command and parameter syntax
  Module 2: Working with the Pipeline

  This module covers the Windows PowerShell pipeline along with a number of additional techniques and commands, including customizing command output, exporting and converting data, sorting objects, filtering objects, and enumerating objects allowing for the overall retrieval, manipulation and displaying of data.

  Understanding the Pipeline
  Selecting, Sorting, and Measuring Objects
  Converting, Exporting, and Importing Objects
  Filtering Objects Out of the Pipeline
  Enumerating Objects in the Pipeline
  Lab : Using the Pipeline

  Selecting and Sorting Data
  Lab : Converting, Exporting, and Importing Objects

  Converting Objects
  Importing and Exporting Objects
  Lab : Filtering Objects

  Filtering Objects
  Lab : Enumerating Objects

  Enumerating Objects
  After completing this module, students will be able to:

  Describe the purpose of the Windows PowerShell pipeline
  Manipulate objects in the pipeline
  Convert, export, and import objects
  Filter objects out of the pipeline
  Enumerate objects in the pipeline
  Module 3: Understanding How the Pipeline Works

  This module explains the underlying details of how Windows PowerShell passes objects from command to command within the pipeline. Having seen it in action in the previous module will now get to see some of the theory under the hood. The emphasis will be on two specific techniques used by the shell and students will learn to explain the pipeline operation, predict command behavior and allows them construct more useful, predictable commands.

  Passing Data in the Pipeline By Value
  Passing Data in the Pipeline By Property Name
  Lab : Working with Pipeline Parameter Binding

  Predicting Pipeline Behavior
  After completing this module, students will be able to:

  Pass data by using the ByValue technique
  Pass data by using the ByPropertyName technique
  Module 4: Using PSProviders and PSDrives

  This module explains the purpose and use of Windows PowerShell PSProviders and PSDrives, and shows students how to use these useful components for administrative tasks. Students will also learn to use the -item* commands to manipulate items within a PSDrive.

  Using PSProviders
  Using PSDrives
  Lab : Using PSProviders and PSDrives

  Create a New Folder
  Create a New PSDrive
  Create a New Registry Key
  Create a New Registry Setting
  Modify a WS-Management Setting
  After completing this module, students will be able to:

  Explain the purpose and use of PSProviders
  Explain the purpose and use of PSDrives
  Module 5: Formatting Output

  This module demonstrates how to format command output and how to create custom output elements.

  Using Basic Formatting
  Using Advanced Formatting
  Redirecting Formatted Output
  Lab : Formatting Output

  Formatting Command Output
  Reproducing Specified Output
  After completing this module, students will be able to:

  Format command output by using basic formatting commands
  Format command output by using advanced formatting options
  Redirect formatted output
  Module 6: Querying Management Information by Using WMI and CIM

  This module explains Windows Management Instrumentation (WMI) and Common Information Model (CIM), and shows students how to retrieve and in some cases modify management information about local and remote computers.

  Understanding WMI and CIM
  Querying Data with WMI and CIM
  Making Changes by Using WMI and CIM
  Lab : Working with WMI and CIM

  Querying Information by Using WMI
  Querying Information by Using CIM
  Invoking Methods
  After completing this module, students will be able to:

  Explain the differences between WMI and CIM
  Query management information by using WMI and CIM
  Invoke methods by using WMI and CIM
  Module 7: Preparing for Scripting

  This module prepares students for writing scripts with Windows PowerShell, covering the Windows PowerShell security model and the use of variables.

  Using Variables
  Scripting Security
  Lab : Working with Security in Windows PowerShell

  Configure Security
  After completing this module, students will be able to:

  Create, use, and manage variables
  Configure shell scripting security
  Module 8: Moving From a Command to Script to Module

  This module shows students how to take a command that runs well in the console and turn it into a parameterized, reusable script, and how to evolve that script into a standalone script module. Students will learn the foundations needed to create their own reusable tools.

  Moving From Command to Script
  Moving From Script to Function to Module
  Implementing Basic Error Handling
  Using Basic Scripting Constructs
  Exploring Other Scripting Features
  Lab : Moving From Command to Script

  Test the Command
  Parameterize Changing Values
  Add Verbose Output
  Add Comment-Based Help
  Lab : Moving From Script to Function to Module

  Convert the Script to a Function
  Save the Script as a Script Module
  Add Debugging Breakpoints
  Lab : Implementing Basic Error Handling

  Add Error Handling to a Function
  Add Error Handling to a New Function
  Lab : Creating an Advanced Function

  Test an Existing Command
  Create a Parameterized Function
  Handle Multiple Targets
  Add Error Handling
  After completing this module, students will be able to:

  Move from Command to Script
  Move from Script to Function to Module
  Implement basic error handling
  Implement basic scripting constructs
  Explain additional advanced Windows PowerShell scripting features
  Module 9: Administering Remote Computers

  This module explains Windows PowerShell remoting, and shows students how to configure and use remoting to manage multiple remote computers.

  Using Basic Remoting
  Using Advanced Remoting Techniques
  Using Remoting Sessions
  Lab : Using Basic Remoting

  Enable Remoting on the Local Computer
  Performing One-to-One Remoting
  Performing One-to-Many Remoting
  Lab : Using Remoting Sessions

  Using Implicit Remoting
  Multicomputer Management
  After completing this module, students will be able to:

  Describe remoting architecture and security, manually enable remoting, and use remoting for one-to-one and one-to-many connections
  Pass local variables to remote computers
  Create and manage persistent remoting sessions, and use implicit remoting
  Module 10: Putting it All Together

  This module offers students an opportunity to use everything they have learned so far. Students will discover, learn, and run commands that perform a complex, real-world administrative task.

  Provisioning a New Server Core Instance
  Lab : Provisioning a New Server Core Installation

  Create a Parameterized Script
  Get the Dynamic IP Address of the New Server Core Computer
  Create a DHCP Reservation for the Server Core Instance
  Modify the Local TrustedHosts List
  Add a Role to the Server Core Instance
  Add the Server Core Instance to the Domain
  Test the Completed Script
  After completing this module, students will be able to:

  Plan your Windows PowerShell Script
  Configure Server Core computers using Windows PowerShell
  Module 11: Using Background Jobs and Scheduled Jobs

  In this module students will learn to create and manage background jobs and scheduled jobs.

  Using Background Jobs
  Using Scheduled Jobs
  Lab : Using Background Jobs

  Starting Jobs
  Managing Jobs
  Lab : Using Scheduled Jobs

  Creating a Scheduled Job
  After completing this module, students will be able to:

  Create and manage Background Jobs
  Create and manage Scheduled Jobs
  Module 12: Using Profiles and Advanced PowerShell Techniques

  This module covers a variety of additional advanced Windows PowerShell features and techniques including additional comparison operators, use of alternate credentials, creation of profile scripts, manipulation of strings and date objects.

  Using Advanced PowerShell Techniques
  Creating Profile Scripts
  Working With Alternative Credentials
  Lab : Practicing Advanced Techniques

  Using Advanced Techniques
  Using Alternative Credentials
  Create a Profile Script
  After completing this module, students will be able to:
  Manipulate data and objects by using advanced techniques and operators
  Create and manage profile scripts
  Connect to remote computers by using alternative credentials

  Vervolgopleidingen
  Bijzonderheden

  Geen

  5 dagen

  € 2.345

  Cursusdata

  Data op aanvraag

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.