Aansturen van Outsourcingpartijen

03 nov Aansturen van Outsourcingpartijen

Uit onderzoek, van Totta Research, is gebleken dat instanties en bedrijven met minder dan 500 medewerk(st)ers vaker gebruik maken van outsourcing. Hier hebben ze verschillende redenen voor:
1. Service verbeteren en ontzorgen;
2. Gebrek aan capaciteit en mankracht;

3. Benodigde kennis en expertise niet aanwezig.

Naast deze top 3 van redenen om over te gaan tot outsourcing, zijn er nog 2 veel voorkomende redenen:
4. Reduceren van kosten;
5. Richten op kernactiviteiten.

Wil een outsourcingtraject op zich succesvol zijn en dit ook na de implemtatiefase blijven, is het belangrijk dat de betrokkenen, vanuit de eigen organisatie, voldoende zijn toegerust om sturing te kunnen en blijven geven. Immers, er mag dan sprake zijn van een activiteit, een dienst en/of een onderdeel dat geoutsourced is, de organisatie zelf blijft ten alle tijden verantwoordelijk hiervoor. In deze maatwerktraining komen alle elementen, die te maken hebben met het aansturen van outsourcingpartijen, aan de orde.

(Afbreuk)risico’s
Het outsourcen van bedrijfsactiviteiten heeft uiteraard vele voordelen. Echter mag u de ogen niet sluiten voor de risico’s die u als instantie of bedrijf bij outsourcen loopt. De belangrijkste 6 risico’s zijn:

1. Verlies van controle;
2. Een ‘slecht’ product;
3. Verborgen kosten;
4. Beveiligingslek;
5. Het gebrek aan afstemming;
6. Vendor lock-in.

Al deze risico’s vragen om een nauwgezette aanpak en opzet van een outsourcingsproject, ondersteunt door een agile projectregie met heldere afspraken. Hier wordt vaak onvoldoende tijd voor vrijgemaakt en dat is dus ook een risico, te weten de onderschatting van de impact.

Leergangtraining
Specifiek voor mensen binnen organisaties, die te maken krijgen met het aansturen van outsourcingspartijen, hebben wij een zogenaamde leergangtraining opgezet. In dit leergangtraject komen alle aspecten van een dergelijk proces aan de orde. Er wordt op de onderstaande thema’s ingegaan:

  • Kaders voor outsourcen van bedrijfsactiviteiten;
  • Exit strategie en Vendor lock-in;
  • Communicatie en informatie;
  • Leidinggeven en management van taken;
  • Incidentmanagement;
  • Open space.

De laatste bijeenkomst dient gezien te worden als afrondend en sturend. Dat wil zeggen dat hier, per deelnemer, een plan met punten van aandacht, met daarin opgenomen persoonlijke succesfactoren van een outsourcingproces, wordt gemaakt.

Verdieping
De thema’s en onderwerpen kunnen nader, door middel van Privé Coaching, op persoonsniveau worden uitgewerkt.
Daarnaast is het aan te raden om na 6 maanden een terugkomdag, waarin voorkomende vraagstukken en punten van aandacht kunnen worden opgepakt, te organiseren.

Voor meer informatie kunt u onderstaand onze training vinden:Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.