Resultaatverplichting en slagingsgarantie

09 feb Resultaatverplichting en slagingsgarantie

Resultaatverplichting als aanvulling op onze slagingsgarantie

Wanneer u bij Tailor iT Training een training of opleidingsoplossing volgt is succes verzekerd. Dit wordt zonder extra kosten door ons gegarandeerd.

Slagingsgarantie
Al zeker 2 jaar geven we bij onze certificeringstrajecten, die volgens één van onze uitvoeringsmogelijkheden door ons worden uitgevoerd, een slagingsgarantie af.
Dat geldt voor onze Maatwerktrajecten, onze Blended Learning trajecten, onze  Fast Tracks of Bootcamps en onze Begeleide Zelfstudie trajecten.

Deze slagingsgarantie houdt in dat wij onze cursisten het slagen voor de af te leggen examens garanderen. Mocht het slagen de eerste keer niet lukken dan blijven we deelnemers aan onze certificeringstrajecten net zo lang begeleiden totdat ze wel zijn geslaagd. Dit doen we omdat we overtuigd zijn van de kwaliteit van onze opleidingsoplossingen die we elke keer weer op maat samenstellen en afstemmen op uw medewerk(st)ers.

Om dit nog verder uit te breiden hebben we ons sinds een half jaar een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting opgelegd.

Resultaatverplichting
Wij garanderen dat we het met u afgesproken resultaat van een opleidingsoplossing ook echt gaan behalen, of het nu om een certificering of een ander te behalen resultaat gaat, we gaan dit voor u en uw medewerk(st)ers realiseren.

Om dit te kunnen bewerkstelligen zullen we overtuigd dienen te zijn van hetgeen we u als opleidingsoplossing adviseren. Mochten we ergens over twijfelen dan zullen we er ook niet aan beginnen. Dit vergt een terdege overdenking en voorbereiding om daardoor te komen tot de juiste opleidingsoplossing die we u vervolgens zullen adviseren. Ook kan het zijn dat we de deelnemers aan een bepaald traject willen toetsen alvorens de invulling van een opleidingsoplossing te kunnen bepalen. Achteraf zullen we met u evalueren en nagaan of we het resultaat daadwerkelijk hebben bereikt en u en uw medewerk(st)ers tevreden zijn over hetgeen wij ze hebben geboden.

Hiermee willen we, naast het aansluiten op de beginsituatie, de doelstelling, de praktijksituatie en het verwachtingspatroon van de deelnemers, er voor zorgen dat leren leuk en van toegevoegde waarde is en men daadwerkelijk het vooraf bepaalde resultaat zal gaan bereiken. Hierdoor kan men de opgedane kennis ook veel makkelijker omzetten naar kunde en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

Via ons contactformulier kunt u eenvoudig meer informatie of een vrijblijvend persoonlijk gesprek met één van onze opleidingsadviseurs aanvragen.

succes verzekerd - Tailor iT Training

 Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.