Nieuw in ons aanbod: Personeelsmanagement

07 dec Nieuw in ons aanbod: Personeelsmanagement

Personeelsmanagement gaat over de manier waarop een organisatie haar medewerk(st)ers inzet, stimuleert en ontwikkelt om haar strategie en (beleids)doelstellingen te realiseren.

In bedrijfskundige termen kunnen we op twee manieren naar medewerk(st)ers kijken; vanuit organisatie perspectief en vanuit individueel perspectief.

Het organisatie perspectief beschouwt een medewerk(st)er als ‘resource’. Er bestaat, vanuit de processen, een vraag naar personele resources. Waarbij het primair gaat om de kwaliteit en kwantiteit van competenties (kennis en vaardigheden) die nodig zijn om invulling te geven aan het bedrijfsproces. Daar staat een aanbod aan personeel tegenover. Ook daar gaat het om competenties vanuit de leverende kant, maar ook om de bredere vraag hoe we met ons personeel omgaan. Hoe moeten we ze ontwikkelen en belonen, hoe zorgen we voor hun welzijn en veiligheid, hoe houden we ze geboeid en verbonden zodat we nu en op termijn over een optimaal personeelsbestand beschikken.

Het individueel perspectief ziet de medewerk(st)er als, interne, klant. De medewerker zet zich in om organisatiedoelstellingen te verwezenlijken, maar heeft daarnaast ook individuele doelstellingen en ambities op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Mensen zijn er voor de organisatie maar de organisatie is er ook voor ‘haar’ mensen. Dit duidt op een wederzijdse afhankelijkheid tussen de organisatie en de medewerk(st)ers en daarvoor is het gestructureerd voeren van medewerk(st)ersgesprekken een meer dan belangrijk instrument.

De volgende trainingen zijn op het gebied van personeelsmanagement nieuw in ons aanbod :Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.