Vaardigheden voor de gezondheidszorg

Vaardigheden voor de gezondheidszorg – begeleide e-learning / online trainingen

Volg Vaardigheden voor de gezondheidszorg – begeleide e-learning / online trainingen bij Tailor iT Training. Wij bieden in samenwerking met MicroTraining2Go een ruime diversiteit van begeleide e-learning / online trainingen aan.

Graag verwijzen wij u naar de onderstaande mogelijkheden met betrekking tot onze Vaardigheden voor de gezondheidszorg – begeleide e-learning / online trainingen.

Bewustwording en introductie AVG Wetgeving in de zorg – begeleide e-learning

Persoonsgegevens verdienen goede bescherming. Daar zijn op Europees niveau al afspraken over, nu gaat de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland de naleving van deze verordening ook echt handhaven. Twee belangrijke redenen dus om u te verdiepen…

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit – begeleide e-learning

Als professional in de zorg, onderwijs of het sociale domein wordt u vaak geconfronteerd met probleemgedrag van cliënten. Het is soms moeilijk om daar een passend antwoord op te vinden. Vaak voelt u onmacht als…

HKZ-kwaliteitskeurmerk ZZP'ers in zorg en welzijn – begeleide e-learning.

Laat je kwaliteit zien! Onderscheid je op deze manier als ZZP’er. HKZ heeft in samenwerking met marktpartijen een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk ontwikkeld voor alle zelfstandigen in de (langdurige) zorg. Als ZZP’ers kun je je…

Hooggevoeligheid bij kinderen – begeleide e-learning

Wat kun je doen als je kinderen opgroeien of als je kinderen begeleidt in een wereld die hen overweldigt? Hooggevoelige of Hoogsensitieve kinderen hebben moeite met het verwerken van prikkels. Kinderen die hooggevoelig zijn, hebben…

Hooggevoeligheid bij volwassenen – begeleide e-learning

Wat kun je doen als je hooggevoeligheid een last wordt? Hooggevoelige of Hoogsensitieve mensen hebben moeite met het verwerken van prikkels. Mensen die hooggevoelig zijn, hebben meer tijd nodig om alles wat ze zien, horen…

Hooggevoeligheid en werk – begeleide e-learning

Wat kun je doen om hooggevoeligheid in werk om te zetten naar indrukwekkende competenties? Onderzoeken naar hooggevoeligheid bewijzen dat deze mensen indrukwekkende competenties hebben. Toch hebben veel hooggevoelige medewerkers moeite om die kwaliteiten te leren…

Hooggevoeligheid in de klas – begeleide e-learning

Wat kun je doen als je kinderen begeleidt in een wereld die hen overweldigt? Hooggevoelige of Hoogsensitieve kinderen hebben moeite met het verwerken van prikkels. Kinderen die hooggevoelig zijn, hebben meer tijd nodig om alles…

Intern waarderend auditorschap – begeleide e-learning

Tijdens deze training ontwikkel je de kennis en vaardigheden om een interne audit in je organisatie onder de lead auditor voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren en om intern auditorschap te zien…

Laat kwaliteit zien! Kwaliteitsmanagement in de zorg – begeleide e-learning

Met kwaliteitsmanagement en -zorg kunt u de kwaliteit van uzelf als ZZP’er én Ondernemer qua organisatie en dienstverlening verbeteren. Dat is niet een eenmalig iets, maar dient structureel te gebeuren. Maar hoe doet u dat…

Slachtoffers mensenhandel LVB/GGZ – begeleide e-learning

Uit onderzoek blijkt dat een groot percentage van de (vermoedelijke) slachtoffers mensenhandel een (vorm van een) licht verstandelijke beperking (LVB) heeft. Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een grote kans om slachtoffer te…

Veiligheidscultuur in de zorg – begeleide e-learning

Cliëntveiligheid en de omgang met veiligheidsrisico’s in de zorgsector is de laatste jaren sterk in de belangstelling gekomen. Het creëren van een veilige omgeving, waarin cliënten optimaal verzorgd worden is belangrijk.

Zorgethiek, een inleiding – begeleide e-learning

Zie de mens! Hoe geef jij menslievende zorg als professional? Ethiek is soms een moeilijk te duiden begrip en schrikt af. In deze training leer je juist hoe je jouw beeld van ?goede zorg? kunt…

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.